Trusselen mot en liberal verdensorden stammer ikke fra Det hvite hus

Det er ikke Donald Trump som har torpedert en liberal verdensorden. Det er ikke Marine Le Pen eller Geert Wilders heller.

Trump og de europeiske protestpartiene kommer som reaksjon mot etablerte politikere. I velgernes øyne har de ikke levert, verken økonomisk eller politisk.
  • Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, UiO
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Det er forståelig at mange blir urolige av den amerikanske presidentens Twitter-utsagn og presidentdirektiver. Økonomisk sees det som anslag mot en integrert verdensøkonomi.

Politisk provoserer det både Kina og hele den muslimske verden. Nicholas Burns, rådgiver under president Bush jr., sier til en fransk ukeavis at Trump «fornekter sytti års diplomati».

Massearbeidsløshet

Det er likevel ikke Donald Trump som har torpedert en liberal verdensorden.

Det er ikke Marine Le Pen og Geert Wilders heller, uansett utfall av årets valg i Frankrike og Nederland. Forkjempere for internasjonalt samarbeid og en liberalisert verdensøkonomi har selv underminert systemet.

Det er økonomisk stagnasjon og massearbeidsløshet i store deler av Europa. Påtvungne innstrammingstiltak har forverret situasjonen i kriserammede land. USA har tapt millioner av arbeidsplasser til lavkostland, uten alternative jobber til samme lønn og med dyp usikkerhet langt inn i middelklassen.

Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap.


Systematiske ulikheter

I en teoretisk modell av verden er frihandel til fordel for alle. I den faktisk eksisterende verden kan frihandelsavtaler virke skjevt. Ulike vilkår for lønn og arbeid, strategisk dumping og en styrt valutakurs gir systematiske ulikheter. Slik vokser forskjellene i makt og innflytelse mellom land og innad i land. De som mister arbeidsplassene, har ikke vært kompensert med effektive omstillingstiltak og alternative tilbud.

Ulikhet i lønn og formue har økt dramatisk i både rike og fattige land. I USA ligger topplønninger på flere hundre ganger gjennomsnittslønn.

Oxfams figurer viser at de 1 prosent rikeste i verden har mer enn de øvrige 99 prosentene til sammen. Jason Hickel ved London School of Economics bemerker at dette ikke er hele bildet. Mange styrtrike har verdier gjemt i skatteparadiser, utenfor all statistikk.

Fem år etter at finanskrisen rammet USA, oppga The Economist at 95 prosent av den nye veksten tilfalt de 1 prosent rikeste.

Flytter makt

De omfattende handels- og investeringsavtalene som president Trump vil skrote, flytter makt og innflytelse fra statlige myndigheter til flernasjonale konserner. Lovgivning båndlegges. En rekke firmaer har gått til erstatningssak mot stater som rammer forventet utbytte med strengere helse- og miljøtiltak.

Utenrikspolitikken under sytti års liberalt diplomati er ingen solskinnshistorie. Nicholas Burns deltok i den administrasjonen som invaderte Irak på feilaktig grunnlag, med katastrofale følger i Midtøsten.

Trumps motkandidat Hillary Clinton presset på for å bombe Libya, med destabilisering i Nord-Afrika som resultat. Islamistiske terrorgrupper som IS har hatt drahjelp av feilslått politikk fra den liberale verdensordens fremste utøvere.

Reaksjon mot de etablerte

Trump og de europeiske protestpartiene kommer som reaksjon mot etablerte politikere. I velgernes øyne har de ikke levert, verken økonomisk eller politisk. I europeiske land føler store velgergrupper seg forlatt av de tradisjonelle partiene.

Regjeringer fra sentrum-høyre og sentrum-venstre har vært påfallende like. I EU har lederne stått for en politikk som ikke har ivaretatt elementære hensyn til velferd og sikkerhet, slik mange av de mest utsatte velgergruppene ser det.

Om protestvelgerne får det som de håper, er en annen sak.

Les flere av våre Uviten-saker:

Simen Gaure: Det er for lett å tilegne seg kunnskap

Øyvind Østerud: Selvkjørende biler - hodeløs teknologi

Nina Kristiansen: Vis frem jukserne!

Simen Gaure: Vi får aksept for faglig fusk fordi forskerne blir redde

Nina Kristiansen: Den vanskelige brystvorten

Kristian Gundersen: Den siste akupunkturnålen?