Da Norge ble stille

Jorden rystet faktisk målbart mindre i Norge da vi begynte å være hjemme og holde avstand.

Allerede fra den første helgen i mars, da regjeringen forbød store arrangementer, ble støynivået noe mindre i Bergen. Og en uke senere, da skoler, barnehager og en rekke virksomheter ble stengt, gikk støyen kraftig ned, både på ukedager og i helgene. Jorden rystet rett og slett mindre, skriver artikkelforfatterne.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Da koronapandemien rammet Norge, stoppet landet nesten opp. Det så vi tydelig både i bilder av tomme gater og i ledighetsstatistikken.

Men vi så tegn på at Norge stoppet opp andre steder også. Jorden rystet faktisk målbart mindre i Norge da vi begynte å være hjemme og holde avstand.

Mathilde B. Sørensen, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen og Steven Gibbons, seniorrådgiver, Norges Geotekniske Institutt.

Som seismologer er vi interesserte i hvordan jorden beveger seg. Målingene våre gir oss viktig informasjon om hvor det skjer jordskjelv, sprengninger og andre store smell.

Men vi måler også de rystelser som oppstår når havet slår mot kysten, eller når vi mennesker beveger oss rundt i biler, tog eller til og med til fots. Bevegelsene er små, vanligvis bare noen nanometer (milliarddels meter), men registreres tydelig på de følsomme måleinstrumentene.

Denne type rystelser kaller vi for støy, og vi ønsker vanligvis å filtrere bort støyen slik at signalene vi er interesserte i, blir så tydelig som mulig.

Påvirker jordens bevegelser

I Norge er det Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (skjelv.no) som overvåker jordens bevegelser. Universitetet i Bergen (UiB) har ansvar for driften av en rekke stasjoner på det norske fastlandet og i Arktis. En del av stasjonene er plassert nær de større byene, der nivået av menneskeskapt støy er høyt. For eksempel er en målestasjon plassert i kjelleren til Realfagbygget ved UiB, midt i Bergen sentrum.

Og det er her vi ser hvordan koronatiltakene påvirker jordens bevegelser.

Figuren viser støynivået som ble registrert på målestasjonen i Bergen i perioden fra 1. februar til 15. april 2020.

Dager med mye støy gir et stort utslag på kurven. Hvis man bare ser på februar, er det tydelig at det er et regelmessig mønster i støyen. Det er mye mer støy på dagtid enn om natten, og på dagtid er støyen mye kraftigere på ukedager enn i helgen.

Man ser også en klar tendens til at det er mindre støy på fredager enn på andre ukedager. Dette er noe som går igjen på flere av målestasjonene, og skyldes nok at mange tar seg fri en fredag i ny og ne.

Men ser vi videre frem på grafen, begynner vi å se effekten av koronatiltakene. Allerede fra den første helgen i mars, da regjeringen forbød store arrangementer, ble støynivået noe mindre. Og en uke senere, da skoler, barnehager og en rekke virksomheter ble stengt, gikk støyen kraftig ned, både på ukedager og i helgene. Jorden rystet rett og slett mindre i Bergen.

Les også

Naturovervåkingen i Norge må trappes kraftig opp

Lavere enn normalt

Går vi frem til april, ser vi at også påsken var veldig rolig i Bergen. Dette ser vi år etter år. Når bergenserne drar på hytta, roer jorden seg og ryster mindre. Men det er interessant å se at selv om det i år var hjemmepåske med hytteforbud og familiekos på nett, så var aktiviteten i Bergen sentrum lavere enn i en normal helg. Bergenserne ble hjemme.

Vi har sett på tilsvarende kurver for alle UiBs seismografer på det norske fastlandet, og tendensen er klar. På alle målestasjoner nær de større byene ser vi en tydelig endring i støyen etter at koronatiltakene ble innført. De fleste av våre instrumenter er plassert langt ute på landet og er derfor lite påvirket av menneskelig aktivitet. Her forventer vi ikke å se en endring i støyen som følge av koronatiltakene.

Men noen instrumenter er nærmere byene, og her er effekten tydelig. Jorden ryster mindre når vi er hjemme og holder avstand.

Les også

Ny undersøkelse: Farlig å senke skuldrene for mye

Støybildet forandrer seg

Kan vi da bruke disse målinger til å overvåke om nordmennene overholder koronatiltakene?

Neppe.

Til det er det for langt mellom målestasjonene, og støybildet er for komplekst. Vårt hovedmål er å overvåke jordskjelv på fastlandet og på norsk sokkel, og en bedre forståelse av støybildet vil hjelpe oss å finne jordskjelv og steinrassignaler i bakgrunnsstøyen.

Koronakrisen har motivert en global dugnad blant både profesjonelle og amatørseismologer for å kartlegge byenes hjerteslag verden over. Det nye fokus på hvordan støybildet forandrer seg over tid vil hjelpe oss i den daglige tolkningen av jordens rystelser.