Ikke «bare» 37, men 47 ulver skal skytes i vinter

Rovviltnemdene har nå talt: Fredag vedtok de at 47 norsk ulver skal skytes i høst og vinter.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

(Denne saken er oppdatert etter møtene i rovviltnemdene fredag formiddag)

I løpet av høsten og vinteren må 47 av de helnorske ulvene bøte med livet. Det har rovviltnemdene nå vedtatt. 24 av disse ulvene lever i den stortings-vedtatte ulvesonen.

Hvis du trodde rovdyrbråket var over med siste rovdyrforlik i Stortinget, må du tro om igjen: Det lever i dag mellom 65 og 68 ulver i Norge. I tillegg er 25 ulver tidvis innom Norge i grensetraktene mot Sverige.

I tillegg kommer lisensjakt rundt i landet ellers.

Dette betyr bråk.

Ulv skaper sterke følelser. Noen hater den og vil utrydde den helt. Andre mener Norge, som andre land, også må ha levedyktige bestander av rovdyr.

Ulvene gir blaffen i stortingsvedtak

Årsaken til den planlagte masseskytingen er at for mange av ulvene våre får valper, og at mange ulver har gitt blaffen i stortingsvedtaket om hvor de får lov å bo.

Stortinget har vedtatt at det kun skal være ulv i ulvesonen – et belte langs svenskegrensen fra Østfold i sør, via litt av Oslo og Akershus, til nord i Hedmark.

Stortinget har ikke vedtatt hvor mange ulver vi skal ha, men at det skal være maksimalt 4–6 ynglinger i Norge, og at tre valpekull skal være helnorske.

Miljødirektoratet skriver nå: «I følge en bestandsstatusrapport fra Rovdata 1. juni 2016 har det i løpet av vinteren 2015/2016 blitt dokumentert 7 helnorske kull og 4 kull i grenserevir. Ettersom ungekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette 9 kull. Den norske bestanden er dermed over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet».

Norske ulvemødre har født flere valper enn Stortinget har vedtatt. Derfor skal mange av dem drepes. Bildet er ikke fra Norge.

De føder for mange valper

I fjor ble det altså registrert syv helnorske ynglinger. Det er ikke kjent hvor mange valpekull som er født nå i sommer. Det blir først klart under snøsporing til vinteren. 2015 var første gang på minst 150 år at det er påvist mer enn tre helnorske valpekull.

Basert på fjorårets ulve-fødsel-bonanza vil derfor norsk rovdyrforvaltning ta dramatiske grep. Mens østerrikerne jubler for første ulvefødsel på 130 år, tyskerne skryter av kraftig vekst i bestanden, og danskene legger alt til rette for mer ulv på Jylland, forberedes massiv jakt i Norge.

Myndighetene vil forresten ikke kalle det jakt – med lisensfelling.

Ulven er truet av utryddelse i Norge.

Dette skal skje i høst og vinter:

  1. Osdalsflokken har slått seg ned rett nord for ulvesonen, nord i Hedmark. Det er forbudt område. Der er det verken lov å oppholde seg for ulvene eller å få valper. Flokken består av opptil 8 dyr. Rovviltnemnda for dette området har allerede vedtatt at hele denne flokken skal skytes – etter anbefaling fra Fylkesmannen i Hedmark. Osdalsflokken lever i et område uten sau.
  2. Nord i Akershus og i Hedmark er det vedtatt at fem ulver skal skytes i områdene utenfor ulvesonen, som en del av lisensjakten.
  3. Men også innenfor ulvesonen skal man gå drastisk til verks. Fredag vedtok at fellesmøte i rovviltnemndene som forvalter ulvesonen Fylkesmannens forslag:: «En kvote på til inntil 24 ulver, med den hensikt å ta ut alle individer i de 3 valgte revirene». De tre revirene er Slettås-flokken i Trysil, Vedkjenna-flokken nord i Hedmark og Kynna-flokken øst i Hedmark.
  4. I tillegg til dette kommer lisensjakt andre steder i landet. Totalt er det gitt lisensjakt-tillatelse på 47 ulver. I fjor ble 15 ulv enten skutt i lisensjakt, skutt som skadedyr, skutt ulovlig, skutt i nødverge eller avlivet på grunn sav sykdom.

Så, hvis man begynner å regne litt, vil det neppe være å ta for hardt i at myndighetene i Norge ser for seg mer enn en halvering av ulvebestanden.

Ulv er en rødlistet art i Norge. Det betyr at naturforskerne mener den er «kritisk truet av utryddelse».

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre får garantert en stri høst og vinter. Han får garantert alle lisensfellingene på sitt bord etter anker, og etterpå må han forsvare den omfattende jakten overfor både norske og utenlandske stemmer.
Ulv som dreper sau er en hovedgrunn til den massive ulvemotstanden mange steder i Norge - både innenfor og utenfor ulvesonen.

Ulvene ble jaget med helikopter

Sist norske myndigheter bestemte seg for å utrydde en hel ulveflokk var i 2001. Da skulle Koppangflokken drepes. Det ble voldsomt oppstyr og demonstranter tok seg inn i skogsområdene flokken holdt til. Jegerne klarte ikke felle alle på vanlig måte og de siste dyrene ble skutt etter en spektakulær helikopterjakt som så ble vist på Dagsrevyen.

Det ble stort internasjonalt oppstyr og miljønasjonen Norge kom i hardt vær.

Det blir vel neppe helikopterjakt med Dagsrevyen denne gangen, men det er vel neppe å ta for hardt i at utryddelse av fire ulveflokker – nesten halvparten av landets ulvebestand – vil skape overskrifter både i inn- og utland. det er tillyst stor demonstrasjon i Oslo i midten av oktober.

Thomas Olstad hos Fylkesmannen i Hedmark sier til Aftenposten at man ikke vil uttale seg før møtet fredag 16. september.

Han henviser til sakspapirene som du kan lese her.

Det var sterke reaksjoner internasjonalt da den norske staten i 2001 ville utrydde Koppangflokken. Her fra en demonstrasjon i Stockholm.

«Skammens politikk»

Naturvernforbundets Arnodd Håpnes kommenterer slik:

-Denne utryddelsespolitikken vil føre til at ulven i Norge alltid vil være så godt som utryddet, og dette er i sterk konflikt med økologisk kunnskap og moderne naturforvaltning. En skammens politikk er eneste dekkende begrep for det rovdyrhatet som ulmer i bakgrunnen hvis en slik masseslakt av en kritisk truet art iverksettes. Dette vil være helt forkastelig og i direkte konflikt med det brede folkeflertallets mening, sier han.

– Det er skremmende at det er ytterliggående, rovdyrfiendtlige holdninger som styrer ulven mot utryddelsesstupet. Vi har allerede en knøtt liten og kritisk truet ulvebestand, sier Arnodd Håpnes.