Viten

Simen Gaure i Uviten: Enkel matematikk

I Norge har vi stadig diverse debatter om skole. Spesielt om matematikk.

24 prosent av de som har fått under 4 på videregående gikk altså opp til 4 etter et kort kurs, skriver Simen Gaure.
  • Simen Gaure, forsker ved Frischsenteret
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

En vanlig forestilling mange har er at de fleste ikke trenger matematikk, spesielt ikke lærere. For man kan klare seg godt uten. I avisen Dagens Næringsliv 8. august kan vi for eksempel lese om at 3 av 4 strøk på kunnskapsministerens matteprøve.

Saken er den at kravet for å komme inn på lærerstudiet har økt til gjennomsnittskarakteren 4 i matematikk hvis man har valgt P-matte, altså matematikk i praktisk bruk. Siden det er for få som er kvalifisert har man innført en annen vei, de som har et gjennomsnitt mellom 3 og 4 fra videregående kan ta et fireukerskurs om sommeren med en avsluttende prøve. Får man 4 på den er man kvalifisert. Så langt så vel.

Stryk

Avisoppslaget fremstiller det som et problem at det var 76 prosent stryk, det er nedslående resultater sier for eksempel Utdanningsforbundet. Det ville det jo definitivt vært om det gjaldt eksamensresultater fra videregående. Men har de som oppfatter det slik selv forstått noe av statistikk? La oss tenke litt etter.

Simen Gaure.

Samtlige av dem som gikk kurset hadde altså mellom 3 og 4 fra videregående, det var ikke et gjennomsnitt av avgangselevene, men de med under middels prestasjoner i praktisk matematikk.

Sagt på en annen måte, 24 prosent av de som har fått under 4 på videregående gikk altså opp til 4 etter et kort kurs.

Om det forteller oss noe om kurset er det at det er mye mer effektivt enn to år med undervisning på videregående. Alternativt forteller det oss at deltagerne på kurset var mer motivert enn da de gikk på skolen.

Flere muligheter

Hvis man virkelig har tatt statistikkfaget innover seg ser man enda et par muligheter. Disse kandidatene har altså et gjennomsnitt mellom 3 og 4 fra videregående. De har neppe alle sammen ligget stabilt på 3 gjennom hele skoleløpet, noen ganger har de prestert til 4, andre ganger til 3. Men de endte med en tellende karakter under 4, det er derfor de har fått tilbud om forkurset.

La oss tenke oss at forkurset ikke har noen effekt i det hele tatt. Kandidatene tar prøven, og som de siste tre årene er det litt variasjon, noen er heldige og får spørsmål om noe de har forstått, eller har en spesielt oppvakt dag, andre er blanke eller litt tunge i hodet den dagen. Siden forkurset ikke har noen effekt ender gjennomsnittet for kandidatene mellom 3 og 4, slik det var før kurset.

Likevel, noen presterer til 4 den dagen, og består prøven, noen presterer til 3. Og vi får altså en del som består, selv om i vårt tenkte tilfelle forkurset ikke har noen som helst innvirkning på kunnskapene.

Statistikkfagets ABC

Hva av dette som faktisk har foregått skal jeg ikke spekulere i, man kan ikke finne ut det bare ved å se på gjennomsnitt og andel som har bestått. Det er ikke slik statistikk virker.

Antageligvis er det en blanding av disse tingene, at forkurset virker, godt motiverte studenter og helt vanlig variasjon i prestasjoner.

Dette er fra statistikkfagets ABC, slikt som man etter manges mening ikke trenger kunnskap om for å bli en vanlig samfunnsborger som forstår seg på slikt som skrives i avisen.

Vi får håpe og tro at det allmenne kunnskapsnivået i statistikkfaget blir bedre med omleggingen av lærerutdannelsen, men inntil videre får vi vel ta oss av dette ABC-stoffet her i Uviten-spalten.

Flere saker fra Viten:

Hvert år dør 1500 av tarmkreft. Dette er undersøkelsene som kan gjøre at færre dør av sykdommen.

Kvifor får du akkurat fem fingrar? Svaret kjem frå både fuglar og fisk.

Ja, det ER mye veps i år, men her er en god nyhet

Les mer om

  1. Undervisning
  2. Lærere
  3. Debatt
  4. Skole
  5. Matematikk
  6. Viten
  7. Uviten