Fra 0 til milliarder av stillehavsøsters på ti år

Er invasjonen av stillehavsøsters en «økokatastrofe», eller er den en ny ressurs?

Stillehavsøstersen har et enormt formeringspotensial, og lar seg definitivt ikke fjerne, men det er kanskje mulig å holde bestandene i sjakk i enkelte områder.
  • Stein Mortensen, seniorforsker ved Havforskningsintituttet

Av og til får nye arter fotfeste i norsk natur. Stillehavsøstersen, Crassostrea gigas, er en invaderende, ekspansiv og svartelistet art i vår natur.

En massiv invasjon av ørsmå østersyngel i Sverige og i Oslofjord-området i 2007 er blitt til etablerte bestander som i dag til sammen består av flere milliarder østers i Sør-Norge. Er invasjonen en «økokatastrofe» eller er østersen en ny ressurs i norske kystfarvann?

Les hele saken med abonnement