Viten

Uviten: Radioaktiv feilformidling

Katastrofen var ikke nedsmeltingen til kjernekraftverket i Fukushima, det var tidenes største jordskjelv og tsunami i Japan.

Ingen døde av stråling etter atomkraftverket i Fukushima gikk ad undas, men det har ikke norske medier fått med seg.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.
  • I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
    I dag er det tekstanalyse. Forskning og andre ting som skjer blir formidlet, og det er mange måter å formidle på. NTB har laget en artikkel om Fukushima. Eller om jordskjelvkatastrofen i Japan i 2011. Eller noe sånt.
Simen Gaure, forsker ved Frisch-senteret

Her er noen utlegninger fra NTB, som gjengitt av NRK:«Tusen Fukushima-evakuerte døde i fjor – fire år etter katastrofen.»

«Et jordskjelv utløste en tsunami. Deretter smeltet den ene reaktorkjernen ved Fukushima-anlegget. Over 18.000 mennesker mistet livet.»

Atomer selger, men hva er realitetene i dette? Ut ifra sitatene kan det se ut som Fukushimas atomer drepte 18.000, og stadig dreper et tusentalls mennesker hvert år. Det kan se ut som nedsmeltingen ved Fukushima-kraftverket var den helt store katastrofen.

Den virkelige katastrofen

Men det var jo ikke sånn. Den helt store katastrofen var tidenes største jordskjelv og tsunami i Japan. De tusen evakuerte døde som følge av sykdommer som kan knyttes til evakueringsforholdene, ikke av stråleskader. Dette er gamle folk som slett ikke har det lett med midlertidige boliger og kummerlige forhold.

De 18.000 døde ble drept av jordskjelvet og tsunamien, og ulykker under den påfølgende evakueringen, samt manglende medisinsk hjelp på grunn av knuste og oversvømmede sykehus. Ingen er så vidt man vet døde av stråleskader ennå, og man forventer knapt noen slike dødsfall på lengre sikt. Man får antagelig en svak eller ubetydelig økning i krefttilfeller over tid, mange krefttyper som er lette å behandle.

Se studiodebatten under: — Fukushima-ulykken satt en stopper for atomkraftverk flere steder.

I det hele tatt er stråling etter hendelsene et minimalt helseproblem sammenlignet med den massive tilintetgjøringen av infrastruktur som jordskjelvet og tsunamien sto for. Hundretusener av bygninger ble ødelagt og skadet. Elleve sykehus ble fullstendig smadret.

Veier, toglinjer, demninger, flyplasser ble ødelagt ti kilometer innover i landet. Fire millioner husstander uten strøm, halvannen million uten vann(!), tre hundre tusen uten noe sted å bo, 25 millioner tonn med drivgods spredt utover veier og åkre. Det blir en hel del problemer av slikt, og det tar tid å ordne opp i.

Så feil at det blir riktig

Aftenposten på sin side harlaget artikkel med samme atomfokus, og opplyser at Wikipedia sier at «Kreftfaren blant befolkningen i området er større enn tidligere, ifølge japanske myndigheter og WHO (Verdens helseorganisasjon).»

WHO-rapporten) har beregnet teoretisk økning i krefttilfeller og funnet en mulig økning for enkelte grupper, dog antagelig ikke så mange tilfeller at det kommer til å gjøre inntrykk i statistikken. WHO oppsummerer med: «The present results suggest that the increases in the incidence of human disease attributable to the additional radiation exposure from the Fukushima Daiichi NPP accident are likely to remain below detectable levels.»

Se videoen under fra de omfattende skadene i atomkraftverket Fukushima:

Det er i det minste artige formuleringer av dette faktumet. Den første versjonen av NTBs artikkel meddelte at dødsfallene skyldes stråling, noe som så ble rettet til den merkverdige formuleringen at tallene "ikke inkluderer" stråledøde. Det er en svært underfundig måte å si at ingen er døde av stråling og at det heller ikke forventes.Hvorfor NTB og media velger et ensidig fokus på, og villedende formuleringer om de i denne sammenhengen små problemene som skyldes nedsmeltingen ved kraftverket vet jeg ikke. Jeg undres om de hundretusener av japanere som druknet eller mistet gård og grunn kan ødelegge for den gode samtalen om de farlige atomene de bruker for å lage strøm i Utlandet?

Les også

  1. Uviten: Hellig krig og historisk rosemaling

  2. På 80-tallet tok noen seg bryet med å rispe inn med kniv på stasjonsveggen hjemme at jeg drev med hor

  3. Steinerskolen: Vaksinasjon er et sentralt helsepolitisk verktøy