Kan blodtrykksmedisiner påvirke forløpet av covid-19?

Enzymet ACE2 er nødvendig for infeksjon med covid-19-viruset, men beskytter samtidig mot lungesykdom. Hva skjer hvis mengden ACE2 økes av medisiner?

Slik binder sars-cov-2-viruset seg til ACE2, et enzym på overflaten av cellene i lungeblærene og i hårrørsårene i veggen i lungeblærene.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Covid-19 kan gi alvorlig lungesvikt og i verste fall død. På grunn av hvordan covid-19-viruset infiserer lungene har man lurt på om blodtrykksmedisiner kan påvirke risikoen for eller forløpet av covid-19-sykdom. Vi oppsummerer her bakgrunnen for og nåværende kunnskap om dette og hvorfor det er viktig at blodtrykksmedisiner brukes som før.

Årsaken til lungesvikten ved covid-19 er betennelse i lungeblærene. Covid-19-viruset (sars-cov-2) infiserer celler ved å binde seg til ACE2, et enzym på overflaten av cellene i lungeblærene og i hårrørsårene i veggen i lungeblærene. Enzymet regulerer blodtrykket og er nødvendig for å unngå alvorlig lungesvikt etter skader eller blodforgiftning.

Virusmottageren ACE2

ACE2 ble først funnet som en slektning av angiotensinkonverterende enzym (ACE), et enzym som spiller en sentral rolle i blodtrykksregulering. ACE lager hormonet angiotensin II fra forstadiet angiotensin I. Angiotensin II øker blodtrykket.

ACE2 klipper en liten bit av angiotensin II og har slik en naturlig blodtrykkssenkende effekt ved å redusere mengden av angiotensin II og samtidig produsere et blodtrykkssenkende hormon (angiotensin 1-7).

ACE2 beskytter mot lungesvikt

Men ACE2 har flere oppgaver enn å få blodtrykket ned. Angiotensin 1-7, den avklippede versjonen av angiotensin II, har en viktig funksjon i å redusere betennelse og å forhindre vevsskade. Hvordan vet vi det? Det er fordi virkningen av ACE2 er undersøkt i mus som mangler ACE2.

Store skader på grunn av for eksempel giftig damp kan gi betennelse og lungesvikt tilsvarende lungesvikten vi nå ser hos covid-19-pasienter. Hos mus uten ACE2 gir slik giftig damp mer alvorlig lungesvikt enn hos andre mus. Da de samme musene fikk tilført rekombinant ACE2 direkte inn i blodårene, ble de klart bedre. ACE2 ser derfor ut til å dempe betennelse i lungene uavhengig av hva årsaken til betennelsen er.

Vi har altså en tveegget situasjon når det gjelder ACE2.

ACE2 gjør cellene sårbare for å bli infisert av viruset. Samtidig har ACE2 en viktig beskyttende funksjon mot betennelse og kan derfor være nyttig i lungene.

Marit Inngjerdingen og Finn Olav Levy er professor i farmakologi ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, og Anne Spurkland er professor i anatomi ved Universitetet i Oslo.

Blodtrykksmedisiner påvirker

Vi vet at pasienter med høyt blodtrykk har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 med lungesvikt. Årsaken er foreløpig ukjent.

To blodtrykksdempende medikamentgrupper, ACE-hemmere og ARB, er vist i dyrestudier å øke mengden ACE2 i mange vev. Disse medisinene virker ved å påvirke nivået eller effekten av angiotensin II. Det er en sammenheng mellom disse blodtrykksmedisinene og ACE2.

I dyrestudier gir medisinene økt mengde ACE2 i mange vev.
Mer ACE2 i lungene kan dermed gi flere mottagere tilgjengelig for viruset. På den annen side kan mer ACE2 gi økt beskyttelse mot lungeskade.

Vi vet ennå ikke om disse funnene også gjelder for mennesker, spesielt siden underliggende sykdommer i seg selv kan endre mengden ACE2 på cellene. Dette trenger vi mer forskning på.

Les også

Forklart: Forskerne jobber på spreng for å forstå koronaviruset. Her er det vi vet.

Beskyttende funksjon

Det har vært spekulert på om de som bruker ACE-hemmere eller ARB mot høyt blodtrykk og dermed trolig har mer ACE2, også er mer mottagelige for covid-19-viruset eller blir mye sykere av det.

Men det kan også være en fordel med mer ACE2 i lungene om man blir syk. Det er på grunn av den beskyttende funksjonen ACE2 har.

Angiotensin II virker ikke bare for å få blodtrykket opp, men bidrar også til betennelse i lungeblærene ved å gi økt lekkasje fra hårrørsårene slik at oksygen får lenger vei til blodet. Resultatet blir mindre oksygen i blodet. ACE2 fjerner angiotensin II og motvirker dermed denne effekten. Også mus som ble behandlet med blodtrykksmedikament av typen ARB, fikk mindre alvorlig lungesykdom etter skade.

Mildere forløp

Det kunne dermed tenkes at blodtrykksmedisiner kan ha en gunstig effekt på forløpet av covid-19.

Nylig kom de første rapportene. Resultater fra Kina og Storbritannia tydet på at pasienter som sto på ACE-hemmere eller ARB, ikke ble hardere rammet og kanskje kunne få et mildere forløp av sykdommen.

Tre nye store studier, én fra Italia og to fra USA, som inkluderte flere tusen covid-19-pasienter, ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine 1. mai. De viste ingen sammenheng mellom ACE-hemmere eller ARB og covid-19-sykdom. Fasiten så langt er derfor at det ikke ser ut til å være noen sammenheng mellom disse blodtrykksmedisinene og covid-19-sykdom.

Les også

Forskerne forvirrer om risikofaktorer. Høy alder trumfer det meste | Atle Fretheim

Behov for mer kunnskap

Vi vil understreke at med den informasjonen som er tilgjengelig nå, er det ikke grunnlag for å gjøre endringer i bruk av blodtrykksmedisiner.

Medisinene bør fortsatt brukes som anbefalt av legen, siden det er viktig med god behandling av høyt blodtrykk og andre sykdommer som disse medisinene benyttes mot. Flere studier vil gi oss enda bedre forståelse omkring disse spørsmålene.