Verdens første laks uten kjønnsceller

Ved å "klippe" i DNA har forskere funnet en løsning på at oppdrettslaksen rømmer og gyter med villaks.

Til venstre normal hunnfisk med store kjønnsceller. Til høyre hunnfisk som mangler kjønnsceller, pilen viser den plassen der hunngonaden mangler i fisken. Foto: Havforskningsinstituttet
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Forskere ved Havforskningsinstituttet har for første gang i verden klart å lage en laks uten kjønnsceller. Denne laksen ser ut som en vanlig laks, men den blir ikke kjønnsmoden og kan dermed ikke gyte med villaks om den rømmer.

Rømt oppdrettslaks er et stort miljøproblem siden den kan formere seg med villaks. Det kan føre til tap av genetisk variasjon og tap av lokal tilpasning. I tillegg er tidlig kjønnsmodning i oppdrett et velferdsproblem som gir dårligere vekst, filetkvalitet, immunforsvar, saltbalanse og fôrutnyttelse.

Løsningen på disse problemene er å bruke steril oppdrettsfisk. Ved Havforskningsinstituttet prøver vi å utvikle en vaksine som skal hindre kjønnsmodning, og laksen uten kjønnsceller er et stort skritt i den retningen.

Alternative metoder

Mikroinjeksjon av CRISPR-Cas9 i lakseegg.

De siste årene har deler av oppdrettsindustrien testet triploid steril laks. Slik laks lages ved å utsette eggene for høyt trykk rett etter befruktning slik at fisken får tre kopier av hvert kromosom i stedet for to. Det har vist seg at enkelte fisker får problemer med beindeformiteter, katarakt (øyeproblemer) og økt temperatursensitivitet.I tillegg blir den triploide hannfisken kjønnsmoden, noe som er negativt for fiskens velferd. Slike problemstillinger gjør at vi ser etter alternative metoder for å gjøre fisken steril.

En mulighet er å lage laks uten kjønnsceller med hjelp av en vaksine som avliver akkurat disse cellene. For å finne vaksinekandidater har forskerne brukt moderne genteknologiske verktøy.

Fører til store tap:

Les også

Nå har forskerne endelig funnet ut hva de ulekre, mørke flekkene på laksen skyldes

Redigerer genene i fisken

Et stort fremskritt for genetikken og molekylærbiologien er metoden CRISPR/Cas9 som ble publisert for første gang i 2012. Denne metoden kan spesifikt mutere og slå av utvalgte gener i mange ulike dyr og planter. Vi utviklet dette genteknologiske verktøyet for laks i 2014.

Ved hjelp av denne metoden har vi nå testet funksjonen til et protein som er essensielt for utvikling av kjønnsceller hos andre dyr; «Dead end»-proteinet.

Ved å slå ut genet som koder for dette proteinet, har vi som de første i verden klart å lage laks uten kjønnsceller. Vi har dermed verifisert at dette proteinet er en god vaksinekandidat for sterilitet hos laks.

Bortsett fra at fisken mangler kjønnscellene, og dermed er steril, er den ellers normal og vokser like bra som vanlig oppdrettsfisk. I tillegg har disse forsøkene fortalt oss noe om hvordan kjønnscellene styrer kjønnet hos laksen. Hvis kjønnscellene hos mus og i fiskeslagene sebrafisk og medaka blir fjernet, blir resultatet kun hanner.

Hos laks derimot observerte vi at vi fikk både hanner og hunner. Lignende resultat er blitt observert hos gullfisk og værål. Våre resultat viser at det er grunnleggende forskjeller i hvordan kjønnet bestemmes hos fisk, og hos laks er det altså ikke kjønnscellene som bestemmer kjønnet.

Les også debatten:

Les også

- La norsk laks forbli fri for antibiotika

Neste steg: vaksine

Siden vi nå har en god vaksinekandidat har vi pågående eksperimenter der vi tester ut ulike former av vaksiner mot dette proteinet. Lykkes dette, kan vaksinen brukes i oppdrettsindustrien.

Det vil forhindre innkryssing av rømt oppdrettslaks med villfisk, og i tillegg vesentlig forbedre velferden til oppdrettsfisken ettersom tidlig kjønnsmodning ikke lenger vil være et problem.