Kristian Gundersen i Uviten: Medikamentfri psykiatri - eksperiment uten forskning

Det finnes nesten ikke forskning på medikamentfri behandling av psykoser, bortsett fra de dårlige resultatene man hadde i gamle dager.

I sommer opprettet helseminister Bent Høie avdelinger for helt medikamentfri behandling for psykisk syke i alle helseregionene, etter påtrykk fra brukerorganisasjoner, skriver Kristian Gundersen.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Simen Gaure, Kristian Gundersen og Øyvind Østerud hver uke om det de mener er mangelfull forskning, flau formidling, kunnskapsløs politikk eller ren fusk.

Psykiatrisk behandling har ingen ærerik historie: Tvangstrøyer, lobotomi, insulinsjokk, kalde bad og ellers et helt kabinett av rariteter. Man prøvde til og med skjulte fallemmer som skulle skremme pasientene ut av psykosen.
Det store omslaget kom på 1950-tallet, med medikamenter som virker inn på hjernens kjemi. Jeg presiserer at jeg snakker om behandling av alvorlig sinnslidende, ikke lettere lidelser hvor det trolig er et stort overforbruk av legemidler. For psykoser førte psykofarmaka til at mange pasienter som før måtte sperres inne, kunne leve tilnærmet normale liv.

I sommer opprettet helseminister Bent Høie avdelinger for helt medikamentfri behandling for psykisk syke i alle helseregionene, etter påtrykk fra brukerorganisasjoner.

Problemet med dette er at det nesten ikke finnes forskning på medikamentfri behandling av psykoser, rent bortsett fra de dårlige resultatene man hadde i gamle dager.

Lite kunnskap

Et annet problem er hva som skal settes inn i stedet for pillene.

Kristian Gundersen.

«Pasientene skal få prøve alle behandlingsmetodene de tror på selv, og personalet skal ikke opptre som bedrevitere», skriver styrelederen for brukerorganisasjonen Hvite Ørn, Jan-Magne Sørensen, i Dagens Medisin. Dersom pasienten tror på healing skal dette tilbys «uten diskusjon», om pasienten tror sykdommen skyldes matintoleranse skal man behandle med spesialdietter. Sørensen vil ha inn sjamaner i behandlingen, og Helse Nord bruker akupunktur.

Intet av dette er kunnskapsbasert behandling for psykoser.

Selv om det også skal behandles med samtaleterapi og aktivisering som man har god erfaring med i samspill med medikamentbruk, er det lite kunnskap om hvordan det vil virke alene.

Datainnsamling og kontrollgrupper

Psykofarmaka er temmelig effektive, og normalt vil ikke forskere få etisk godkjenning til å teste uprøvd behandling når det finnes gode etablerte metoder som alvorlig syke forsøkspersoner da ikke skal få. Helseministeren burde likevel heller lansert et forskningsprosjekt, enn en storskala utrulling av en uprøvd behandling som rutine.

Når departementet skriver at tiltaket er «et ledd i arbeidet for å vinne erfaringer med medikamentfri behandling» og at «erfaringene skal oppsummeres i samarbeid med brukerorganisasjonene», må dette ikke forveksles med forskning.

Skal det kalles forskning kreves en kritisk og uavhengig vitenskapelig vurdering basert på systematisk datainnsamling og kontrollgrupper. Det er ikke lagt opp til dette, og Høies eksperiment vil derfor ikke produsere sikker kunnskap.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Her kan du lese flere Uviten-spalter: