I serien basert på bøkene til George R.R. Martin møter vi folk, land og kongeriker med ulik kultur, natur og styresett, alt satt i en fantasiverden som teknologisk og materielt har fellestrekk med historiske samfunn i vår egen verden.

  • Vanskelig å holde kontroll på alle de historiske navnene og rikene? Se kartet nederst i saken.

De syv kongedømmene

Det meste av handlingen i Game of Thrones utspiller seg på kontinentet Westeros. De siviliserte delene av Westeros kalles for De syv kongedømmene, selv om området nå er samlet under én konge. Det er ikke veldig dristig å anta at dette er inspirert av de angelsaksiske kongedømmene som styrte England etter at romerne trakk seg ut, og fram til vikingene og senere normannerne kom på 900— og 1000-tallet. Tallet på kongedømmer varierte i virkeligheten over tid, men disse er også kjent som "De sju".

I Game of Thrones er de syv kongedømmene er styrt etter en slags føydalmodell, hvor fyrster med eneveldig makt innenfor sitt distrikt sverger troskap til en overkonge i hovedstaden King's Landing. Både på lokal- og på sentralnivå er fyrsteverdigheten arvelig.

Det er et klart skille mellom en adel og allmue i rettigheter og status. Fyrstene har sine egne hærer, og fører krig mot hverandre. Under seg har de lavadelige vasaller som er bundet til dem gjennom tilsvarende bånd som de har til kongen. Her må Martin ha hentet inspirasjon fra europeisk høymiddelalder, hvor lokale og regionale fyrster hersket på vegne av konge eller keiser, som i prinsippet hadde sin makt fra Gud.

Ved siden av de syv kongedømmene finner vi blant annet også ”de jernfødte”, fiskere og sjørøvere fra øyene i nord og vest, antagelig inspirert av vikingene i Skandianavia og på øyene i Nordsjøen og rundt Storbritannia.

Alt du bør vite om Game Of Thrones. Serieskolen forklarer og analyserer:

De utenlandske erobrerne

I det handlingen i Game of Thrones starter er den forfyllede Robert Baratheon konge over De syv kongedømmene. Robert kom til makten i et opprør mot dynastiet Targaryen, som hadde hersket over Westeros i flere hundre år, etter at de invaderte landet med en hær støttet av drager. På jakt etter historiske motiver er huset Targaryen mer spennende enn Robert.

De er et dynasti av erobrere utenfra, slik vi kjenner det for eksempel fra de greskspråklige arvtagerne som styrte i Midtøsten og Egypt etter Aleksander den store. Huset Targaryen er sterkt preget av inngifte og innavl i forsøk på å holde blodet rent.

De kompliserte hoffseremoniene og det innviklede byråkratiet i Game of Thrones leder tankene mot Det bysantiske riket.
HBO Nordic

Dette kjenner vi både fra Ptolemaierkongene i Egypt, som pleide å gifte seg med søstrene sine, og fra europeiske fyrstehus på 1700— og 1800-tallet, hvor ekteskap mellom søskenbarn var vanlig.

Hovedstad og distriktene

Hoffet i King's Landing, det behagelige Middelhavsklimaet og selve palasset og byen, som den enkle krigeren Robert har arvet fra sine forgjengere, leder tankene mot Det bysantinske riket og den monumentale hovedstaden Konstantinopel, med innviklet byråkrati og komplisert hoffseremonier.

Daenerys Targaryen og hennes frigjorte slavekrigere. Huset Targaryen er sterkt preget av inngifte og innavl i forsøk på å holde blodet rent.
Keith Bernstein / HBO Nordic

Mens livet i hovedstaden er preget av dekadanse, intriger og maktkamp, lever folk lenger nord enkle og harde liv i tjeneste og forsakelse. Medlemmene av familien Stark har i generasjoner styrt fra festningsbyen Winterfell. Den viktigste oppgaven deres er åbeskytte riket mot angrep nordfra. Nord for de sju kongedømmene ligger nemlig en enorm villmark, befolket av hardføre "villmenn" og grusomme, udøde ”hvitvandrere” som få tror eksisterer og færre faktisk har sett.

Muren mellom sivilisasjon og barbari

I Game of Thrones skiller en flere hundre meter høy mur sivilisasjonen i sør fra barbariet i nord. Også i den virkelige verden kjenner vi til flere store forsvarsmurer, bygd av mektige riker for å forsvare seg mot de som levde utenfor.

Er Hadrians mur forbildet for den gigantiske ismuren i Game of Thrones? De hadde begge som oppgave å skille sivilisasjonen fra barbariet.
David Head / NTB Scanpix

De tidligste kinesiske forsvarsmurene går tilbake til første årtusen før vår tidsregning, og under Qin-dynastiet (220-206 fvt), som ga navn til Kina, startet man store murprosjekter langs nordgrensen. De delene av muren som vi oftest ser bilder av i dag, flott oppmurt i stein, ble bygd under Ming dynastiet (1368–1644).En langt mindre kjent mur, kalt Gorgan-muren, ble bygd av persiske herskere av sasanidedynastiet (226-651) fra østkysten av Det kaspiske hav, og nesten 200 kilometer østover til fjellene i dagens Nord-Iran. På 700-900-tallet bygde danske vikinger en jordvoll over halve Jylland som vern mot invasjoner sydfra.

De mest direkte forbildene for den store muren i Game of Thrones må likevel være de romerske grensene i Europa, og særlig Hadrians mur og Den antoninske muren, som ble bygd på 100-tallet av romerne, som beskyttelse mot pikterne som bodde i dagens Skottland. Begge murene strakte seg fra kyst til kyst, på de to stedene der øya Storbritannia er på det smaleste.

Det frie folket med det røde håret

Villmennene nord for muren i Game of Thrones , mange av dem med rødt hår, og løst organisert i en slags stammesamfunn, vekker også assosiasjoner til krigerske keltiske eller germanske stammer ved Romerrikets grenser snarere enn til hestenomader på steppene i Asia. En artig detalj i Game of Thrones er ellers at det viser seg at forseggjorte våpen av obsidian (vulkansk glass), lik spyd, dolker og pilspisser fra siste del av yngre steinalder, er de eneste som duger mot de fryktede hvitvandrerne.

Det frie folket nord for den gigantiske ismuren minner om de keltiske og germanske stammene som levde ved Romerrikets grenser.
HBO Nordic

Som de romerske, kinesiske og persiske grensemurene er nordvollen i Game of Thrones beskyttet av en kjede av større og mindre festninger. I Game of Thrones er målet med muren å skape et absolutt skille mellom sivilisasjon og barbari. Virkelighetens murer var ikke egentlig der for å hindre kontakt, men for å regulere den til steder der den kunne kontrolleres.Nordvollen i Game of Thrones er altfor dårlig bemannet og altfor lang til å kunne stå i mot en større invasjon. I serien er dette fordi det mangler folk, penger og politisk vilje. Slik var det med de historiske forsvarsmurene også. De kunne knapt stoppe en større hær, men de kunne holde unna mindre grupper som ellers kunne tenkes å angripe landsbyer og gårder innenfor grensene, og de kunne forsinke eventuelle angrep og lede dem mot steder hvor de kunne møtes med større hærstyrker samlet fra områdene bak muren.

Nedgang og forfall

Den store muren nord i Westeros ble bygget for lenge siden, da kongene var mektigere og menneskene bedre enn de er i dag. Dette nedgangsmotivet er vanlig i fantasylitteraturen. Det er ikke spesielt vågalt å knytte dette motivet til fortellingen om Romerrikets nedgang, der vestlig historieskrivning etter Edward Gibbon (1737-94) trakk opp et bilde av hvordan dårlige herskere og en dekadent og svak befolkning hadde latt det sterke Vestriket gå under, mens degenererte etterkommere styrte restene i form av Bysants.

Denne framstillingen er historisk ytterst tvilsom, men har gitt et godt utgangspunkt for postapokalyptiske heltefortellinger, fra tegneseriene om Prins Valiant til bøkene og filmene om Hunger Games .

Ideen om at fortidens mennesker var bedre og sterkere enn de som lever i dag er også gammel. Vi finner den for eksempel i den greske dikteren Hesiods forestilling om at verden har gått gjennom en gull-, en sølv-, og en bronsealder, samt en heltetid, før den harde og fattigslige jernalderen han og hans samtidige må leve i.

Antikkens grekere mente at de mykenske festningene fra slutten av bronsealderen, med sine murer bygd av kolossale steinblokker, umulig kunne være bygd av mennesker.

Militærmunker på toppen av muren

Muren i Game of Thrones bemannes av Nattens voktere, en gruppe soldater som har viet livet sitt til denne oppgaven. Vokterne må leve i sølibat, og har ikke personlig eiendeler. Enkelte voktere kommer fra samfunnets øverste lag, så som Jon Snow, uekte sønn av Ned Stark, føydalherren som i det serien begynner styrer over de nordlige områdene fra Winterfell.

Brorskapet som vier sine liv til å vokte Muren fra barbariet og de udøde som lever nord for den, er tungt inspirert av vår verdens militære munkeordener.
HBO Nordic

Nattens voktere minner om middelalderens militære munkeordener. Tempelridderne er den mest kjente, men det fantes flere. De tok blant annet inn yngre sønner fra adelen, som ikke hadde utsikter til arv. Nattens voktere rekrutterer imidlertid også blant kriminelle, som slik kan unngå straff. Slik praksis kjenner vi blant annet til når det skulle rekrutteres skipsmannskap til farlige oppdagelsesreiser og nybyggere til kolonier i den nye verden.

Fristatene på den andre siden av havet

Som vår verden har George Martins fantasiverden sitt Middelhav, men her skiller det Westeros i vest fra Essos i øst, heller enn Europa i nord fra Afrika i sør og Midtøsten i øst. Langs kysten finner vi en serie av frie byer, styrt av byråd dominert av kjøpmenn. Byene handler i slaver, krydder, tekstiler og andre luksusvarer, og er et fristed for sjørøvere samt flyktninger fra Westeros. Her må det ligge inspirasjon både fra de republikansk styrte italienske handelsbyene som Venezia og Genoa i senmiddelalderen og renessansen, fra deres handelspartnere i Midtøsten som levde av handel med varer fra India og Kina, og fra de såkalte Barbareskstatene fra Marokko i vest til Libya i øst på 1700— og tidlig 1800-tall, som fanget og solgte slaver, og som drev som sjørøvere på Middelhavet.

Det er stor kulturell variasjon mellom byene i Essos. Meereen, bystaten Daenerys Targaryen erobrer og bruker som base i sesong fire har for eksempel en arkitektur inspirert av tempelpyramider i Mesopotamia og Mellomamerika. ”De ubesmittede”, slavekrigerne hun frigjør i byen Astapor, finner historiske paralleller i perserkongenes elitestyrke bestående av 10 000 såkalte ”udødelige”, og i korps av slavesoldater som mamelukker og janitsjarer, kjent fra Midtøstens historie.

Det frie hestefolket

Øst for de frie byene finner vi rytterfolket Dothraki. Dothrakiene lever av hestemelk og hestekjøtt. De er dyktige ryttere og fryktelige krigere. Et av forbildene for Dothrakiene er selvsagt mongolene, som under Genghis Khan la under seg mye av Eurasia på 1200-tallet.

Khal Drogo og hans frie hestefolk minner om både Genghis Khans mongolere og hunerne, begge var nomadiske hestefolk.
HBO Nordic

Et annet er hunerne, som herjet fra Kina i øst til dagen Frankrike i vest på 400-500 tallet. Begge grupper var nomadefolk, hvor nesten alle voksne menn var soldater. Ved hjelp av hestene sine kunne de bevege seg raskt og langt, og de var lite avhengige av forsyninger.Både hunerne og mongolene skapte store problemer for statene de gikk til krig mot, og vant over mange av dem. De var beryktet for sin fryktløshet og grusomhet. Etter erobringene skapte mongolene et rike som gjorde det mulig å reise trygt fra Midtøsten til Kina, slik blant annet Marco Polo gjorde.

Attila, Drogo og Daenerys

Dothrakiene blir også statsbyggere. Daenerys Targaryen gifter seg med en dothrakifyrsten Drogo, og blir selv hersker over stammen hans etter at han dør. Maktposisjonen bruker hun til å etablere et storrike i Essos og planlegge invasjon av Westeros.

Attila ledet Hunernes invasjon av Italia rundt år 452 etter vår tidsregning. Hunerne er en av inspirasjonskildene til Dothrakifolket i Game of Thrones.
Ulpiano Checa (1860 - 1916)

Selve fortellingen om Daenerys og Khal Drogo er muligens inspirert av hunerkongen Attila, som på et tidspunkt var forlovet med en romersk prinsesse (bryllupet ble aldri noe av), og hvis senere bryllup med en germansk prinsesse er skildret av den romerske diplomaten Priscus. Game of Thrones er bare fantasi og moro, men utspiller seg altså i en verden som eren fest av historiske forbilder og motiver. Det hele er ispedd en god dose magi og noen overnaturlige vesener, og formidlet gjennom en spennende, om enn ofte forvirrende fortelling.