Viten

Dette er en eks-fugl

Alaotradykkeren ble denne uken den 132. fuglearten som er utryddet de siste 400 årene.

Alaotradykkeren er ikke sett siden 1985, men ble ikke formelt erklært utryddet før nå.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Den vesle fuglen, også kjent som Delacours lille dykker og Rustdykker, levde i et svært begrenset område rundt Alaotrasjøen på Madagaskar. Selv om det ikke er funnet et eksemplar av arten siden 1985, har forskerne håpet at det fortsatt fantes noen fugler igjen.

Men nå er Alaotradykkeren formelt erklært utryddet, ifølge organisasjonen International Union for Conservation of Nature (IUCN), som jobber for å dokumentere og bekjempe miljø— og utviklingsskader på Jorden.

Kjøttetende fisker

— Det finnes ikke lenger håp for denne arten. Den er nok et eksempel på hvordan menneskelig aktivitet kan få uforutsette konsekvenser, sier Leon Bennun, en direktør ved BirdLife International, til IUCNs nettsider.

Antallet fuglearter som er utryddet siden år 1600 er nå oppe i 132, melder organisasjonen, som onsdag la frem en ny rapport om fuglelivets globale tilstand. Samtidig er 1240 fuglearter i fare for utryddelse, ifølge organisasjonens «rødliste» over truede arter.

Alaotradykkeren måtte gi tapt på grunn av en kjøttetende fisk som er blitt introdusert til innsjøen i tillegg til at flere fugler har svømt inn i fiskegarn og druknet.

Suksess-dompap

For Tim Stowe ved IUCN er utryddelsen av fuglen en god grunn til å rope alarm.

- Dette er nok et bevis på at vi ikke gjør nok for å beskytte verdens dyreliv. Selv om vi har sett noen viktige suksesshistorier, er den generelle trenden nedadgående. Hvert år er det nye arter som står i fare for å utryddes eller som faktisk blir det, sier han til avisen The Guardian.

Og suksesshistoriene han viser til?

Jo, blant annet har Azorene-dompapen (Pyrrhula murina) steget i gradene fra kategorien «kritisk truet» til «truet», takket være et skippertakarbeid for å fjerne nyintroduserte planter i hekkeområdet for på den måten å gjeninnføre et økosystem som dompapen bokstavelig talt kan leve med.

Bond-fugl truet

Andre fugler har gått i motsatt retning. Blant dem er Zapatariksen på Cuba, som nå er i «kritisk truet»-kategorien. Den eneste personen som noen sinne har funnet denne fuglens rede, er den britiske ornitologen James Bond – en mann som i følge The Guardian var opphavet til forfatterens Ian Flemings berømte spionkarakter.

Det er særlig dyr som lever i fuktige omgivelser som nå trues, sier Stuart Butchart i BirdLife International til samme avis.

- Våtmarksområder er skjøre miljøer som lett kan forstyrres eller forurenses. Disse områdene er essensielle, ikke bare for fugler og naturmangfoldet, men også for millioner av mennesker rundt om i verden fordi de utgjør en kilde til mat og vann, sier han.

Les også

  1. Villaks kan reddes

  2. Truet av trålere

  3. Pungdjevlene i fare for å dø ut