Viten

Nå er det akademias tur til #metoo | Nina Kristiansen

- Jeg har liten tro på at hierarkiene i forskningssektoren vil falle, skriver Nina Kristiansen.

Menn som trakasserer har stort spillerom i akademia.

  • Nina Kristiansen
    Nina Kristiansen
    ansvarlig redaktør, forskning.no
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

#metoo-kampanjen som har stormet i kulturlivet og mediebransjen, har nå nådd akademia. To NTNU-ansatte starter #metooakademia i disse dager. Noen fortellinger fra utsatte akademikere har dukket opp i sosiale medier. Trakasseringssaker preget av neddyssing og somlete saksbehandling er omtalt i Aftenposten og På Høyden.


#metoo har fått kvinner til å fortelle – for å advare og endre. Men det startet ikke nå. Kvinner har i lang tid advart hverandre mot ubehagelige menn.

Advarslene er blitt diskret overlevert: pass deg for den mannen der – han gjør dette.

Les også

Les også: 590 norske kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater

Ikke heisen alene

Da jeg som fersk student fikk jobb på Universitetet i Oslo, ble jeg fortalt at jeg måtte passe meg for en av lederne. Han stirret og tafset. Ta aldri heisen alene med ham, lød tipset. Slik går heisturer fra å være nøytral transport til risikosoner.

Jeg ble også advart mot en annen mann i lederstilling i akademia da han kom inn i min arbeidshverdag. Med ham fulgte det også historier. Om telefontrakassering, seksuelt press og uro i arbeidsmiljøet.

Rustet med slike advarsler klarer man seg bra, så sant ikke mannen har direkte makt over deg. Jeg har gjort min plikt og advart kvinner rundt meg som skal samarbeide med ham. Ikke godt nok, for nylig klarte han på sin vei å skape ubehag for to kvinner.

Én av hans arbeidsgivere har tatt grep, men så diskret at det ikke har skadet karrièren, for han flytter seg fortsatt fra lederstilling til lederstilling.

Høy terskel for å melde

For mange år siden satt jeg i Komiteen mot uønsket seksuell oppmerksomhet på Universitetet i Oslo. Vi hadde nesten ingen saker. Én av komitémedlemmene sov seg gjennom møtene. Betydde mangelen på klager at det ikke fantes episoder å klage inn? Det tror jeg ikke, men det kan være høy terskel for å melde noe inn til en komité.

Kan du klage inn puppestirring? En seksualisert kommentar? En veileder som flørter? Du kjenner ubehaget, men du vil heller ikke være kjip og prippen. Så du håndterer det – på egen hånd.

Les også

Les også: Kvinner i tech-bransjen ber IT-toppsjefer signere opprop mot seksuell trakassering

«I et konkurransepreget akademisk miljø finnes det trolig mange som vegrer seg for å varsle», sa likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir ved NTNU til Kifinfo i fjor. Det er mange typer hierarkier og mange former for makt i akademia.

Det gjør studenter og lavere nivås forskere sårbare. Møtene med veileder er private. Han har makt til å støtte deg inn i en spennende fremtid, men også spillerom til å utøve seksuell makt.

Sosial kløning

I tillegg er akademia full av sosiale kløner. Derfor trengs det klare regler om hva som er uakseptabel adferd og tydelige rutiner for hvordan fagmiljøene skal håndtere klager og beskytte klagerne.

Universitetene og høgskolene skal nå sette ned en felles komité for å håndtere seksuell trakassering. #metooakademia krever bedre rutiner for å identifisere og håndtere slik trakassering.

#metooakademia krever også at det skal settes i gang «endringsprosesser knyttet til strukturelle forhold som bidrar til å opprettholde asymmetriske maktrelasjoner i akademia». Jeg tror det betyr at de vil at folk skal bli likere.

Jeg har liten tro på at hierarkiene i forskningssektoren vil falle, for de er bygd godt inn i selve fundamentet. Men tydelige kjøreregler og enkle kanaler for å melde fra kan avverge maktmisbruk.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les mer om

  1. Uviten
  2. NTNU
  3. Seksuell trakassering
  4. Universitetet i Oslo
  5. Viten