Frp vil straffe foreldrene for barnas kriminalitet. Er det lurt? | Atle Fretheim

I verste fall kan tøffe tiltak heller føre til mer kriminalitet.

At samfunnet bør bli tøffere i klypa overfor unge lovbrytere er det mange som mener, men å foreslå at foreldrene skal straffes for barnas lovbrudd er noe litt nytt, skriver Atle Fretheim.
  • Atle Fretheim
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Frp har vedtatt at foreldrene bør svi økonomisk hvis barna begår kriminelle handlinger. At samfunnet bør bli tøffere i klypa overfor unge lovbrytere er det mange som mener, men å foreslå at foreldrene skal straffes for barnas lovbrudd er noe litt nytt.

Atle Fretheim er fagdirektør i Folkehelseinstituttet og Uviten-spaltist i Aftenposten.


Tøffe tiltak, som ikke virker

Eksempler på «tøffe» tiltak som har vært populære, særlig i USA, er skremmebesøk med hardbarkede kriminelle («scared straight»), «boot camp», og portforbud for ungdom om natten. Det siste er også foreslått av Oslo Frp. Det som er gjort av forskning på slike tiltak tyder dessverre på at de har liten eller ingen virkning, og i verste fall de heller føre til mer kriminalitet.

Dette illustrerer problemet med å stole på sin sunne fornuft: Det som virker fornuftig i hodet, kan godt vise seg å være ufornuftig i praksis. Dette er én viktig grunn til at vi trenger forskning.


Frafall i barnetrygd

I landsmøtevedtaket foreslo Frp at «ytelser til foreldre som kan knyttes opp til oppdragelsesplikten, som for eksempel barnetrygd, frafaller i en tidsperiode dersom mindreårige begår kriminalitet.»

Det foreligger lite forskning på akkurat denne type tiltak, men en ordning som praktiseres flere steder i USA ligner litt. Der må foreldrene dekke administrative kostnader som følge av barnas lovbrudd, for eksempel utgifter knyttet til domstolsbehandlingen. Mye tyder på at denne ordningen er mer til skade enn gavn, og noen delstater har avskaffet ordningen helt.

Frp-forslaget har muligens også noen likhetstrekk med det engelske «parenting order»-systemet, der foreldrene til unge som bryter loven kan pålegges å samarbeide med barnevernet og lignende for å forhindre nye lovbrudd.

En vesentlig forskjell er at foreldrene i England ikke får straff fordi barna begår kriminalitet, men risikerer bot hvis de ikke deltar i den organiserte oppfølgingen av barna. Ordningen ble innført av Blair-regjeringen for over 20 år siden, men det er uklart hva slags virkning den har hatt, om noen.


Sunn fornuft?

I mangel av annen kunnskap blir spørsmålet: Tilsier sunn fornuft at det blir mindre kriminalitet av å frata foreldrene barnetrygden hvis barnet deres bryter loven? Det fremgår ikke klart av Frp-vedtaket hva de har tenkt, men det virker som om resonnementet er omtrent slik:

1) En viktig grunn til at ungdommene begår kriminelle handlinger er at foreldrene ikke er tilstrekkelig engasjert i barna sine.

2) Foreldrene vil engasjere seg mer hvis de risikerer å miste barnetrygden.

3) Det vil i sin tur «redusere antallet mindreårige som deltar i kriminalitet».

Min sunne fornuft er nok ikke helt på linje med Frp-landsmøtets her. Jeg tviler på at dette vil ha noen som helst virkning. Men hvem vet? Kanskje Frp-delegatenes fornuft er sunnere enn min.


Negative konsekvenser?

Uansett, det er påkrevet å tenke over mulige negative konsekvenser før man eksperimenterer med tiltak rettet mot barn, unge og familiene deres. En ting som helt sikkert vil skje hvis Frp-forslaget settes ut i live, er at en del familier vil miste barnetrygden og få dårligere råd.

Hvis dette attpåtil er familier som sliter økonomisk fra før av, kan konsekvensene bli helt motsatt av det som var landsmøtets intensjon.