Klimapanelet «glemte» å si én ting: Befolkningsveksten må stoppe for at vi skal nå FNs klimamål

Håpløsheten bredte seg da FNs klimapanel sa at utslippene må halveres på tolv år. Men det stopper ikke der.

Befolkningsveksten blir litt mindre i år enn i fjor, men vi blir likevel mer enn 80 millioner flere. Stanses ikke veksten, kan heller ikke oppvarmingen stoppes.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Det er ikke nevnt med ett ord i sammendragene, hverken for politikere eller beslutningstagere. Ingen steder står hele sannheten om hva som må til for å stanse oppvarmingen på halvannen eller to grader.

All rapportering i verdens medier om hva som må til, har dreid seg om energieffektivisering, fornybar energiproduksjon, kutt i utslipp av klimagasser og hvordan vi må fjerne CO₂ fra atmosfæren.

Men for dem som ikke nøyer seg med å lese sammendrag, har det dukket opp et annet kontroversielt «tiltak».

Klimaforsker Bjørn Samset sier FNs klimapanel ikke har kommunisert til verden at befolkningsveksten må stanse for at global oppvarming skal begrenses. Men det står mye om det langt ut i siste rapport.

Vi må snart bli færre

I tillegg til utslippskutt og effektivisering må nemlig den eksplosive befolkningsveksten stanses – i hvert fall ifølge vurderingene klimapanelet selv trekker frem. Og det må skje raskt.

– For å klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader må vi i disse beregningene ikke bare kutte utslippene med 45 prosent innen 2030. Befolkningsveksten må stoppe innen 2050, og deretter må verdens befolkning reduseres, sier klimaforsker Bjørn Samset ved CICERO – Senter for klimaforskning.

Tirsdag kveld skal Samset legge frem klimapanelets funn på Aftenpostens klimakonferanse.

– Så det holder ikke med enorme utslippskutt?

– Nei. Og befolkningsvekst er ofte elefanten i rommet i klimasammenheng. Alle vet at med så stor vekst som vi har nå, blir klimamålene enda tøffere. Men å snu den utviklingen er minst like vanskelig som å kutte utslippene, sier han.

Vi er nå drøyt 7,6 milliarder mennesker i verden og blir omtrent 83 millioner flere hvert år.

Ikke snakket om

Samset vet ikke hvorfor dette ikke ble fremhevet da klimapanelet la frem sin rapport for et par uker siden.

– Nei, dette er ikke kommunisert ut i det hele tatt. Men det er svært viktig. Jo flere vi blir, jo mer energi trenger samfunnet. Og det gjør kuttene som trengs i CO2-utslipp enda mer dramatiske.

I dag ligger mye av befolkningsveksten i Afrika. Derfor blir det viktig både å gjøre CO2-fri energi tilgjengelig der, og å øke levestandarden. Det vet vi vil få ned befolkningsveksten på sikt, ifølge Samset.

Umulig uten stans i befolkningsvekst

– Så utvikling i fattige land er et minst like viktig klimatiltak som CO₂-kutt, elbiler og solenergi?

–Ja, absolutt. Det er umulig å stanse global oppvarming med solenergi og kvotehandel alene. Vi trenger en total samfunnsomlegging. Hele verden er nødt til å tenke og gjøre ting på en helt annen måte enn i dag.

– Så klimakampen er enda vanskeligere enn det folk flest har fått med seg?

– Ja, sier Samset.