Bedre stressmestring og mindre minne om fødselssmerte uten epidural

En ny, norsk studie fant at kvinner hadde hatt intense smerter under fødselen og samtidig hatt en god fødselsopplevelse. Hvorfor er det slik?

Den forskningen som finnes, viser at epidural er forbundet med mindre tilfredshet, skriver artikkelforfatterne.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I en ny, norsk studie ble 1221 kvinner bedt om å vurdere smerteopplevelsen like etter fødselen. I gjennomsnitt skåret de smerten som ni på en skala fra null til ti. Null var ingen smerte og ti var den sterkeste smerte du kan forestille deg. Kvinnene vurderte også fødselsopplevelsen. I gjennomsnitt skåret de to på en skala fra null til ti. Null var veldig god og ti var ekstremt dårlig fødselsopplevelse. Kvinnene hadde altså hatt intense smerter, og samtidig en god fødselsopplevelse.

Les svar fra forfatterne bak studien nederst i saken.


Smerter som forvarsel

Under fødselen skal bekkenet og fødselskanalen utvide seg, vevet strekkes og spiles ut. Dette gjør vondt. Redsel og utrygghet forsterker smerten. Evolusjonsmessig er fødselssmerter et lurt grep. Når kvinnen får vondt, vet hun at hun skal føde, og kan komme seg til et trygt sted. Dersom ungen bare kom ut uten forvarsel, kunne den bli født et sted hvor mor var alene og ubeskyttet, og kunne lett bli spist opp av rovdyr. I våre dager er ikke det aktuelt, men det vil være upraktisk å oppdage at man har pressrier i kassakøen på Rema. Hjelp under fødselen sikrer overlevelse også lenge før vi fikk jordmødre, leger og sykehus. En kvinne med fødselssmerter appellerer til hjelp, og de andre kvinnene ville ile til for å trøste, oppmuntre og hjelpe.

Ellen Blix er professor og jordmor ved Oslo Met. Anne Kaasen er førsteamanuensis og jordmor ved Oslo Met. Mette Ness Hansen er master i folkehelsevitenskap og jordmor ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Tine Schauer Eri er førsteamanuensis og jordmor ved Oslo Met.


Mennesket er den eneste primaten som trenger og ønsker hjelp under fødselen. Fordi vi som art har utviklet en stor hjerne og oppreist gange, er det bare akkurat plass til at ungen kan komme gjennom fødselskanalen. I tillegg fødes menneskebarnet umodent og hjelpeløst. Menneskeapene har det ikke på samme måte. Gorillamamma, for eksempel, vil helst være alene under fødselen. Men så har hun langt enklere fødsler enn hva vi har. Hun veier 100 kg og er 140 cm høy, beveger seg rundt på alle fire, har god plass i bekkenet og føder en unge på 2 kilo. Det er en rimelig grei affære.


Epidural mest brukt i Oslo

Er det nødvendig å ha smerter under fødselen i 2020? Nei, og epiduralbedøvelse kan fjerne smertene. Den er brukt i stor utstrekning. I 2019 fikk 41 prosent av alle fødende epidural. Bedøvelsen ble mest brukt i Oslo (52 prosent) og minst i Troms og Finnmark (28 prosent).

Er ikke det flott at kvinner kan slippe smerter under fødselen?

Jo, det er riktig og viktig at noen får epidural, men vi er skeptiske til at bedøvelsen tilbys og brukes i så stort omfang. En fødsel er en komplisert, fysiologisk prosess hvor alt henger sammen. Både den fødende og barnet skiller ut hormoner som fremmer fødselsforløpet og som blant annet påvirker den instinktive adferden til barnet etter fødselen, tilknytningen mellom mor og barn, amming og blodtap hos mor.

Nyere forskning tyder på at denne hormonpåvirkningen er gunstig, og at å bryte eller forstyrre hormonproduksjonen kan ha uheldige effekter. Epidural reduserer produksjon av fødselshormoner.

Les også

Akupunktur hører ikke hjemme på fødestuen


Lavere grad av stressmestring

Det er ingenting som tyder på at epidural i seg selv bedrer fødselsopplevelsen. Den forskningen som finnes, viser tvert imot at epidural er forbundet med mindre tilfredshet.

Dette gjelder på gruppenivå, og ikke alle kvinner. En grunn kan være at kvinner som ikke har hatt epidural, sitter igjen med en større mestringsfølelse. En annen grunn er nok at fødselshormonet oksytocin gir bedre stressmestring og dessuten reduserer minnet om smerten. Epidural gjør at mor skiller ut mindre oksytocin og sitter derved igjen med en fødselsopplevelse som er preget av et sterkere minne om smerten og en lavere grad av stressmestring.

Fødselssmerte kan ikke forstås på samme måte som smerter ved en gallesteinsoperasjon eller en rotfylling. Man kan (dessverre) ikke bare fjerne smerten og så tro at resten av prosessen går like fint videre.

Medikamentene som gis i forbindelse med epidural, påvirker produksjonen av fødselshormoner hos mor og derved fødselsforløpet. Mor får lavere nivåer av hormonet oksytocin, og får oftest tilført dette kunstig. Kunstig oksytocin virker ikke så godt som det naturlige. Nyere forskning viser at barna blir påvirket av at mor har fått epiduralbedøvelse. De har dårligere temperaturregulering, har redusert instinktiv adferd, suger dårligere rett etter fødselen og blir ammet i kortere tid (Brimdyr 2019). Nyfødte barn har evne til selv å kravle til brystet og starte diing, men når mor har fått epidural, hemmes denne instinktive adferden.

Les også

Færre føder, så hvorfor har kvinneavdelingene fått for mye å gjøre? | Anne Eskild


Boost av hormoner

Like etter fødselen skiller mor ut en «boost» av oksytocin som gjør at hun får et høyt nivå av hormonet i blodet. Dette påvirker melkekjertlene og fremmer amming, at livmoren trekker seg sammen og blør minst mulig, påvirker kvinnens adferd og oppmerksomhet mot barnet, og fremmer tilknytningen mellom mor og barn. Når mor har fått epidural, får hun ikke det høye nivået av oksytocin i blodet rett etter fødselen.

Vi vil ikke bagatellisere fødselssmertene. Fødsel er beinhardt arbeid, noen ganger komplisert ved at ungen er stor, har lagt seg i en feilstilling eller at fødselen tar lang tid. Vi husker historien om Kristin Lavransdatter som kjempet i flere døgn for å føde og hylte så det skar i hjertene til folket på gården. Slik vil vi ikke ha det igjen.
Når smerter og redsel dominerer, skiller kroppen ut stresshormoner, og fødselshormonene får ikke virke som de skal.

Da er det best med god smertelindring, og epidural er den mest effektive måten å fjerne smerteopplevelsen. Andre tiltak som kan hjelpe til å mestre fødselsarbeidet, er at mor er godt forberedt, at hun har en ledsager som kjenner henne og er glad i henne, at jordmor er til stede under hele fødselsarbeidet, og at hun får praktisk hjelp, emosjonell støtte, oppmuntring og trøst.

Å mestre - ikke fjerne - fødselssmerten bør være den foretrukne strategien. Samtidig må vi sikre at de som trenger det, får epidural eller annen medikamentell smertelindring.

Les også

Jordmødre og fødselsleger bør gi korrekt og saklig informasjon, ikke synse og moralisere

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!