Viten

Fem myter om selvmord

– En studie fant at selvskading oftere er et uttrykk for smerte enn det er et rop om hjelp, og aller minst et ønske om oppmerksomhet, skriver artikkelforfatteren.

Det er ikke bare psykisk syke mennesker som tar sitt eget liv.

 • Jørgen Flor
  Konstituert psykologspesialist
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Rundt 500 mennesker tar livet sitt hvert år i Norge. Ti ganger så mange gjør et forsøk. Selvmord er et stort folkehelseproblem og samtidig en av de mest stigmatiserte handlingene i samfunnet. Tabu fører til at en rekke uheldige og potensielt skadelige myter opprettholdes.

1. Kun psykisk syke mennesker tar livet sitt

Tre av fire personer som tar sitt eget liv har ikke vært innlagt i psykisk helsevern de tre siste årene. Selv om det å ha en psykiske lidelse er en viktig risikofaktor for selvmord er det ingen tydelig årsakssammenheng mellom de to.

Opplevelsen av å føle seg håpløst utenfor kombinert med antagelsen om at andre vil ha det bedre hvis man er død, skaper en farlig idealisering av selvmord, ifølge den ledende selvmordsforskeren Thomas Joiner. Vi skal være forsiktige med å tro at mennesker uten psykiske lidelser ikke tar livet sitt.

2. Vi bør ikke snakke om selvmord

Forsiktig omtale av selvmord kan forsterke et inntrykk av at det å snakke om selvmord er farlig. Disse holdningene finnes til en viss grad også i helsevesenet. Dette er alvorlig hvis det hindrer oss i å spørre konkret om selvmordstanker— og planer. Slike direkte spørsmål hjelper oss å identifisere de som trenger hjelp. Å snakke om selvmordstanker kan ha en terapeutisk effekt, mens en avvisende holdning kan fremprovosere selvmordsforsøk.

3. Selvmordsforsøk = ønske om oppmerksomhet

Noen tror selvmordsforsøk er en type manipulerende oppmerksomhetssøking, uten at det er et ekte ønske om å dø. Dette er en holdning som i seg selv kan øke risikoen for alvorlige selvmordsforsøk. Noen kan ønske å dø i et øyeblikk og i neste øyeblikk be om hjelp. Andre undervurderer dødeligheten av forsøkene sine. En studie fant at selvskading oftere er et uttrykk for smerte enn det er et rop om hjelp, og aller minst et ønske om oppmerksomhet. En tilstand av fortvilelse og håpløshet fortjener å bli møtt med respekt.

4. Selvmord skjer uten forvarsel

Vi vet at mange som begår selvmord har gitt et forvarsel. Dette kan være trusler om å skade seg eller ta sitt eget liv, å lete etter metoder for å gjennomføre et selvmord eller å skrive eller snakke om å dø. Desto mer detaljert planene er, jo høyere er faren. Samtidig vil hoveddelen av slike varsler aldri ende i et selvmord. I en studie identifiserte man, ved å lese i pasientjournalene, 35 av 63 personer som hadde tatt livet sitt. I tillegg inkluderte de 1206 personer som viste de samme tegnene, men ikke tok sitt eget liv. Korrekt gjenkjennelse av slike forvarsel er derfor svært krevende, selv når man vet hva man skal se etter.

5. Vi kan ikke hjelpe dem som har bestemt seg for å ta sitt eget liv

Vi skal ikke ha overdreven tro på at helsepersonell eller andre kan med sikkerhet forutsi eller hindre mennesker fra å ta sitt eget liv. Det finnes likevel virksomme tiltak som dialektisk adferdsterapi, og selvmordsforebygging kan være nyttig.

Til slutt er det viktig å understreke at både årsaker til og behandling av selvmordsproblematikk er vanskelig. Det viktigste vi gjør er kanskje å tørre å spørre hvordan andre har det.

Her kan du få hjelp:

 • Kirkens SOS: Døgnåpen kristetelefon, 22 40 00 40
 • Mental Helse: Døgnåpen krisetelefon, 11 61 23
 • LEVE: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Kors på Halsen (Røde Kors): Lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18, 800 33 321 (Mandag til fredag, kl 14-20)
  Vet du hvorfor tusenvis av mennesker har et sort semikolon tatovert på kroppen? Tegnet er blitt et symbol på å overleve.

Les også

 1. Lene Marlin: Jeg ville ikke leve lenger

 2. - Det kommer så mye godt ut av åpenhet

 3. Det er ingen som trur at toastmasteren skal gjere sjølvmord

Les mer om

 1. Psykisk helsevern
 2. Psykisk helse
 3. Psykiatri
 4. Selvmord