Er klimafesten over? Verdens CO₂-utslipp øker igjen

Er den glade CO₂-festen over? Etter tre år med med reduserte klimagassutslipp viser beregninger for 2017 at utslippene øker igjen.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Global Carbon Project, et internasjonalt forskningssamarbeid om utslipp, konkluderer med omtrent to prosents utslippsvekst i år.

Kina har skylden

Hovedårsaken er ny kraftig økning i Kina, samt at flere års kraftig nedgang i USA har bremset opp. Også India øker utslippene i år, men med bare med to prosent. Indias utslipp har det siste tiåret økt med 5–6 prosent i året.

Den mangeårige kraftige utslippsveksten som startet rundt årtusenskiftet, flatet ut i 2010 og utslippene begynte å falle fra 2014, ett år før klimatoppmøtet i Paris i 2015. Trenden fortsatte i 2015 og 2016.

Barn krever handling da årets klimaforhandlinger startet i Bonn for en uke siden. Mye tyder på at de nok kan kreve det samme når de blir voksne.

Den gode stemningen

Den positive trenden, en massiv utbygging av fornybar energi og klimaavtalen i Paris har skapt en optimistisk klimastemning de siste par årene. Skulle det umulige likevel gå, å stanse oppvarmingen på to grader?

Ikke engang president Donald Trumps fornektelse av menneskeskapte klimaendringer, og hans varsel om å trekke USA fra Paris-avtalen, har helt klart å ødelegge den gode stemningen.

Det skal bli spennende å se hvordan de nye negative tallene for 2017 slår inn i klimaforhandlingene som nå pågår i Bonn. I år skal forhandlerne kun forberede neste års store tema, som blir hvordan Paris-avtalen skal følges opp i praksis.

Global Carbon Project understreker at det er store feilmarginer i beregningene. Veksten kan bli både større og mindre enn de nå varsler, men det blir utvilsomt en økning. Svaret på om det som nå skjer er slutten på en god trend, eller kun et unntaksår, får vi først om et par år.

1. juni i år: President Donald Trump sier at han, av hensyn til det amerikanske folk, vil trekke USA fra Paris-avtalen.

«Krystallklar påminnelse»

Seniorforsker Robbie Andrew ved CICERO (Senter for klimaforskning) skriver at «utflatingen i utslippsveksten i perioden 2014–2016 har vært skjør»:

– Veksten på to prosent, som vi forventer i 2017, er en krystallklar påminnelse om at vi ikke kan ta for gitt at utflatingen vil fortsette, sier Andrew.

Forskningsdirektør Glen Peters er enda tydeligere:

– De globale forpliktelsene som ble gitt i Paris i 2015 for å redusere utslipp, er enda ikke fulgt opp med handling. Vi har ikke på noe vis rundet et hjørne og startet reisen mot nullutslippssamfunnet, sier Peters.

CICERO er med i det internasjonale forskningssamarbeidet hvor de globale utslippene beregnes.

Europa klarer ikke å opprettholde de siste årenes store utslippsreduksjoner. En av grunnene er at Tyskland har fyrt kraftigere i sine kullkraftverk, som her i Gelsenkirchen, for å kompensere for stengte atomkraftverk.

USA og Kina brenner mer kull

Også Kina har de siste årene klart å stabilisere utslippene, og det kunne notere en liten reduksjon i 2015 og utflating i 2016. Men i år går det gale veien igjen, med en økning på mellom 0,7 og 5,4 prosent. Årsaken er økt bruk av både kull, olje og naturgass. Kina står nå for omtrent 28 prosent av de globale utslippene.

USA kommer på annenplass. De 28 EU-landene kommer samlet på tredje plass og India på fjerde. Som USA klarer EU bare en svært liten reduksjon i år på omtrent 0,4 prosent, viser de foreløpig beregningene.

Dette er betydelig dårligere enn EU har klart de siste ti årene. USAs svake resultat skyldes økt forbruk av kull i Donald Trums første år som president.

Kina økonomi bestemmer

Målt pr. innbygger slipper hver amerikaner fortsatt ut dobbelt så mye som hver kineser.

Igjen er det altså Kina som er viktigste drivkraft i den globale utviklingen.

– Ettersom Kina står for nesten 30 prosent av de globale utslippene, vil opp- og nedturene i kinesisk økonomi gi merkbart avtrykk i det globale karbonregnskapet, sier seniorforsker Jan Ivar Korsbakken i CICERO.

Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) varslet nylig at konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren nå har nådd 403 ppm (deler pr. million). Det er det høyeste nivået på 800.000 år, ifølge FN-organisasjonen.