Viten

Kampanjejournalistikk om klima

Jeg føler meg lurt når journalistene konkluderer på vegne av forskerne, slik Aftenpostens Ole Mathismoen gjør.

- Det er mye mer enn havtemperaturen som avgjør hvordan lundene i fuglefjellene har det, skriver Nina Kristiansen. Foto: Nigel Roddis / NTB Scanpix

 • Nina Kristiansen
  Ansvarlig redaktør for forskning.no
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.
 • I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Tarjei Havnes, Magne Mogstad og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
  En fugl – to reportasjer – forskjellige konklusjoner. Det handlet nylig om lundefuglen både i Naturens verden på NRK Radio og i en reportasje i Aftenposten.

Nina Kristiansen Foto: Erik Norrud

Journalist Ole Mathismoen lager stort drama i sin reportasje i Aftenposten. I lekker innpakning maler han opp et bilde der fuglefjellet Runde blir taust på grunn av klimaendringer som rammer Norge nå. Et varmere hav gjør at silda flytter på seg eller dør. Fuglene får ikke nok mat, ungene dør, fugleskrikene stilner, nasjonalarv blir borte. Det er alarm på vegne av vår klode. Sitater fra forskere understreker dommedagspreget.I NRK-reportasjen er ikke klima tema. Nedgangen i antall lundefugler siden 1979 følges nøye av forskerne. Men Norges lundefuglekspert, seniorforsker Tycho Anker-Nilssen ved NINA, er ikke like bastant og ensidig negativ som Aftenposten-journalisten.

Fuglenes mangfoldige verden

Anker-Nilssen tegner opp et bilde av lundefuglenes verden der mange ting virker inn. Han er ikke bekymret for sildebestanden eller for lundefuglene i et tredveårsperspektiv. De tåler å gå noen år uten nye kull. Fuglene er inne i en vanskelig periode, men han mener at variasjoner gjennom årene gir nyttig kunnskap om hvilke forhold som påvirker hverandre. Et stabilt økosystem ville ha gjort det vanskelig å forberede seg på fremtidige klimaendringer.

Det er mye mer enn havtemperaturen som avgjør hvordan lundene i fuglefjellene har det.

Det kommer blant annet an på strømmer og hvirvler i havområdene rundt Runde og Røst. De må klaffe for at sildeyngel og annen fuglemat skal holde seg i beiteavstand for lundefuglene.

Vi mennesker har vernet havørnen. Sjøfuglene har i generasjoner vært uten denne naturlige fienden. Nå har antallet ørn vokst, og de spiser lundefugl morgen, middag og kveld.

Sildas bevegelser i havet avgjør hvor mye mat fuglene har tilgang på, men fiskeforskerne mener at sildas fremgang og tilbakegang er langt mer komplisert enn å dra frem en enkelt faktor, som for eksempel varmere hav.

Hvis vi sjekker oppslagsverkene på nettet, nevnes heller ikke her klima som hovedårsak til lundefuglenes tilbakegang, men heller overfiske, oljeforurensning og fiskeredskap.

Menneskenes problem

Dessuten kan det være at vi står overfor to ulike fenomener.

Arten lundefugl har status som sårbar, men er ikke direkte utrydningstruet. Andre norske lundekolonier ser ut til å klare seg bedre enn på Runde og Røst. Så kanskje er lundefuglene i ferd med å gjøre det befolkningen i Haugesund måtte gjøre da silda forsvant – de tilpasset seg.

Om lundefuglene flytter nordover eller sprer seg på mindre hekkesteder, mister vi mennesker muligheten til å se dem samlet på de vakreste fuglefjellene. Men kanskje er tapet størst for oss, hvis tilpassing til ny mat og nye områder betyr overlevelse for flere fugler.

Forskerne selv sier de mangler kunnskap om økosystemet, og hva som styrer lundefuglenes – og sildas – fremgang og tilbakegang. Som forskeren Tore Johannessen sier i Aftenposten-reportasjen: ”Sammenhengene i naturen er kompliserte. Vi sliter med å forstå dem”.

Ole Mathismoen vet bedre og har allerede nok kunnskap til å konkludere. Det bør ikke en forskningsjournalist gjøre, for det er å gå over terskelen til politikken og kampanjejournalistikken. Jeg tror det på sikt skader den saken Mathismoen vil tjene.

 1. Les også

  Det italienske senatet gav seg selv 134 milliarder euro i sluttpakke.

 2. Les også

  Suppe på en nål

 3. Les også

  Har barnehager fått kvinner i arbeid?

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Da BBC kom for å filme han, holdt de identiteten hans skjult

 2. NORGE

  Aftenposten-journalist har vunnet million-pris

 3. NORGE

  Forskerne klør seg i hodet: en uventet gjest skaper fest i det utrydningstruede fuglefjellet

 4. VITEN

  Dyreliv i hardt vær på Svalbard

 5. VITEN

  Nordlige barskoger kan bli et usikkert karbonlager i fremtiden

 6. VITEN

  Følg Aftenpostens klimakonferanse #klodenvår direkte her kl. 18