Viten

Akademisk trakassering i Tyskland | Øyvind Østerud

Studenter ved Humboldt universitet i Berlin har gått hardt ut mot professor Herfried Münkler.

Tyske studenter går hardt ut på nett mot professorer de mener har politisk ukorrekte meninger

  • Øyvind Østerud
    Professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Sommeren 2015 startet en anonym gruppe i Tyskland en blogg som de kalte Münkler-Watch. De anonyme var studenter ved Humboldt-universitetet i Berlin. Bloggen var en kampanje mot professor Herfried Münkler.

Siden har saken rullet og gått i tyske medier, med tilsvar fra Münkler, gjentatte angrep, og kommentarer i de store avisene. Karsten Aase-Nilsen omtalte saken i sin blogg Tysktime og i tidsskriftet Vagant allerede i første fase.

Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og Uviten-spaltist i Aftenposten

Politisk ukorrekt statsviter

Münkler er en kjent professor i statsvitenskap. Hans siste store arbeid er en fersk bok om Tredveårskrigen fra 1618 til 1648, der han trekker paralleller til vår tids krigføring på Balkan og i Midtøsten.

I tysk samtidsdebatt står Münkler i det politiske sentrum, tilhenger av tysk ansvar for et samordnet Europa. Han er profilert og debattglad, med ganske moderate standpunkter.

Hvorfor kampanjen mot ham? Studentene følger og overvåker Münklers forelesninger med stor energi. De plukker ut setninger som de mener vitner om militarisme, rasisme og sexisme – en hel pakke av det de ser som politisk ukorrekte utsagn.

Konkret hevder de at den nazistisk orienterte statsrettsteoretikeren Carl Schmitt får for stor plass, at Münklers politiske idéhistorie er eurosentrisk og den hvite manns historie, at han har gjengitt kjønnsnøytralt språk på en ironisk måte, og mye annet i samme retning.

Professor Herfried Münkler som underviser ved Humboldt Universitetet i Berlin, er beskyldt for å ha meninger som vitner om militarisme, rasisme og sexisme. Münkler mener han blir tillagt holdninger han ikke har.

Venstrevridd studentgruppe

Kampanjen kommer fra et eller annet sted ute på venstre fløy, trolig fra en gruppe innen en trotskistisk studentorganisasjon, etter Leo Trotskijs 4. Internasjonale, med et visst fotfeste i Tyskland. Studentgruppens presentasjon av seg selv og Münkler er en ganske annen.

Saken er begrunnet som utsatte studenters kamp mot den store og undertrykkende professor, et oppgjør med diskriminering og nedsettende holdninger til svaktstilte grupper.

Les også

Les også: Tankeløs internasjonalisering ved norske universiteter | Øyvind Østerud

Münkler svarer at uttalelsene er tatt ut av sammenheng, at han blir tillagt holdninger han ikke har, at han gjerne tar en åpen debatt, og at studentene er feige som dekker seg bak anonymitet.

Han får til svar at anonymiteten beskytter studentene mot undertrykkende reaksjoner og ødelagt karrière etterpå, og at Münkler vil dra fordel av sine retoriske ferdigheter og trening i offentlig debatt. Riktig ynkelig, sier Münkler.

To viktige sider

Saken har to viktige sider, en allmenn og en tysk. Den allmenne siden er at digitale medier gir friere spillerom for å innskrenke og disiplinere akademisk virksomhet. Politisk motivert overvåking og anonyme angrep strider mot grunnleggende akademiske normer. Det skremmer neppe Münkler, men det kan skremme andre i en mindre etablert posisjon.

Les også

Les også: Mangel på ytringsfrihet i forsvarsforskningen | Nina Kristiansen

Den tyske siden er også interessant. Bak kampanjen ligger en rekke betente temaer knyttet til nazitiden, innvandring, militærmakt og mye annet. Det er flere saker som går parallelt med Münkler-saken i tysk universitetsliv – studentangrep på professorer som får et høyreradikalt stempel med henvisninger til Tysklands fortid.

Det er intens politisk strid om historieprofessor Jörg Baberowski i Berlin. Saken havnet i retten der studentanklagene fikk en form for støtte.

Akademisk frihet får særlig magre kår når toleransen for krenkelse er liten og anklagene anonyme. Slik sett er spesielt Münkler-saken illevarslende.

Les mer om

  1. Uviten