• – Du stinker! {{{silentplay:true}}}

«Dot Delight» - kampen mellom striper og prikker

Generasjonskonflikt og barneopprør på to minutter.

SE VIDEO