NOKUT svarer Kristian Gundersen: Studier i akupunktur er vurdert av en faglig komité

Den faglige samtalen i akademiske miljøer er fundamentet for NOKUTs faglige virksomhet, skriver Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Aftenposten 15. september kritiserer Kristian Gundersen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for å ha godkjent blant annet et bachelorstudium i akupunktur.

Les Kristian Gundersens innlegg her: Kvalitetssikret sludder?

Jeg vil kort beskrive hvordan en godkjenningsprosess gjennomføres og kommentere noen av Gundersens påstander.

Fagfellevurdering

Et viktig prinsipp innenfor både forskning og utdanning er bruken av fagfellevurdering.

Den faglige komiteen som vurderte det aktuelle studiet besto av personer med høy kompetanse innenfor respekterte medisinske fagområder (ikke akupunktur).

Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT.

Disse har gjennom sin faglige vurdering konkludert med at studiet oppfyller krav til studiet, krav til forskningsaktivitet, og krav om studiets kobling til relevant forskning.

Det er ikke korrekt at en NOKUT-godkjenning kun ser på krav av typen «Tilbyder skal ha en plan for innholdet i utdanningen og hvordan denne skal gjennomføres».

Når den aktuelle utdanningen ble vurdert var kravene blant annet:

«Studiet skal bygge på relevant forskning, samt faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap».

Et annet kriterium var «Studiet skal gi studentene innføring i forsknings- og utviklingsarbeid.»

Les også svaret fra Høyskolen Kristiania: Kristian Gundersen bommer stygt

Studiets innhold

Det er heller ikke riktig at NOKUT ikke kontrollerer innholdet i et studium fordi det skulle stride mot akademisk frihet.

Vi regulerer ikke det faglige innholdet i studier, men når et aktuelt studium fagfellevurderes, ser fagfellene selvsagt på studiets innhold.

Den aktuelle komiteen har gjennom en prosess med flere vurderinger, nølende konkludert seg frem til at studiet burde godkjennes. Når en faglig komité konkluderer slik, bør ikke NOKUT underkjenne konklusjonen.

Debatt

NOKUT har selvsagt full respekt for at det fortsatt foregår en debatt i fagmiljøene rundt dette temaet.

Og det er nettopp den faglige samtalen i akademiske miljøer som er fundamentet for NOKUTs faglige virksomhet.

I forbindelse med denne saken ble det tydeliggjort at akkrediteringen ikke skulle forstås som en form for autorisering av en yrkesgruppe. En autorisasjon måtte i så fall komme fra en helsemyndighet, ikke fra NOKUT.

Vi konstaterer imidlertid at den politiske debatten rundt dette temaet ikke har beveget seg særlig mye siden 2008.

Her er noen saker fra Viten:

Dinosaurene dominerte verden i 135 millioner år - men kanskje er bare halvparten av artene funnet

Ic ascie þe, hwæt hæfst þu weorkes - slik så engelsk ut for tusen år siden

Hvert år dør 1500 av tarmkreft. Dette er undersøkelsene som kan gjøre at færre dør av sykdommen.