• – Nordlendinger klarer jo ikke å finansiere seg selv? {{{silentplay:true}}}

Nord

I Nord-Norge sitter en østlending og fabulerer om alt og ingenting. Han mener bastant å se både Norge og verden klart - uten å egentlig se noen av delene. (Av og med: Det Sporadiske Filmkollektivet, Mattis Herman Nyquist og Ulrik Skage.)

SE VIDEO