Viten

Er striden om atomvåpen uløselig? | Øyvind Østerud

Det er lett å sympatisere med årets fredspris og den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (ICAN). Men problemstillingen er ikke enkel, skriver Øyvind Østerud.

Kjernefysisk avskrekking er undervurdert av Nobelkomiteen og overvurdert av Regjeringen.

  • Øyvind Østerud
    professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Det er lett å sympatisere med årets fredspris og den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (ICAN). Krig med atomvåpen er en bunnløs katastrofe.

Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og Uviten-spaltist i Aftenposten.

Men så enkelt er det ikke. Som svar på Nobelpristildelingen uttalte statsministeren at atomavrustning strider mot NATOs strategi, og at kjernefysisk avskrekking tjener freden. De vestlige atommaktene sa i en erklæring i sommer at de ikke ville bidra til et forbud.

De hevdet at kjernefysisk avskrekking hadde vært viktig for å bevare freden i Europa og det nordlige Asia i mer enn 70 år. Erklæringen ble gitt 7. juli i år, i en felles pressemelding fra FN-representantene fra USA, Storbritannia og Frankrike, som svar på en traktat som ville forby atomvåpen.

Les også

Les også: Verdenssamfunnet jobber for å forby at dette skal skje igjen. Norge boikotter forhandlingene.


Som å kapre hverandres barn

Kjernefysisk avskrekking bygger på garantert gjensidig ødeleggelse. Den som angriper en slagkraftig atomstat med atomvåpen, tar mye mer enn en risiko. Et angrep er det samme som å forsikre seg om at egne storbyer umiddelbart blir lagt i grus.

Det kan sammenlignes med to gisseltagere som har kapret hverandres barn. Begge holder seg i ro og prøver andre utveier enn angrep hvis de har vettet i behold. Slik skaper atomvåpen en høy barrière mot krig.

Så til svakhetene. Avskrekking som er utvidet til å beskytte allierte, er mindre troverdig. Vil USA ofre New York og Washington for å forsvare Seoul, når Nord-Korea snart kan nå USA med atomstridshoder? Rakettskjold mot angrep er ikke tett. I en slik situasjon har Kim Jong-un en effektiv avskrekkingsstyrke mot forsøk på å fjerne regimet utenfra.


Ingen garanti mot krig

Kjernefysisk avskrekking gir heller ingen garanti mot krig ved uhell, misforståelser eller irrasjonelle ledere. Fanatiske terrorister med selvmordsaksjoner som kampform lar seg heller ikke avskrekke. Det er katastrofalt om avskrekkingen svikter.


Det er usikkert om kjernefysiske våpen avskrekker konvensjonelle angrep, fordi angriperen kan gamble med at atomstyrken ikke blir brukt. Risikoen ved angrepet øker jo mer omfattende det er.
ICAN når ikke sitt hovedmål i overskuelig fremtid. Atommaktene vil ikke ofre den avskrekkingen de har mot atomangrep eller okkupasjon. De stoler heller ikke på at ingen jukser når atomvåpen skal avskaffes. Alle vil mistenke hverandre for å jukse.

Den som lykkes med å bryte forbudet og fremstille atomstyrker hemmelig, vil få et kraftig overtak i en konfliktsituasjon. Atommaktene vil ikke inn i en verden der de selv havner i samme situasjon som den potensielle atommakten Iran, med tallrike krav og dragkamper om kontroller som mange ikke stoler på.

En atomavrustet verden vil fortsatt være et ustabilt og risikabelt sted, full av mer og mindre berettiget mistanke om at forbudet blir brutt.


Atomkrig ved uhell

Selv om kampanjen mot atomvåpen ikke når sitt hovedmål, kan kampanjen håpe på en opinion som kanskje bidrar til å styrke avtalen om ikke-spredning av kjernefysiske våpen. Det er viktig å begrense antall atommakter fordi det reduserer faren for atomkrig ved uhell, misforståelser og irrasjonelle ledere ved atomknappen. Jo flere land som har kjernefysiske våpen og langtrekkende raketter, jo større er faren for at avkrekkingen svikter. I et slikt perspektiv er en kampanje mot atomvåpen meningsfull.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les mer om

  1. FNs sikkerhetsråd
  2. Krig
  3. Våpen
  4. Uviten
  5. Nobels Fredspris
  6. Viten