Simen Gaure i Uviten: Det er for lett å tilegne seg kunnskap

Gjør overfladisk kunnskap oss til uansvarlige samfunnsborgere som kaster vrak på virkelig ekspertise?

Bør man popularisere og forenkle komplekse problemstillinger og løsninger? Vil ikke det føre til en armada av liksomeksperter som slår forenklede verdensbilder i hodet på hverandre, spør Simen Gaure.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

For mange år siden var jeg på stranden med en treåring. Rett som det var ble småtassen stående og kope i bølgene. «Hvorfor vokser de og velter, pappa?» Dette spørsmålet hadde ikke blitt berørt på barselkurset, og for en enkel kar som meg var det litt kinkig.

Tilbake på arbeid oppsøkte jeg Kunnskapen, salig professor Langtangen på nabokontoret. Jeg var nervøs for at jeg ville få en forelesning over ligninger fra 1700-tallet, så jeg sa at jeg spurte for en treåring.

Simen Gaure, forsker på Frischsenteret.

Bølgeviten

Professoren forklarte at når det blir grunnere går bølgene saktere fordi de subber i bunnen og bremses. Baksiden av bølgen har det litt dypere, så den går fortere og tar igjen forsiden, derfor vokser den. Men når bølgen blir høy, er det mye dypere øverst enn nederst, så toppen går fortere.

Da velter den forover etter hvert. Veldig greit, ingen hyperbolske partielle differensialligninger etter d’Alembert og Euler med kontinuerlige randbetingelser som jeg hadde gruet meg til å legge ut om for en treåring. Vi ble snart eksperter på bølger, vi to.


Vi blir alle eksperter

Popularisering av vitenskap er tema for en artikkel i tidsskriftet Public Understanding of Science. Vi er jo alle glade for å få forståelige utlegninger om sorte hull, finans-, klima- og flyktningkriser, Allahs krigere og velsignelsene ved vaksiner og DAB+, samt det mørke nettets ondskap.

Problemet er at vi blir eksperter, alle sammen. Forfatterne av artikkelen har blant annet stilt spørsmål om man blir mer eller mindre tilbøyelig til å søke råd hos eksperter etter å ha lest en populærvitenskapelig artikkel om et emne.

For dette formålet har de samlet sammen folk uten vitenskapelig bakgrunn og latt noen av dem lese populærvitenskapelige fremstillinger, mens andre har fått lese artikler mer beregnet på fagfolk.


Det komplekse blir enkelt

De fant, ikke så uventet, men heller ikke entydig oppmuntrende, at etter å ha lest populærvitenskapelige artikler blir folk vesentlig mer enige i de fremlagte påstandene.

De får også forsterket tiltro til egne vurderinger innenfor fagfeltet, uten å høre på forskere og andre eksperter. Interessant nok oppfattet de ikke fagfeltet som noe mindre komplekst.

Forskernes hypotese for hvorfor man likevel stoler mer på egne vurderinger, er at tekstene er lettleste, man trenger ikke å anstrenge seg, men får inntrykk av at det er enkelt å sette seg inn i og navigere i et komplekst saksfelt.

Liksomeksperter?

Det store spørsmålet blir da, bør man popularisere og forenkle komplekse problemstillinger og løsninger? Vil ikke det føre til en armada av liksomeksperter som slår forenklede verdensbilder i hodet på hverandre, slik vi for eksempel ser i offentlig debatt om rettssaker, klima og migrasjon?

Som en motvekt til dette foreslår de at populærvitenskapelige fremstillinger legger mer vekt på at det innenfor fagfeltet for eksempel finnes konkurrerende hypoteser som alle kan ha noe for seg, noe jeg ikke har gjort i denne korte fremstillingen.

De kommer også inn på at idealet i skolen om å tenke kritisk lett kan komme i konflikt med å søke råd hos dem som kan vesentlig mer, og foreslår at det legges mer vekt på at kunnskapen man har påvirker vurderingene man gjør.

Respekt for andres kunnskap får man best ved å ha mye kunnskap selv, ikke ved å være tomtønnet «kritisk.»

Les flere av våre Uviten-saker:

Øyvind Østerud: Selvkjørende biler - hodeløs teknologi

Nina Kristiansen: Vis frem jukserne!

Simen Gaure: Vi får aksept for faglig fusk fordi forskerne blir redde

Nina Kristiansen: Den vanskelige brystvorten

Kristian Gundersen: Den siste akupunkturnålen?