Viten

Foreldrene til Tut-ankh-Amon var søsken. DNA-prøver kan gi svar om nye mumiefunn

Genetiske tester av mumien til barnekongen Tut-ankh-Amon og andre mumier viste at tanten også var moren. Her er hans sarkofag på utstilling i Egypt.

Dagens metoder for genetisk farskapstesting kan kaste nytt lys over slektskapet mellom faraoer fra oldtidens Egypt.

  • Hilde Kjelgaard Brustad
    Stipendiat, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.


Omkring 40 mumier er nylig funnet av egyptiske arkeologer sør for den egyptiske hovedstaden Kairo. Mumiene er godt bevart, noe som er fantastisk tatt i betraktning at de er over 2000 år gamle. Mumiene tilhørte trolig en velstående familie, men ellers er det uvisst hvem de er.


Ledetråder tilbake i historien

De senere års utvikling innen DNA-analyser gjør det mulig å utføre mer presise analyser, samt analysere en større mengde av arvematerialet (DNA) fra mumier enn det som tidligere har vært gjort. Dersom disse moderne testene blir utført på mumiene som nylig er funnet, kan det gi verdifulle og mer presise ledetråder i jakten på hvem disse personene fra oldtidens Egypt er.

Hilde Kjelgaard Brustad er stipendiat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Gjennom tolkning av nedskrivninger er det gjort antakelser om slektskap mellom faraoer fra oldtidens Egypt. Dette er antakelser som er vanskelig å bekrefte. Er det for eksempel slik at barnekongen Tut-ankh-Amon er sønn av faraoen Akhenaten og en av hans søstre?

Analyser av arvestoff (DNA) fra egyptiske mumier kan gi ny informasjon om faraoenes slektskap. Forskere kan gjennom analyser av arvestoff avdekke og forklare fysiske misdannelser som klumpfot og leppe-gane-spalte, samt årsaker til død hos faraoer og deres familiemedlemmer fra oldtidens Egypt.

Les også

4400 år gammelt gravkammer oppdaget i Egypt


Tester av 11 mumier

Makten i oldtidens Egypt var forbeholdt eliten i riket, med faraoen som det øverste statsoverhodet. Gjennom nedtegnelser i form av hieroglyfer, samt funn av mumier i storslåtte gravkamre, har forskere dannet seg et bilde av hvordan eliten i riket levde.

Beretningene vitner om et imperium der makten ofte ble nedarvet gjennom generasjoner. Ekteskap mellom nært beslektede familiemedlemmer var ikke uvanlig blant eliten, en måte å sikre at maken tilhørte familien.

For ti år siden gjorde forskere genetiske tester av 11 mumier fra det 18. dynastiet. I denne tidsperioden regjerte barnekongen Tut-ankh-Amon , som kom til makten da han var rundt ni år gammel. Arbeidet ble ledet av den kontroversielle arkeologen Zahi Hawass og ble publisert i Journal of American Medical Association.

40 mumier ble nylig funnet i provinsen Minya, sør for hovedstaden Kairo. Gravkamrene er hogget ut i stein, og mumiene er angivelig i god stand. Minst ti av dem er mumifiserte barn.

Tut-ankh-Amon var i datiden ingen stor og betydningsfull farao. Hans navn er blitt verdenskjent gjennom arkeologen Carters funn av hans gravkammer i Kongenes Dal i 1922. Graven ble funnet nærmest intakt. Et stort antall gjenstander befant seg i graven, men det er

Tut-ankh-Amons forgylte dødsmaske som kanskje er mest kjent. Sammen med Tutankhamon ble også to fostre gravlagt, antatt å være to dødfødte barn han fikk med sin halvsøster.

Les også

De gamle egypterne er hypermoderne


Tut-ankh-Amons egentlige mor

Tut-ankh-Amons antatte far ble kalt Akhenaten. Han var en betraktelig mer betydningsfull og storslagen konge enn sin sønn. Hans fremste hustru, for øvrig en av mange, var dronning Nefertiti, velkjent i nåtiden grunnet funnet av den karakteristiske bysten av henne. Det er derimot ikke Nefertiti som er antatt å være Tut-ankh-Amons mor, men snarere Akhenatens søster, altså Tut-ankh-Amons tante.


Basert på genetiske tester var forskerne i stand til å fastslå det antatte slektskapet mellom Akhenaten og Tut-ankh-Amon. Konklusjonene var basert på metoder og statistiske beregninger som ligner dem som brukes i vår tids tester for farskap og andre slektskap. Hovedpoenget bak disse slektskapstestene er at nære slektninger deler arvestoff som det er usannsynlig at ubeslektede har felles.

En til da ukjent mumie ble identifisert som søsteren til Akhenaten og moren (og tanten) til Tut-ankh-Amon. Mumiene Yuya og Thuya ble identifisert som to av oldeforeldrene til Tut-ankh-Amon. Forskerne kunne nå tegne et slektstre mellom mumiene, et slektstre med innslag av innavl.

Les også

Historien om hvordan en 2700 år død, egyptisk kvinne havnet i Norge. Og hvorfor hun ble pakket opp igjen.


Innavl og arvelige sykdommer

En konsekvens av innavl er høyere forekomst av alvorlige arvelige sykdommer. Studien viste at flere av mumiene led av skoliose, en skjevhet i ryggsøylen. Det ble observert at Tut-ankh-Amon hadde ganespalte, noe som også ble funnet ved mumien av hans far, Akhenaten.

Årsaken til at fostrene funnet i Tut-ankh-Amons gravkammer var dødfødte er ikke kjent, men det kan ikke utelukkes at innavl kan være en avgjørende årsak. Kanskje kan nye moderne DNA-analyser av fostrene avdekke dødsårsaken.


Nye aspekter ved fortiden

DNA-prøver av mumier fra oldtidens Egypt kan gi et unikt innblikk i hvordan familiestrukturen mellom faraoene var. Antagelser om slektskap vi ellers ikke har kunnet stadfeste gjennom tolkninger av nedskrevne beretninger kan nå betraktelig styrkes, om ikke fullstendig bekreftes. De senere års utvikling innen DNA-testing gjør det mulig å oppdage nye aspekter ved fortiden, samtidig som vi kan bli sikrere på antakelser vi allerede har.

Kilde:

Z. Hawass et. al., «Ancestry and pathology in king Tutankhamun's family» JAMA, vol. 303, nr. 7, pp. 638-647, 2010.

  • Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les mer om

  1. Forskning og vitenskap
  2. Viten
  3. Genteknologi
  4. DNA