Viten

Ikke ereksjonssvikt av sykling likevel? | Atle Fretheim

Ikke sikkert ny forskning kan føre til senkede skuldre for syklistene.

Studier om sykling og ereksjonssvikt har motstridende funn.
  • Atle Fretheim, Forskningsleder, Folkehelseinstituttet
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Det har lenge vært hevdet fra flere hold at sykling forårsaker ereksjonssvikt. Den teoretiske forklaringen er at presset mot underlivsområdet påvirker nerver og blodtilførsel.

Funn fra flere studier gir grunn til å tro at det er noe i dette. Ett eksempel: I 1990 besvarte 169 deltagere i Den store styrkeprøven (fra Trondheim til Oslo) et spørreskjema. Ganske mange (13 prosent) oppga å ha hatt ereksjonssvikt i tiden like etter sykkelrittet.

Atle Fretheim er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet og Uviten-spaltist i Aftenposten.

God nyhet

Det var derfor tegn til lettelse blant sykkelfolket da funn fra en stor undersøkelse nylig ble presentert i The Journal of Urology. Forskerne fant ingen tegn til dårligere seksuell funksjonsevne blant mannlige syklister sammenlignet med løpere og svømmere. Faktisk så det heller ut til at ereksjonsproblemer var mindre utbredt blant syklistene!

En oppløftende nyhet for «beklemte» mannlige syklister, skrev Dagens Næringsliv – hyppig delt på sosiale medier.

Én studie blant mange

Så langt er dette antagelig den mest omfattende studien av sammenhengen mellom sykling og ereksjonsproblemer, så det er absolutt fristende å si at denne studien «bør få de fleste som har unnlatt å sykle på grunn av en slik frykt til å kaste seg på sykkelsetet».

Men selv om dette er den nyeste og kanskje beste forskningen så langt, så er den likevel bare én av flere studier. For eksempel, i to spørreundersøkelser fra ca. 20 år tilbake, pekte resultatene i motsatt retning: Der så man høyere forekomst av ereksjonsproblemer hos syklister enn hos løpere og svømmere. Heller ikke studier der man har sammenlignet svært aktive syklister med noe mindre aktive syklister, har gitt konsistente funn.

Hvor er sannheten?

Sprikende resultater er frustrerende. Vitenskapen skal tross alt hjelpe oss å forstå virkeligheten! Når resultatene går i alle retninger, oppleves gjerne forskningen som mer villedende enn veiledende.

Les også

Les også: Bjørn Stærk: «Du trenger ikke være sprek eller modig for å sykle om vinteren»

I en del tilfeller kan motstridende resultater forklares: Noen av studiene kan være dårlig utført og dermed misvisende. Tidene kan ha forandret seg. Sykkelsetene, kan for eksempel ha forandret seg, slik at eldre studier ikke lenger er relevante. Likevel: I praksis er det ofte vanskelig å forklare sprikende resultater, i seg selv en god grunn til å møte alle nye forskningsfunn med en viss nøkternhet, og spørre «Hva viser tidligere studier?»

Vurdere all forskning

For å gjøre opp kunnskapsstatus om en problemstilling, må vi innhente alle tilgjengelige studier og vurdere styrker og svakheter ved hver enkelt av dem. Dessverre foreligger det ikke, så vidt jeg kan se, noen slik systematisk kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom ereksjonssvikt og sykling.

Selv om resultatene fra den nyeste studien ikke uten videre kan tolkes som sannhet, er det klart at sykkelfantastene har fått en grunn til å senke skuldrene noe. Men for oss som tar bussen, er ett nytt forskningsresultat neppe nok til at vi tar sjansen.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les mer om

  1. Sykling
  2. Ereksjonssvikt
  3. Uviten
  4. Viten