Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene

Mattilbudet er en viktig forklaring på hvor fornøyde foreldrene er med barnehagen.

De aller fleste barnehageforeldre i Oslo er allerede veldig fornøyde med tilbudet de får, uavhengig av om barnehagen er offentlig, kommersiell eller ideell, skriver artikkelforfatterne.
  • Håkon Solbu Trætteberg, forsker, Institutt for samfunnsforskning
  • Audun Fladmoe, forsker, Institutt for samfunnsforskning
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Hvis du har barn i barnehage, er du sannsynligvis fornøyd med tilbudet du får.

I 2015 ga barnehageforeldre i Oslo i snitt 5,2 av 6 mulige poeng på spørsmål om sin generelle tilfredshet med barnehagen. Men hvilken type barnehager har de aller mest fornøyde foreldrene, og hva styrer hvor fornøyde de er?

Med tanke på hvor stor oppmerksomhet mediene gir resultatene fra foreldreundersøkelsene i barnehagene, har de til nå vært gjenstand for forunderlig lite oppmerksomhet fra forskere.

I en ny artikkel i tidsskriftet Voluntas har vi analysert Oslo kommunes spørreundersøkelse til barnehageforeldre i 2015, hvor foreldrene til mer enn 24.000 barn deltok.

Les også

Ekspertenes råd: Dette gjør du dersom barnet ikke finner seg til rette i barnehagen

Foreldreeide barnehager

Omtrent halvparten av alle barnehagene i Oslo er drevet av kommunen. Resten er enten drevet av kommersielle selskaper eller av ikke-kommersielle private aktører, de vi gjerne omtaler som «ideelle».

Sistnevnte gruppe inkluderer for eksempel foreldreeide barnehager, religiøse barnehager, Steinerbarnehager og barnehagekjeden Kanvas.

Tidligere studier har vist at foreldre i private barnehager er litt mer fornøyde enn foreldrene i de offentlige. Disse undersøkelsene skiller imidlertid ikke mellom de ulike typene private barnehager og måler bare foreldrenes generelle tilfredshet, ikke hva de synes om ulike sider ved barnehagen.

Vi har studert hvor fornøyde foreldrene er med flere ulike aspekter ved barnehagene.

Håkon Solbu Trætteberg (t.v.) og Audun Fladmoe.

Analysene viser at forskjellen i tilfredshet mellom offentlige og private barnehager i stor grad skyldes at foreldrene i de ideelle barnehagene er spesielt fornøyde.

Dette gjelder særlig for de foreldreeide barnehagene, som foreldrene i snitt gir 5,6 av 6 poeng på spørsmål om generell tilfredshet.

Stor variasjon i mattilbudet

Men hva kan forklare forskjellene i hvor fornøyde foreldrene er? Dette er ikke bare enkelt å svare på.

Barnehagesektoren er strengt regulert, med blant annet makspris, krav om utdannet personell og minimumsregler for antall ansatte i forhold til antall barn. Analysene viser, som man kan forvente, at denne typen faktorer ikke har betydning for forskjeller i foreldrenes tilfredshet.

Ett område med frihet til å velge ulike løsninger er imidlertid mattilbudet. Ulike barnehager serverer alt fra enkel brødmat til forseggjorte varme måltider, og matpengene varierer tilsvarende.

Ulike barnehager serverer alt fra enkel brødmat til forseggjorte varme måltider, skriver artikkelforfatterne.

Blant de private barnehagene i Oslo varierer matprisen fra ingenting til mer enn 1000 kroner i måneden. De kommunale barnehagene har en fast månedlig pris for mat, som i dag er på 175 kroner, og ganske enkel matservering.

Foreldrenes tilfredshet

Tallene viser at det er en sammenheng mellom mattilbudet og foreldrenes tilfredshet. De som betaler litt mer for maten enn man gjør i de kommunale barnehagene, er gjerne de mest tilfredse.

Når vi justerer for hva foreldrene synes om matserveringen, er det ikke lenger statistisk signifikante forskjeller mellom foreldrenes tilfredshet med ulike sider ved kommersielle og offentlige barnehager.

Maten er altså en viktig faktor for hvor fornøyde barnehageforeldre er med tilbudet de får.

Matserveringen alene kan imidlertid ikke forklare hvorfor de ideelle barnehagene har spesielt fornøyde foreldre, og undersøkelsen gir ikke noe presist svar på andre mulige årsaker.

Les også

I denne barnehagen har de innført systematisk lek: – Vår erfaring er at barna synes det er gøy

Kan få sosiale bivirkninger

Så hva kan barnehager gjøre om de ønsker enda mer fornøyde foreldre? Basert på funnene i artikkelen vår kan ett svar være å tilrettelegge for et litt bedre mattilbud.

Økte kostpenger vil imidlertid kunne ha sosiale konsekvenser for familier med dårlig råd, særlig siden kostpengene ikke er inkludert i moderasjonsordningene som gir billigere barnehage til familier med lav inntekt.

Med tanke på den store graden av tilfredshet blant norske barnehageforeldre, kan det være grunn til å tenke seg om før man velger denne veien.

De aller fleste barnehageforeldre i Oslo er allerede veldig fornøyde med tilbudet de får, uavhengig av om barnehagen er offentlig, kommersiell eller ideell.

Det er ikke sikkert det er verdt å øke kostnadene for å bedre foreldretilfredsheten marginalt.