Er rødt kjøtt like ille som å fly og røyke? | Nina Kristiansen

Det er krise om skam kommer inn i forskningen.

Forskere fra flere land lette etter solide forskningsresultater på at vi blir syke av rødt kjøtt. Det fant de ikke, skriver Nina Kristiansen.
  • Nina Kristiansen
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Ole Jacob Madsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

For få år siden var en stor biff selve festmaten og kjøttdeig den allsidige redningen i hverdagen. Nå spiser vi kjøttfrie middager for å redde planeten. Kjøttfrihet er blitt mer moralsk riktig enn kjøttspising. Men er det også sunt?

Det har alle vært enige om en stund. I Norge er det offisielle rådet at vi skal spise mindre enn 500 gram rødt kjøtt i uken.

Nylig kom forskningen som nærmest frikjente rødt kjøtt. Det vakte oppstyr.

Nina Kristiansen er ansvarlig redaktør i forskning.no og Uviten-spaltist i Aftenposten.

Syke av rødt kjøtt?

Det var ikke en liten studie, men fem ulike analyser som tok for seg tidligere forskning på om inntak av rødt kjøtt fører til sykdom. Forskere fra flere land deltok, blant annet to Cochrane-sentre, som har solid status i akademia for å gi strenge kvalitetsvurderinger av forskning på et felt.

Forskerne lette etter solide forskningsresultater på at vi blir syke av rødt kjøtt. Det fant de ikke. Tidligere forskning var usikker eller dårlig. Om kjøttspising har en negativ helseeffekt, så er den bitte liten.

Så forskerne anbefaler at vi fortsetter å spise rødt kjøtt som før.

Les også

Kontroversiell studie: Rødt kjøtt ikke så farlig likevel

Rokker ved en sannhet

Studien har fått stor medieoppmerksomhet. Det er ikke så rart. Den virker solid og har et uventet resultat. Den rokker ved en sannhet: at rødt kjøtt er skadelig for helsen. Mange har trodd at de reddet både seg selv og klimaet ved å droppe kjøttet. Var det likevel feil?

Kritikken hagler. Mange slakter studien for at den overser konsekvensene av kjøttspising på klimaet og miljøet. Forskerne svarer: Men det har vi ikke forsket på, vi har sett på helsen til folk.

Studien får også kritikk fra forskerhold: datagrunnlaget er dårlig, metoden er feil, gode studier om negativ helseeffekt er utelatt. Flere reiser det drepende kravet om at tidsskriftet må trekke tilbake studien. Forskerne bak studien forsvarer resultatene og sier de har gjort et godt vitenskapelig arbeid.

Uavhengig forskning

Så kom dødsstøtet: påstanden om forbindelser til kjøttindustrien. Det gjelder én av mange forskere, men er ille nok. Studien får stemplet som ikke nøytral.

Dette er et dilemma for bedrifter og næringslivet. De blir oppmuntret til å ta et ansvar for kunnskapen om sine produkter gjennom å finansiere uavhengig forskning. Men når de gjør det, blir forskningen kritisert for at pengene kommer fra dem.

Redaktøren for tidsskriftet studien ble publisert i, svarer at det er interessekonflikter på begge sider av debatten. Og på dette feltet er det mange interesser. Var temaet et annet enn mat, helse og klima, så ville den nye studien blitt diskutert og kritisert i fagmiljøene. Kanskje ville den ha bestått testen all forskning må gjennom: holder den faglig mål?

Kanskje ikke. Men nå blir studien drept før den når forskerkontorene. Det er vel knapt noen som sjekker om studien har noen valide resultater.

Les også

Nina Kristiansen: Er det moralsk riktig å drepe myggen?

Det moralsk riktige

Det er lett å se hvordan moral og faglighet kappes. Det er blitt moralsk riktig å ikke spise kjøtt av hensyn til klima. Akkurat som det er moralsk riktig å ikke fly. Men skal en studie om hvordan kjøtt virker på helsen din ta klimahensyn? Må alt med hver gang?

Mange arbeidsplasser har innført kjøttfrie kantinedager. Og vi følger opp hjemme. Selv har jeg fått et anstrøk av kjøttskam. Og i alle fall kjøttdeigskam.
Men det er krise om skam kommer inn i forskningen. Eller at forskere får påført skam fordi de får resultater andre ikke liker. Moral og forskning går dårlig sammen.