Viten

- HPV-vaksinen har vist seg bedre og tryggere enn selv de mest optimistiske håpet på

Tusener vil få nedsatt livskvalitet, barn vil bli født for tidlig og mange vil dø på grunn av myndighetenes treghet.

HPV-vaksinen har vist seg å beskytte også mot kreft i penis og anus, og høyst sannsynlig også mot kreft i munn, svelg og strupe. Derfor bør menn få HPV-vaksinen. Det bør også de årskullene av kvinner og jenter som ennå ikke har fått den, mener artikkelforfatterne.
 • Overlege Ved Haukeland Universitetssykehus
 • Professor Emeritus
 • Ole-erik Iversen
 • Overlege Ved Kreftregisteret
 • Mari Nygård
 • Lege Ved Olafiaklinikken
 • Harald Moi
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Siden 2009 har alle norske jenter i syvende klasse blitt tilbudt vaksine mot HPV-viruset (humant papillomavirus). Vaksinen var først og fremst tenkt å forebygge kreft i livmorhalsen. Derfor er det bare jenter som blir tilbudt gratis vaksine.

Unik vaksine

Vaksinen bygger på et nytt og unikt prinsipp, med virusliknende partikler som immunforsvaret oppfatter som deler av overflaten på ekte HPV-virus, og dermed utløser immunitet.

Gardasil®, som blir brukt i Norge, stimulerer immunforsvaret mot de fire vanligste hpv-typene. HPV 16 og 18 som forårsaker 70 prosent av all livmorhalskreft, og HPV 6 og 11, som forårsaker 90 prosent av kjønnsvortene.

Siden 1970 er det registrert en ti ganger økning av HPV-smitte i befolkningen, og de fleste seksuelt aktive blir smittet. Det tar oftest 20-30 år for livmorhalskreft å utvikle seg fra forstadier som kan påvises med celleprøver, til invasiv kreft. Forstadiene kan påvises med celleprøver, og behandles før de er utviklet til kreft.

Den nye studien

I en studie som nå er publisert i New England Journal of Medicine blir Gardasil® sammenlignet med Gardasil 9, som i tillegg til de fire HPV-typene har effekt mot fem sjeldnere kreftfremkallende typer. Vaksinen beskytter dermed mot 90 prosent av de typene som kan fremkalle livmorhalskreft.

Resultatene fra studien viser for det første at effekten mot de opprinnelige fire HPV-typene ikke ble svekket ved å tilføre fem nye typer. Dernest at effekten mot de nye typene er helt på linje med det som er kjent for de fire andre. Bivirkningene var også tilsvarende Gardasil®, dog med noe mer lokal reaksjon slik man kunne forvente.

Dette betyr at man med ny vaksine kan øke beskyttelsen mot behandlingstrengende celleforandringer fra 50 til 80 prosent, og mot livmorhalskreft fra 70 til 90 prosent.

Opphentingsvaksine

Den ideelle alder for vaksinering er 9-12 år, før seksualdebut. Vaksinen har dårlig effekt mot allerede overførte HPV, men de færreste smittes med alle typer, og vaksinen har effekt helt opp til 45 års alder. De fleste rike land har derfor tilbudt gratis eller subsidiert vaksine for jenter opp til 26 år. Ekspertkomitéen fra 2007 anbefalte dette.

Norge har åpenbart ikke sett seg ha råd til det, kun 12-årige jenter har fått tilbud om vaksinen fra 2009. Det betyr at alle årskullene med 30000 unge kvinner hver som var fra 13 til 25 år da vaksineprogrammet ble innført, dvs 13 årskull med til sammen 390000 kvinner, ikke har fått vaksinen. Konsekvensen er at vi med åpne øyne har sluppet disse unge jentene uvaksinert inn i voksen livet.

De kan da både avgi og motta HPV-infeksjoner.

For hvert år vet vi at 3000 får behandlingstrengende celleforandringer på livmortappen, like mange får kjønnsvorter, og 300 får livmorhalskreft. Mange av disse kunne vært forhindret. At behandlingen for forstadier kan medføre for tidlig fødsel er lite kjent. Risikoøkningen er størst for svært tidlig fødsel, noe som er assosiert både med økt risiko for død og livsvarige skader. I 2015 er det ennå ikke sent å ta ansvaret, tilby årskullene fra 18 år og oppover vaksinen og forebygge deler av lidelser som oppstår som følge av HPV-infeksjon!

Bivirkninger

I utprøvingen av HPV-vaksinen Gardasil, blant cirka 12 000 kvinner over hele verden, ble det vist at vaksinen var trygg. Ømhet og hevelse i armen der vaksinen er satt, feber, hodepine, kvalme, oppkast, diaré og magesmerter er blant bivirkninger som er nevnt hyppigst i utprøvingsstudien. Alvorlige hendelser som førte til sykehusinnleggelser var like vanlige i placebogruppen som hos de som fikk aktiv vaksine.

Det kan likevel innvendes at kliniske studier ikke fanger opp sjeldne sykdommer og sykdommer som oppstår senere som følge av vaksineringen.

For å avdekke eventuelle nye bivirkinger etter at vaksine ble tatt i bruk skal alle mistanker om bivirkninger meldes til Statens legemiddelverk. Vaksineovervåkning foregår både nasjonal og internasjonalt nivå for å oppdage sjeldne bivirkninger raskt. Tidligere nevnte bivirkninger som oppsto i utprøvningen var blant symptomer som oftest er rapportert i Norge etter at over 100 000 doser av HPV-vaksinen er distribuert i Norge (31.12.2014). 553 meldinger om mistenkte bivirkninger er så langt rapportert, blant disse er 33 klassifisert som mistenkt alvorlige bivirkninger. Det er ingen registrerte dødsfall. Disse 33 tilfellene er nærmere undersøkt og ingen av dem hadde en sikker årsakssammenhengen til vaksinen. To tilfeller er ennå ikke ferdig vurdert og arbeid med overvåkning av bivirkninger fortsetter.

Seks år etter at vaksinen ble tatt i bruk, sees det ikke et mønster der enkelt diagnoser fremtrer hyppigere blant vaksinerte enn i befolkningen for øvrig. En nylig publisert studie av Scheller et al i 2015 observerte forskerne nesten fire millioner danske og svenske jenter og kvinner i alderen 10-44 år, hvorav nesten 790000 hadde fått minst en dose Gardasil. Forekomst av multippel sklerose og andre sykdommer i nervesystement ble observert ved bruk av nasjonale helseregistre. Man avdekket ingen forhøyet risiko for disse sykdommer blant vaksinerte.

Hva med menn?

Da vaksinen ble utviklet, var det jentene man ville beskytte. Men vaksinen har vist seg å beskytte også mot kreft i penis og anus, og høyst sannsynlig også mot kreft i munn, svelg og strupe. Dessuten beskytter det også menn mot kjønnsvorter.

Kunnskapssenteret konkluderte nylig etter tre års utredning at prisen avgjør om det er kostnadseffektivt å gi den til gutter. Staten kan uten tvil gjennom store innkjøp få vaksinen til en god pris, særlig hvis man velger Gardasil® framfor Gardasil 9 til guttene. Menn er i større grad enn kvinner smittet med HPV 16.

Menn som har sex med menn beskyttes ikke av at jentene vaksineres og har større risiko for sykdom fordi viruset smitter lettere analt enn vaginalt. Vi ser allerede en økning av analkreft hos menn som har sex med andre menn.

Kjønnsvorter

I tillegg til kreft, beskytter HPV-vaksinen mot kjønnsvorter. I Australia og i Danmark, som har gitt vaksine til kvinner opp til 26 år, har man sett en markant nedgang i kjønnsvorter. Man har fortiet at livmorhalskreft skyldes en kjønnssykdom, og har ikke villet kople HPV-vaksinen til kjønnsvorter.

En av ti som er seksuelt aktive får slike vorter, og noen går med dem i måneder og år. Det er dyrt for samfunnet og en stor belastning for den enkelte.

Trygg vaksine

Da man vurderte å innføre HPV-vaksine i Norge, var motforestillingene mange. Men det er ikke sett annen sykelighet hos dem som har fått vaksinen enn i kontrollgruppene. Det er ikke påvist noen økning av HPV-typer som ikke inngår i vaksinen.

Beskyttelsen av vaksinen ser så langt ut til å vare i minst ti år. Mye tyder på at den vil vare livet ut. Titusener av norske kvinner og menn vil få unødvendig nedsatt livskvalitet, mange vil dø i kreft, og mange barn vil bli født for tidlig fordi Norge angivelig ikke har hatt råd til opphentingsvaksinering, og ikke hatt råd til å tilby guttene HPV-vaksine.

De foreldre som velger ikke å vaksinere sine barn kan komme til å angre.

Les også

 1. Kvinner og menn kan vaksinere seg mot HPV-virus som kan gi livmorhalskreft, men regjeringen prioriterer det ikke

 2. Spre beina, kvinner!

 3. John Færseth om vaksineskepsis: Når konspirasjonstenkning blir dødelig

Les mer om

 1. HPV-virus
 2. Livmorhalskreft
 3. Vaksine