Viten

Urhund spiste dinosaur

Fossilene av et oppsiktsvekkende stort pattedyr som levde samtidig med dinosaurene, er funnet i Kina. Et noe mindre pattedyr hadde en dinosaur i magen.

  • Cato Guhnfeldt
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Begge funnene betegnes som meget overraskende og ble nylig publisert av det anerkjente tidsskriftet Nature. Oppdagelsen snur opp ned på mange forestillinger om de tidligste pattedyrene og deres forhold til dinosaurene. Dyret på størrelse med en schäferhund er det største pattedyret fra dinosaurenes tidsalder funnet til nå. Det hadde korte, kraftige ben, hode som en hyene, og er allerede blitt døpt Repenomamus giganticus.

Utrolig oppdagelse.

En mindre nær slektning funnet like ved hadde de intakte fossilene av en liten dinosaur i mageområdet — det første bevis på at pattedyr spiste dinosaurer. Funnet antyder at også storebroren trolig hadde små dinosaurer på menyen. - Dette er et sensasjonelt funn som kan vise seg å bli den største fossilnyheten i verden i år, sier førsteamanuensis Jørn Harald Hurum ved Paleontologisk Museum i Oslo. - Til nå har vi trodd at de fleste pattedyrene som levde samtidig med dinosaurene, ikke var stort større enn spissmus og rotter. Siden 2001 har vi riktignok kjent til pattedyret som nå er funnet med en liten dinosaur i magen - kalt Repenomamus robustus - og som er på størrelse med en rev. Nå har vi plutselig fått et enda større pattedyr. Det er fantastisk, sier han. Fossilfunnet er cirka 130 millioner år gammelt. - Det nye store pattedyret ligner av utseende mest på en grevling, sier paleontolog Yaoming Hu ved det amerikanske naturvitenskapelige museet i New York, som har ledet undersøkelsen av funnet. Levningene ble oppdaget i Liaoning-provinsen i Nord-Kina for snart to år siden, men er holdt hemmelig frem til publiseringen denne uken.

"Dinosaurenes Pompeii".

Fossilene av en liten 12 centimeter lang babydinosaur av arten Psittacosaurus, funnet i magen på det minste dyret, antyder at pattedyrene var aggressive jegere. De konkurrerte med de minste dinosaurene om mat og territorium, rev kroppsdeler av sine byttedyr og svelget dem hele. Dette understrekes også av at pattedyrene hadde kraftige kjever og skarpe, spisse tenner. - Begge pattedyrene ble funnet i vulkanske askelag i et elveleie hvor man tidligere har funnet fjærkledde dinosaurer, opplyser Hurum. - Under første del av kritt-tiden dannet det seg en stor innsynkning i jordskorpen, fra dagens Korea via Nordøst-Kina til Mongolia. Innsynkningen ble fylt med sjøer, skoger og aktive vulkaner. Det gikk likevel lang tid mellom hver periode med vulkanutbrudd og askenedfall, slik at faunaen kom seg igjen. Slik har man fått lag på lag med komplette økosystemer forseglet i asken, alt fra planter, insekter, fisk og krypdyr til dinosaurer, pattedyr og fugler. Dette er i dag "dinosaurenes Pompeii". Alle verdens paleontologer vil jobbe der, men ingen utlendinger får lov. Kineserne lar bare sine egne slippe til, sier Hurum.

Skjelettet av Repenomamus <br/>robustus, et 130 millioner år gammelt pattedyr som sensasjonelt ble funnet med en fortært liten babydinosaur i maven.
Slik så kanskje det nyoppdagede 130 millioner år gamle pattedyret ut. Repenomamus giganticus er det største pattedyret fra kritt-tiden funnet i verden til nå.