Viten

Kull-museum i USA satser på solenergi

Donald Trump lovet en ny gullalder for amerikansk kullindustri. Siste oppdatering: Kentuckys kullgruvemuseum legger om til solenergi.

  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Kentucky er en av USAs kullstater. Fortsatt er over fire hundre kullgruver i drift, men mange lokalsamfunn sliter. Tusenvis er arbeidsledige.

Da Donald Trump i valgkampen lovet dem jobbene tilbake og en ny gullalder for rent kull, som han kaller det, jublet folk. Han fikk mer enn 62 prosent av stemmene i delstaten.

Mange i de tradisjonelle kullstatene ga Donald Trump sin stemme fordi han lovet en ny gullalder for det han kaller «rent kull».

Kullmuseet: Sol er billigst

Kullmuseet i Benham sørøst i delstaten sliter som alle slike institusjoner med stram økonomi. Da man regnet på det og fant ut at strømregningen kunne kuttes med mellom åtte og ti tusen dollar i året hvis det ble installert solceller og ledningene til kullstrømmen ble kuttet, var saken enkel. Sol skal erstatte kull som varme- og strømkilde i museet. Hele solcelleanlegget er nedbetalt i løpet av fem til syv år.

Kommunikasjonsdirektør Brandon Robinson medgir overfor CNN at det hele ”er litt ironisk”. Han håper på forståelse for at man må prioritere strengt med knappe ressurser.

Han mener kull og sol kan utfylle hverandre i fremtiden, selv om ”kull fortsatt er kongen rundt her”.

Klimakamp er ingen vinnersak i Kentucky. Obama var sterkt mislikt for sine reguleringer av klimagassutslipp. Og Paul Rand ble først sikret senator-plass da han gikk tilbake på tidligere uttalelser om at klimaendringene er menneskenes skyld. Fem av seks av Kentuckys medlemmer i Representantenes hus er klimaskeptiske republikanere (den sjette er en klimaskeptisk demokrat).

  • Hvis du har tid, her kan du se og høre litt om hvorfor Kentuckys kull-glade velgere valgte Trump.

Trump tillater utslipp til luft og vann

CNN forteller ikke hvordan nyheten er tatt imot lokalt. De første kullforekomstene i Kentucky ble oppdaget i 1750, første kommersielle gruve kom i gang i 1820. Kull er ensbetydende med velstand i delstaten.

Hvis nyheten fra kullmuseet har trengt gjennom lydmuren i Det hvite hus, er den neppe mottatt med glede. Presidenten har, siden han ble valgt, stadig gjentatt hvor viktig kull vil være for å bygge USA fremover.

Han har undertegnet to presidentordrer for å hjelpe kullindustrien. Han startet med å erklære at alle Obamas klimakrav til gamle kullkraftverk vrakes. Ingen begrensninger på utslipp av CO₂ og ingen krav til moderniseringer. Han fortsatte med å oppheve forbudet mot at kullgruveselskapene kan slippe ut bly og kvikksølv i lokale bekker og elver.

Trump har også opphevet det midlertidige forbudet mot å åpne nye kullfelt i nasjonalparker og naturreservater.

President Donald Trump undertegnet i februar en ordre om at forbudet mot at kullindustriens utslipp i lokale bekker og elver skal oppheves.

Nedleggelser fortsetter

Industrien er selvsagt svært fornøyd. Men det er høyst uvisst hva slags effekt det får. I tiden etter presidentvalget har seks kullkraftverk lagt om til naturgass, og 40 andre har planer om å gjøre det samme eller stenge helt i løpet av Trumps presidentperiode, skriver Washington Post.

Kull er fortsatt stort i USA og sto i fjor for drøyt 30 prosent av landets elproduksjon. Men andelen har sunket jevnt og trutt. For 35 år siden jobbet 250.000 mennesker i kullindustrien. Nå er tallet 50.000.

Spaltist: Tapt kamp

Om Trump vil lykkes med å øke dette tallet, er et stort debatt-tema i USA for tiden. Noen viser til at enkelte gruver allerede har ansatt litt flere, mens andre hevder det er umulig fordi så mange kraftverk er i ferd med å stenge fordi de er ulønnsomme.

Spaltist Thomas L. Friedman i New York Times hevder at toget er gått for lenge siden, og at kull er en døende bransje uansett fordi folk ikke vil ha kull, og fordi fornybar energi blir billigere og billigere.

Fornybar energi har eksplodert i USA akkurat som i resten av verden. Ifølge Bloomberg jobber det nå flere bare i solenergi-bransjen enn i kull, olje og naturgass tilsammen i USA.

Les mer om

  1. Olesklode
  2. CO2
  3. Solenergi
  4. Kullkraftverk
  5. Donald Trump