Viten

Jord hindrer spredning av giftig krom fra betong

Naturen selv ordner opp. Det kan stanse spredningen av kreftfremkallende krom 6.

Lagdelt kolonnetest utført på NGIs miljølaboratorium. Kolonner med betong og jord blir tilsatt vann for å se på hvordan utlekking og spredning av krom 6 fra betong påvirkes av jord med ulike mengde organisk materiale.
 • Cathrine Eckbo
  Cathrine Eckbo
  prosjektrådgiver ved Norges Geotekniske Institutt og leder for krom 6 i betong-prosjektet
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Frykten for at krom 6 skal spres i naturen og skade miljøet, har hindret gjenvinning av gammel betong. Nå kan det vise seg at naturen selv ordner opp: Ved å tilføre organisk materiale vil du stanse spredning av det giftige, kreftfremkallende stoffet i betongen.

Det viser resultatene fra laboratorie- og felttester som vi ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) har gjennomført. En friskmelding av gammel betong knyttet til gjenbruk som konstruksjonsmateriale kan bety syvmilssteg fremover mot en mer sirkulær økonomi for bygg- og anleggsbransjen.

Samarbeider om tester

Krom 6 er ikke noe du vanligvis finner i naturen. NGI hadde derfor en teori om at dersom du tar betongavfall som du ønsker å gjenbruke og putter det i naturlige omgivelser, vil kromet i betongen bli utilgjengelig. Dermed vil det ikke være farlig for mennesker og dyr. Vi kontaktet derfor Miljødirektoratet og andre institusjoner for å samarbeide om å utføre tester for å se hvor farlig krom 6 i betong faktisk er for miljøet.

Dersom du har materiale som inneholder krom under forhold med høy pH og mye oksygen, vil det være fare for at kromet foreligger som krom 6. Nøyaktig slike forhold finner vi i betong. Derfor er spredning av krom 6 fra betong et mulig problem for miljøet.

Jord fungerer som svamp

I jord har man helt andre forhold enn de man finner i betong. Her varierer pH-verdien fra nøytral til lav. Ofte finner man en del organisk materiale som kan fungere som en svamp, ved at de «holder fast» en del andre stoffer. Mengden av organisk materialet vil bestemme hvor kraftig denne svampen er.

Vi er ikke helt sikre på nøyaktig hva som skjer når vann fra betong kommer i kontakt med jorden. Det vi tror, er at når forholdene endrer seg, omdannes krom 6 til krom 3, som er et ufarlig stoff. Det er krom 3 som igjen binder seg til det organiske materialet i jorden og dermed hindrer spredning av krom fra betongen.

På bakgrunn av dette mener vi at dersom du har jord med riktig mengde med organisk materiale under betongen du ønsker å gjenbruke, for eksempel i en veifylling, vil spredning av krom 6 ikke være et problem.

En betongklump delt i to som illustrerer hvordan betongen er satt sammen av sement og tilslagsmateriale. Den viser også hvordan betongen fra en stor betongkonstruksjon kan ha stor variasjon i sammensetning.

Hvorfor er krom 6 farlig?

Betong består hovedsakelig av sement, vann, sand og grus. Sement lages av kalkstein. Det er denne som inneholder mye av grunnstoffet krom. Det er under produksjonen av sement at mye av den giftige formen for krom, krom 6, oppstår.

Frykten for at krom 6 – også kalt heksavalent krom – skal skade mennesker og miljø, har gjort at Norge har hatt strenge grenseverdier for dette giftige, vannløselige stoffet. For mens krom i ren form ikke påvirker mennesker og miljø negativt, kan krom 6 skade arvestoff, reproduksjon og gi økt risiko for kreft og allergier. I 2016 fastsatte norske myndigheter mengden krom 6 som var tillatt til 2 mg/kg betong for å sikre minst mulig spredning til natur og miljø.

Les også

Slik kan vi lage bærekraftig bioplast av CO₂ uten å bruke opp truede grunnstoffer på veien

Erin Brockovichs kamp

De strenge kravene er ikke uten grunn. Du husker kanskje filmen om Erin Brockovich fra 2000, spilt av Julia Roberts? Hollywoodfilmen skildrer alenemorens kamp om erstatning mot et amerikansk storkonsern etter at innbyggerne i en landsby var blitt alvorlig syke. Årsaken var at store mengder med krom 6 hadde lekket ut og forurenset grunnvannet. Brockovich dro i land den største private erstatningen i USAs historie.

Filmen om Erin Brockovich fra 2000, med Julia Roberts i hovedrollen, skildret alenemorens kamp om erstatning mot et amerikansk storkonsern etter at innbyggerne i en landsby var blitt alvorlig syke. Årsaken var at store mengder med krom 6 hadde lekket ut og forurenset grunnvannet.

Fulle deponier

Når vi snakker om krom 6 i betong, er det betydelig lavere mengder enn Erin Brockovich måtte håndtere. Mangelen på kunnskap om hvordan spredning av krom 6 fra betong påvirker natur og miljø har bidratt til at stadig større mengder med gammel betong har havnet på deponier fremfor å bli gjenbrukt. Rundt 64 prosent av alt betongavfall havner på deponi, og dette tallet øker stadig. Utviklingen er stikk i strid med norske myndigheters mål om at 70 prosent av avfall fra bygg og anlegg skal gjenvinnes innen 2020.

NGIs forskningsresultater var med på å danne kunnskapsgrunnlaget for at Miljødirektoratet i februar i år hevet grenseverdiene for krom 6 i betong til 8 mg/kilo. Det gjenstår fortsatt viktig arbeid som vil kunne gjøre det enda lettere å gjenvinne dagens betongavfall på en mest mulig miljøvennlig måte.

Betong er det vanligste byggematerialet i verden. Ifølge tidsskriftet Nature Geoscience ble det produsert mer enn 75 milliarder tonn sement mellom 1930 og 2013. Forskningen på krom 6 i betong vil være viktig ikke bare for norsk bygge- og anleggsbransje, men ha global verdi. Økt gjenvinning vil gi et kinderegg av positive effekter: lavere klimagassutslipp, bedre ressurseffektivitet, færre inngrep i naturen og mindre press på deponier.

 • Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les også

 1. I Norge har vi snart over 200 rensedammer. Hva skjer med dyrene som lever der?

 2. Kan vi gå tom for råstoffer? Er plan B å hente dem fra verdensrommet?

Les mer om

 1. Miljø
 2. Viten
 3. Bygg og anlegg