• – Jeg elsket deg som en søster {{{silentplay:true}}}

Slik ting ender

Å bryte et vennskap kan være minst like tungt som å oppleve et samlivsbrudd, om ikke tyngre. (Regi: Anna Fredrikke Bjerke)

SE VIDEO