"Steinaldermaten" er en myte

"Paleo" og "ancestral health" er både filosofi og storindustri. Men det er basert på en overfladisk og til dels feilaktig fremstilling av menneskets historie og biologi.

Steinalderdietten trenger slett ikke være usunn. Men mytene om hvilken mat vi er evolusjonært tilpasset er mange og ofte feilaktige. Jordbruksrevolusjonen la grunnlaget for en enorm befolkningsøkning, og denne maten er fremfor alt gunstig i et evolusjonært perspektiv. Foto: Fotolia/NTB scanpix
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Det mangler ikke på stjerner som leder an i paleo-revolusjonen. Megan Fox, Miley Cyrus og Matthew McConaughey (kåret til Verdens mest sexy mann) er alle tilhengere. Dietten er svært populær blant mange som ønsker å gå ned i vekt, og ved siden av haugevis av bøker og tidsskrifter, produseres det blogger, kurs og workshops med fokus på paleo og "naturlige" matvaner.

Jordbruksrevolusjonen

Ikke bare kan man kjøpe paleo-mat og gå på paleo-restauranter, det finnes også paleo-skjønnhetsprodukter og klær.

På nettsteder som Paleomagasin.no kan man lese hva som ligger til grunn: "Paleo er ekte og naturlig mat. Det er mat som våre gener er tilpasset til og som dermed gjør oss friske, slanke, sterke og glade … Vi mennesker er ikke genetisk tilpasset det moderne kostholdet, og det er det moderne kostholdet som har skyld i mange av våre livsstilssykdommer".

Ideen bak paleo-diett er at innføringen av jordbruk for mindre enn ti tusen år siden ikke bare var av det gode. Tvert imot, vi er ikke evolusjonært tilpasset å spise landbruksvarer hevdes det, og en diett basert på produkter som korn, ris, poteter og meieriprodukter kan være skadelig for helsen.

I stedet oppfordres man til å spise det samme som steinaldermenneskene: Store mengder kjøtt, samt fisk, egg, fersk frukt og grønnsaker. Dette vil gi et kosthold fattig på karbohydrater, som vi vet forårsaker fedme og hjerte/kar-sykdommer, men rikt på proteiner og umettet fett.

Gal argumentasjon

En diett og livsstil basert på paleo-mat er sikkert bra på mange måter. Men argumentet som ofte synes å ligge til grunn, at vi ikke er genetisk tilpasset landbruksprodukter, er feil. Det samme er forestillingen om at det eksisterer noe vi kan identifisere som én "steinalderdiett" der hovedingrediensen er betydelige mengder kjøtt.

Hvilken mat er vi evolusjonært tilpasset å spise? Svaret på dette er: Omtrent alt. All mat som holder individer i live lenge nok til at de kan reprodusere seg må kunne anses som evolusjonært gunstig. Jordbruksbasert mat utgjør kanskje den mest gunstige av alle dietter.

Jordbruksrevolusjonen la grunnlaget for en enorm befolkningsøkning gjennom de siste tusener av år, og maten som muliggjorde dette er alt annet enn ugunstig i et evolusjonært perspektiv.

Mange mennesker bærer dessuten på gener som er tilpasninger til landbruksprodukter og endret kosthold. Mutasjoner i laktosegenet gjør oss i stand til å nyttiggjøre oss melk og melkeprodukter hele livet, ikke bare i spedbarnsårene. Slike mutasjoner økte sannsynligvis overlevelsesevnen hos folk som hadde tilgang på buskap og som levde i strøk med ustabil tilgang til mat.

Mutasjoner i det såkalte DMBT1-genet ser ut til å ha spredt seg i jordbrukssamfunn der kostholdet i økende grad besto av karbohydrater. Disse mutasjonene kan ha bidratt til å hindre tannsykdommer som lettere utvikler seg ved visse typer jordbrukskost sammenlignet med et kosthold mer basert på kjøtt.

Naturlig mat?

Paleo-tilhengere skiller ofte mellom "naturlig" og "unaturlig" mat, men kan ikke gi gode forklaringer på hvorfor vi ikke er genetisk tilpasset å spise hvete og bygg, samtidig som vi er tilpasset å spise linser og hønseegg. Solsikkefrø, ananas, paprika og tomater har bare vært tilgjengelig i Europa og Afrika de siste 500 år, men disse er vi tilpasset, samtidig som det hevdes at vi ikke er tilpasset å spise poteter.

Det er problematisk å skille mellom god og dårlig mat på denne måten, ikke minst fordi så å si all mat, også den som kalles "naturlig", stammer direkte fra jordbruk og er fremkommet ved avl.

Frukt og grønnsaker vi spiser er for det meste mennesketilpassede, domestiserte versjoner av planter som opprinnelig var veldig forskjellige fra dem vi benytter. Brokkoli er en formidabel, menneskelig konstruksjon. Ville varianter av gulrøtter og bananer vil for de fleste i dag være uspiselige. Avocado er opprinnelig liten, full av fiber og med lite fruktkjøtt. Ville hønsefugler la ikke store egg som steinaldermenneskene hver dag kunne gå og legge i kurven.

Paleo-dietter består av mat frembrakt av de samme landbruksprosessene som man hevder vi ikke er tilpasset.

"Steinaldermat" er en myte

Arkeologer og paleo-biologer er enige om én ting: Det finnes ikke én enkelt steinalderdiett. Det som karakteriserer mennesker i steinalderen er at de spiste høyst forskjellige typer mat, avhengig av lokal ressurstilgang ulike steder på jorden.

Noen livnærte seg i stor grad på kjøtt, magert kjøtt fra gnagere eller spekk fra sel, noen spiste fisk, mens andre, spesielt i varmere strøk, hadde et kosthold i større grad basert på mange forskjellige vekster og plantedeler.

En artig kuriositet er at neandertalere etter alt å dømme spiste både bygg og hvete, titusenvis av år før jordbruk ble utviklet av vår art.

På hvilket stadium i domestiseringen av disse plantene ble de ugunstige for våre gener?

Livsstilssykdommer opptrer ofte et stykke ut i livet. I den grad neandertalere og steinaldermennesker ikke døde av slike sykdommer, skyldes dette at de ikke fikk i seg karbohydrater? Eller var mangel på antibiotika og tidlig død av infeksjoner vel så viktig?

Trenger ikke være usunt

I tidligere tider livnærte vi oss på forskjellige typer mat i ulike deler av verden og i ulike deler av året. Dette er ikke det samme som å si at en "paleo-diett" er gal eller usunn. Problemet er at denne delen av helsekost-industrien er basert på et misvisende og delvis uriktig bilde av menneskets historie. Myter og selektiv bruk av forskningsresultater brukes for å selge et produkt som skal være renere og mer naturlig enn det konkurrentene har å tilby.

Et godt kosthold er basert på biologisk mangfold: Ved å spise forskjellige typer mat sikrer vi inntak av alle de stoffene kroppen trenger for å holde seg frisk og sunn. Men riktig kosthold og god helse er ikke det samme som evolusjonær fitness.

Hvis målet er å overføre gener til neste generasjon så kan man klare dette ved å spise og drikke nesten hva som helst.

Til og med poteter og øl.

Twitter: @stenoien