Viten

Kristian Gundersen: «Bullshit» er blitt et fagord

Det er kanskje betegnende for vår tid at forskere har måttet lansere «bullshit» som en fagterm.

Dersom Trump fortsetter å drittprate om stort og smått, vil Brandolinis lov sørge for at pressen, forskernes og folkets kapasitet for faktasjekking blir mettet, skriver Kristian Gundersen.
  • Kristian Gundersen, professor i biologi, Universitetet i Oslo
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Brandolinis lov sier at energien som skal til for å tilbakevise tøv er ti ganger større enn den energien som skal til for å produsere tøvet. «Loven» kalles også prinsippet om tøvets asymmetri.

Ti-gangen holder neppe, for energien som skal til for å produsere tøv er nesten null. Det er litt som e-post-spamming. Den koster nesten ikke noe å sende ut, men man kunne bruke hele livet på å lese den.

Selv har jeg opplevd Brandolinis lov tydeligst i diskusjonene om alternativ medisin. Det er et uendelig antall mulige medisinske behandlinger og behandlerne, og troende pasienter krever alltid «et åpent sinn» og mer forskning.

  • Les flere Uviten-artikler fra Kristian Gundersen: Homeopati tatt på alvor
Artikkelforfatter Kristian Gundersen en biologiprofessor ved Universitetet i Oslo og Aftenspostens Uviten-spaltist.


Forslag til ny terapi

Jeg inviterer Aftenposten lesere til å bruke fem minutter på å lage sitt eget forslag til en ny terapi. Selv om vi alle var forskere, ville vi neppe klare undersøke alle påstandene. Derfor må det være en jernlov i saklig debatt at det er den som fremsetter en påstand som har bevisbyrden.

«Bullshit» ble introdusert som et filosofisk fagord av Harry Frankfurt. På norsk kan vi si drittprat. For Frankfurt er ikke drittprat det samme som løgn. For løgneren er sannheten viktig, og motivet for å lyve er å skjule en sannhet som er truende.

For bullshitteren derimot spiller ikke sannheten noen rolle, han bare sier det som er gunstig for ham selv enten det er sant eller ikke.


Alternative fakta

Andre filosofer mener bullshitteren gjerne kan ha en ærlig tro på at det han sier er sant, men at bullshit oppstår fordi viljen til kvalitetssikring er for dårlig. Uansett lager han en fantasiverden for seg og sine tilhørere.

Alternativindustrien og Donald Trump fremstår mer som bullshittere enn løgnere. Trumps uttalelser om folkemengden som hyllet ham på The Mall er en god illustrasjon, og utløste da også det fantastiske utsagnet om «alternative fakta». Trump bygger en fantasiverden om den store, folkelige oppslutningen om ham.

Dersom Trump fortsetter å drittprate om stort og smått, vil Brandolinis lov sørge for at pressen, forskernes og folkets kapasitet for faktasjekking blir mettet. Dessuten når «pressen lyver», og de statlige forskerne knebles, vil jo all informasjon fremstå som like god eller dårlig, og bullshitteren Trump vinner på hjemmebane.


Postmoderne forskning

Dessverre finnes det også en akademisk variant av bullshit, nemlig postmoderne forskning. Denne forskningstradisjonen baserer seg på at det er språket som skaper virkeligheten, kjønn er for eksempel bare en språklig konstruksjon, og selv enkelte kriger skal være språklig konstruerte.

Resultatene av slik forskning er blitt karakterisert som bullshit av ledende samfunnsforskere. Tradisjonen har kanskje vært mest toneangivende innen kjønnsforskningen, hvor målet har vært å fremme likestilling og virkelighetsbeskrivelsen ble tilpasset dette målet. En verdenskjent feministisk forsker som er beskyldt for bullshit, er Julia Kristeva, som fikk den norske Holbergprisen i 2004.

Det er selvsagt noe nytt at statsledere i et demokrati er grossist i drittprat, men spiller det noen rolle? Er ikke politikk som Olof Palme sa det: Å ville?
Ikke bare.

Problemet for oss alle er at virkeligheten har en tendens til å slå tilbake mot alternative virkelighetsoppfatninger.

Les flere av våre Uviten-saker:

Simen Gaure: Det er for lett å tilegne seg kunnskap

Øyvind Østerud: Selvkjørende biler - hodeløs teknologi

Nina Kristiansen: Vis frem jukserne!

Simen Gaure: Vi får aksept for faglig fusk fordi forskerne blir redde

Nina Kristiansen: Den vanskelige brystvorten

Kristian Gundersen: Den siste akupunkturnålen?

Les mer om

  1. Viten
  2. Uviten
  3. Donald Trump