Viten

Landet med nest flest drepte i væpnet konflikt er ikke rammet av krig | Øyvind Østerud

Mexico er ikke i krig, forsvaret slåss ikke mot fremmede styrker. Likevel hadde de nest flest drepte i væpnet konflikt i 2016.

Hvorfor rask urbanisering er farlig.

  • Øyvind Østerud
    professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Syria hadde flest drepte i væpnet konflikt i 2016, rundt 50 000 det ene året ifølge tall fra International Institute of Strategic Studies (IISS) i London.

Jeg spurte nylig en høyt kompetent forsamling om noen ville gjette i hvilket land det var nest flest. Alle forslag var feil, slik det nok ville vært for alle som leser dette. Det nest høyeste antallet hadde Mexico med 23 000 drepte, ifølge den samme kilden. Mexico, godt foran Irak og Afghanistan og alt annet vi hører om som krigsområder.

Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og Uviten-spaltist i Aftenposten.

Ikke krig, ikke fred

Mexico er ikke i krig, forsvaret slåss ikke mot fremmede styrker. Landet er heller ikke i borgerkrig i tradisjonell forstand, opprørere prøver ikke å erobre regjeringsmakten eller rive løs et delområde. Men det er heller ikke fred i noen rimelig forstand.

Narkokarteller kjemper mot hverandre, mot politi og militære, mot sivile som motstår dem, mot journalister som rapporterer. De har også infiltrert politiet og hæren. Politi- og hæravdelinger er kommet i kamp mot hverandre. Private bander rekrutterer sine kampgrupper fra sikkerhetstjenestene i regionen.

De driver et bredt spekter av kriminell virksomhet og er langt inne i de mer legale delene av næringslivet, som bygningsbransjen, renovasjon, barer og varehandel. Og de er svært dødelige. I rettsvesen og administrasjon har mange ansatte måttet velge mellom å la seg korrumpere eller få familien utslettet.

Dette er den voksende gråsonen mellom krig og fred, no war no peace, som en bok om fenomenet het. Andre land i regionen, som Honduras, El Salvador og Guatemala, har en enda høyere drapsrate i forhold til folketallet, samlet 16 000 i 2016, det samme som Afghanistan.

Verdens farligste byer

Caracas i Venezuela topper listen over verdens farligste byer i 2016, med over 130 drepte pr. 100 000 innbyggere. Tallet er usikkert fordi myndighetene ikke teller eller oppgir tall. Av verdens femti farligste byer ligger over 80 prosent i Sør- og Mellom-Amerika, 19 stykker bare i Brasil.

Mange væpnede konflikter er en sammenfiltret klynge av krig, terror og organisert kriminalitet. Gråsonen av krig og krim ser ut til å vokse. En amerikansk general, Charles Krulak, har snakket om tre-kvartals-krigen der sikkerhetsstyrker skal bekjempe ikke-statlige aktører i ett storbykvartal, drive fredsbyggende operasjoner i den neste og gi humanitær bistand i den tredje.

Fattige megabyer

Dernest foregår mye av den raske urbaniseringen i fattige land med dårlig infrastruktur og svake statstjenester. Over 60 prosent av bybefolkningen i fattige land bor i slumområder der statlig myndighet er langt unna, og kriminelle gjenger og voldelige ekstremistgrupper regjerer.

En stadig større andel vil bo i megabyer på mer enn ti millioner mennesker, de fleste i fattige, sårbare og konfliktfylte land med høyt og organisert voldsnivå. Latin-Amerika har mye høyere urbaniseringsnivå enn Afrika og Asia – 70–80 mot 40–50 prosent.

Kinesiske megabyer er tryggere enn tilsvarende byer i Afrika og Latin-Amerika. Buenos Aires har flere innbyggere, men langt færre antall drepte enn i Rio. Militæreksperten David Kilcullen hevder at de voksende feral cities, ville byer, er fattige storbyer i en sjøvendt kjede med tett digital kommunikasjon – grobunn for organiserte, voldelige, irregulære konflikter.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les mer om

  1. Uviten
  2. Viten
  3. Krig
  4. Mexico
  5. Urbanisering
  6. Konflikt