Viten

Temperamentet påvirker barns spisevaner

Gitt at temperamentsfulle barn er ekstra sårbare for å utvikle uhensiktsmessige spisevaner, er det desto viktigere at foreldrene til disse barna er særlig oppmerksomme på å fremme gode spisevaner. Det kan være utfordrende, skriver artikkelforfatterne. Foto: Mark Umbrella / Shutterstock / NTB scanpix

Temperamentsfulle barn har større risiko for å utvikle uheldige spisevaner.

  • Silje Stensbekk og Lars Wichstrøm
    professorer ved Institutt for psykologi, NTNU
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Foreldre med temperamentsfulle barn må være spesielt oppmerksomme på å gi barna gode spisevaner. De kan nemlig lettere utvikle et uheldig forhold til mat.

Vi likestiller ofte temperament med sinne, men temperament favner mye mer. Temperament er barnets grunnleggende måter å forholde seg til omgivelsene og seg selv på. Vi kan se på det som en forløper til det vi hos voksne kaller personlighet.

Silje Stensbekk professor ved Institutt for psykologi, NTNU.

Lars Wichstrøm, professor ved Institutt for psykologi, NTNU.


Det handler om hvordan barnet tenker, handler og oppfører seg på tvers av situasjoner og over lengre tid. Blir for eksempel barnet lett blir frustrert og har vanskelig for å regulere følelsene sine, eller evner det å holde igjen impulser, gjøre ferdig en oppgave selv når det har gått lei? Er barnet utadvendt, nysgjerrig og utforskende, eller derimot litt engstelig i nye situasjoner og med nye mennesker?

Ikke bare foreldrene som har betydning

Selvsagt er foreldrene viktige for å utvikle gode spisevaner. Foreldrene handler inn og tilbereder maten og har ansvar for måltidene. De er også barnas rollemodeller og påvirker spisevanene til de små gjennom måten de selv forholder seg til mat og måltider på, og gjennom måten de forholder seg til barnets spising på (For eksempel «Du må spise opp middagen før du får dessert»). Dette har vi vist i flere tidligere studier.

Men i en ny undersøkelse har vi vist at kjennetegn ved barnet selv også har noe å si for utvikling av spisevaner. Som en del av prosjektet Tidlig trygg i Trondheim har vi undersøkt hvordan barns temperament påvirker utvikling av spisevaner.


Trøstespising over tid

Da de ca. 800 barna var 4, 6, 8, og 10 år gamle spurte vi foreldrene om barnas spisevaner og temperament og undersøkte om temperament kunne forutsi hvordan spisevanene utviklet seg.

Funnene våre viser at barn som er det vi ofte tenker på som temperamentsfulle (som for eksempel blir raskt frustrerte, har et mer svingende humør enn andre), er særlig sårbare for å utvikle spisevaner som kan føre til en uheldig vektutvikling og vansker med mat og spising. De trøstespiser mer over tid, er mer tilbøyelige til å spise fordi mat er tilgjengelig selv om de kanskje er mette, og de blir mer kresne over tid.

Les også

Hvordan skal vi få barn til å like sunn mat?

Barna med dette temperamentstrekket viste også mer emosjonell underspising senere. Det vil si at de også er mer tilbøyelige til å spise mindre når de er triste, urolige, redde eller sinte.

Gode spisevaner tidlig

Det er viktig å etablere gode spisevaner i barneårene fordi vi ofte drar med oss disse vanene inn i ungdoms- og voksenlivet. Gode spisevaner er viktig for å få et godt forhold til mat og spising, og for å unngå overvekt.
Spisevaner handler ikke bare om hva vi spiser, men også om hvordan vi forholder oss til mat og spising.

Er du kresen eller veldig glad i mat? Spiser du sakte eller fort? Spiser du til fatet er tomt selv om du egentlig er mett? Bruker du mat som trøst?
Dette er kjennetegn ved spisevanene våre som påvirker hva og hvor mye vi spiser, og dermed også vekten vår.

Les også

Søvnlengde påvirker barns psykiske helse


Hva betyr funnene?

Gitt at temperamentsfulle barn er ekstra sårbare for å utvikle uhensiktsmessige spisevaner, er det desto viktigere at foreldrene til disse barna er særlig oppmerksomme på å fremme gode spisevaner. Samtidig kan dette være ekstra utfordrende for foreldre til barn som svinger litt mer i humøret enn andre. Foreldre som har temperamentsfulle barn, må oftere håndtere negative emosjoner hos barnet enn foreldre til barn som ikke så lett blir frustrerte eller sinte.

Det er derfor ikke så rart at foreldre som har temperamentsfulle barn, oftere tyr til strategier som kanskje ikke er så hensiktsmessige. Vi har i en tidligere studie vist at hvis barnet lett blir emosjonelt aktivert, er foreldre mer tilbøyelige til å bruke mat for å trøste barnet. Dermed lærer barnet at mat hjelper når man opplever sinne, tristhet eller andre vanskelige følelser, og vil dermed trøstespise mer over tid.

Selv om vi foreldre ikke er, ei heller trenger å være, perfekte, kan det være lurt å være litt bevisst på hvordan man kan bidra til å fremme gode spisevaner hos barn og hvordan vi best kan møte barns følelser.

Kilde: Silje Steinsbekk, Oda Bjørklund, Clare Llewellyn, LarsWichstrøm. Temperament as a predictor of eating behavior in middle childhood – A fixed effects approach. Science Direct.

  • Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les mer om

  1. Barn
  2. Viten
  3. Mat og drikke
  4. Forskning
  5. Ernæring