Kan du virkelig bli avhengig av sukker? | Nina Kristiansen

Sukker er utskjelt, men mange mener de er avhengige av søtsaker. Men forskningen gir ikke støtte for sukkeravhengighet hos mennesker.

Forskerne er ikke enige om sukkeravhengighet, skriver Nina Kristiansen.
  • Nina Kristiansen, redaktør Forskning.no
    Nina Kristiansen, redaktør Forskning.no
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Sukkeravhengighet dukket opp i norske medier på begynnelsen av 2000-tallet. Fortellingene om avhengigheten kom fra folk som mente at de hadde denne lidelsen og fra ulike typer ernæringseksperter som var raskt ute med forklaringer, tester og kurer.

Nå er denne formen for avhengighet nærmest etablert – i alle fall i mediene.

Et ullent begrep

Avhengighet er et ullent begrep i dagligtalen. Vi sier at vi er helt avhengige av en tv-serie eller kaffe om morgenen. Det kan kjennes som avhengighet når vi bare må ha noe søtt etter middag, eller bare må løpe en tur hver dag. Men ofte er det egentlig snakk om et sug, som vi kan takle, og ikke en avhengighet som lurer hjernen til å gjøre noe som ikke er bra for oss.

Forskerne er ikke enige om sukkeravhengighet.

Tre forskere fra University of Cambridge gikk gjennom forskningen på feltet. De konkluderte i European Journal of Nutririon at de ikke finner støtte for at hverken mennesker eller dyr får sukkeravhengighet.

Det samme sier Jøran Hjelmesæth, som er leder for Senter for sykelig overvekt på Sykehuset i Vestfold, til forskning.no. Han sier at det er veldig, veldig lite forskning som støtter at sukker kan sammenlignes med narkotika og alkohol.


«Som kokain»

Den andre, mindre leiren, støtter seg også på vitenskapen, men konkluderer helt annerledes: «For dyr er sukker mer avhengighetsskapende enn kokain», skriver amerikanske forskere i British Journal of Sports Medicine.

De får også støtte av en norsk forsker: «Sukkeravhengighet er en realitet, og kan faktisk sammenlignes med avhengighet av heroin og morfin», sier professor i farmakologi Aina Westrheim Ravna ved Universitetet i Tromsø til Aftenposten i fjor. Hun utdyper til forskning.no at sukker ikke oppfyller alle kriterier for å være avhengighetsskapende.

Forskjellen mellom de to leirene er dyr. Forskerne som mener at sukker ikke gjør deg avhengig, har gått gjennom studier av mennesker. Der finner de ikke dokumentasjon for sukkeravhengighet. Og de er kritiske til forsøkene med sukkerspisende rotter og mus, som de mener er tolket feil og for langt.

Hjelmesæth peker på at gnagerne blir utsatt for eksperimenter som ikke ligner på den virkeligheten vi mennesker lever i, og at mus ikke er mennesker.


De som støtter seg på dyreforsøkene mener at disse viser at rusmidler og sukker virker på samme måte i hjernen. Og at belønningssystemene fungerer likt for mus og menneske.

Abstinenser er avgjørende

En måte å definere avhengighet på er om du får abstinenser når du slutter med stoffet.

Det finnes ikke forskning som viser at folk får abstinenser når de kutter sukker, ifølge kritikerne av avhengighetsteorien. De viser til at du kan kjenne savn og sug som er helt normalt når du endrer vaner, men du får ikke de fysiske utslagene som skjelving, svette eller hjertebank.
Jo da, mus og rotter kan oppleve sukkerabstinens, sier de som argumenterer for sukkeravhengighet.

I de mange medieoppslagene om sukkeravhengighet er det enten ikke nevnt at det handler om gnagere, eller det blir tatt for gitt at mennesker og mus reagerer likt på sukkermangel.

Forsøk med dyr er grunnlaget for mye medisinsk kunnskap. Men det er nok av eksempler på forskere som går for raskt fra mus til mennesker. Og da er det ikke så rart at mediene følger på.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!