Kinesiske forskere fant koronavirus i skjelldyr - advarer mot dyrehandel

Nye funn gir større vitenskapelig grunnlag for å hevde at skjelldyr kan ha vært mellomvert da koronaviruset ble overført til mennesker.

Skjelldyr (pangolin) er en utrydningstruet dyreart.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Det har lenge vært antydet at spising av skjelldyret pangolin som var smittet av flaggermus, kan ha vært årsaken til at koronaviruset smittet fra dyr til mennesker.

Les også

Miljøkriminalitet øker under pandemien. Nå vil regjeringen straffe synderne hardere.

Pangoliner regnes som en delikatesse i Kina, der koronaviruset først ble oppdaget. Det er også det mest ulovlig omsatte pattedyret i verden.

Nå har en gruppe kinesiske forskere klart å isolere et koronavirus i pangoliner. Dette viruset er svært likt det sars-cov-2-viruset som nå lammer store deler av verden.

Dermed har man større vitenskapelig grunnlag for å anta at dyret kan ha vært mellomvert da koronaviruset ble overført til mennesker.

USAs president Donald Trump er blant dem som hevder å ha sett bevis for at viruset stammer fra et laboratorium i byen Wuhan i Kina, der koronaviruset først ble oppdaget. Kina avviser anklagene, og det er så langt ikke fremlagt bevis som støtter påstanden.

Funnene er presentert i en uredigert artikkel fra det anerkjente tidsskriftet Nature. Artikkelen er fortsatt ikke publisert i sin endelige form, noe som betyr at det kan oppdages feil som har betydning for innholdet.

Etterlyser mer effektiv kontroll av dyrehandel

Ifølge forskerne betyr funnene også at handelen med pangoliner, og dyr generelt, bør kontrolleres mer effektivt fordi den kan utgjøre en trussel mot folkehelsen.

Les også

Vi kan demme opp for mange virussykdommer ved å la naturen være i fred | Erling Dokk Holm

Det har vært stilt spørsmål ved hvorfor WHO ikke har lagt press på Kina for å stenge de beryktede dyremarkedene, som nå er gjenåpnet etter å ha vært stengt en periode.

En arbeider i Malaysia sprayer desinfeksjonsmiddel på et dyremarked som ble stengt på grunn av utbruddet av covid-19 i mars 2020.

Flere mener omsetningen av ville dyr er spesielt farlig fordi mange av disse artene huser virus.

I midten av april rapporterte NTB om en gruppe amerikanske forskere som hevdet at sykdommer som covid-19 kan bli vanligere etter hvert som mennesker ødelegger ville dyrs levesteder. Dermed tvinges smittespredende dyr til å bo tettere på mennesker.