Evolusjonsbiologer på steroider

Er evolusjonsbiologien egentlig mer logisk og absolutt enn annen biologi?

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.
  • I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er mangelfull forskning, flau formidling, kunnskapsløs politikk eller ren fusk.

Evolusjonsbiologer er ikke helt som andre biologer. De er biologer på steroider, litt høye på seg selv.

For eksempel skriver Erik Tunstad i forordet til sin bok Evolusjon – basert på en sann historie at «evolusjonsteorien er vitenskapens best dokumenterte teori». Mon det? Hva med for eksempel energilovene i fysikken?

Noen mener at evolusjonslæren er aksiomatisk, altså bygget opp som et stringent logisk system. Dette gir et inntrykk av noe absolutt og uangripelig. Jeg tror ikke evolusjonsbiologi er mer stringent enn annen biologi man kan lage regnemaskinmodeller for. Evolusjonslæren står og faller på observasjoner, slik som det meste i naturvitenskapen.

Kristian Gundersen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo.

Lærer vi noe nytt?

Evolusjonsbiologene har altså et selvbilde som den ene overordnede biologiske vitenskap, men hvor nyttige er deres analyser egentlig? Kan de for eksempel fortelle oss noe vi ikke visste fra før?

I Norge bruker nesten alle prevensjon til tross for de åpenbare ulempene dette medfører for evolusjonens sentrale mål: videreføringen av egne gener.

Evolusjonsbiologene sier at prevensjon har eksistert for kort til at evolusjonen har rukket å luke ut bruken av dette evolusjonære uvesenet. Men om folk hadde vegret seg mot prevensjon, så hadde de også forklart det med evolusjonen. Man har altså en finfin forklaring uansett observasjon.

Evolusjon og barnedrap

Dr. Vibeke Ottesen fikk like før sommeren store oppslag i Aftenposten for sin avhandling om norske foreldre som dreper sine barn. Hun legger et såkalt evolusjonspsykologisk syn til grunn, og mener dette kan være direkte nyttig, for eksempel for politiet. Dessuten er evolusjonsteorien så emosjonelt viktig for henne at den gjør det levelig å arbeide med et så trist tema.

Ottesen mener at «Det kan nok være ubehagelig for noen å ta inn over seg at vi mennesker har en evolvert psykologi som gjør oss tilbøyelig til å begå barnedrap.» Sammen med andre evolusjonspsykologer peker hun på at steforeldre oftere dreper sine barn enn biologiske foreldre, altså barn som ikke fører deres egne gener videre.

Problemet er bare at om dette ikke hadde vært slik, ville de neppe forkaste sine hypoteser. De ville bare lete videre etter noe annet som måtte passe med evolusjonsteorien.

Kanskje er det mer plausibelt at vi har evolvert en psykologi som gjør oss tilbøyelig til å beskytte våre barn, men så skjer det av og til "feilkoblinger", som kanskje ikke belyses best gjennom evolusjonslæren?

Evolusjonære kostholdsråd

Et annet eksempel er den såkalte steinalderkosten der en evolusjonær forklaringsmodell i seg selv skal lede til kostholdsråd.

Angivelig kom korn så sent på bordet (gjennom landbruket) av evolusjonen ikke har rukket å tilpasse oss. Korn er derfor blitt nei-mat og vi har fått en underlig oppblomstring av glutenfrie varer uten at det er empirisk grunnlag for at gluten er usunt for annet enn en liten del av befolkningen.

Evolusjonistene legger altså teorien til grunn, for så å lete etter data som passer. Passer det ikke finner man en (bort)forklaring. En slik fremgangsmåte fører ellers i vitenskapen sjeldent til nye og sikre innsikter.

Siden en kristen kommunestyrerepresentant fra Flekkefjord nylig uttalte at utviklingslæren er en løgn fra satan, avslutter jeg med å forsikre at jeg vet at det foregår evolusjon, mekanismene er veldokumenterte, det finnes et rikt fossilmateriale, og evolusjonen gjelder også for menneskets kropp og sinn.