Viten

Borgervern skaper utrygghet

Odins soldater sier de vil hjelpe politiet, men resultatet er motsatt.

De nye borgerverngruppene i Danmark, Norge, Sverige og Finland bryter med prinsippet om statens voldsmonopol, skriver Tore Bjørgo. På bildet ser vi Odins soldater i Drammen.
  • Tore Bjørgo
    Tore Bjørgo
    Professor og leder, Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Universitetet i Oslo
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I alle de nordiske landene er det nylig blitt etablert private grupper som patruljerer gatene. Gruppene har et uttalt mål om å gjenopprette en trygghet de mener er truet av kriminelle innvandrere. Noen av gruppene har en tydelig høyreekstrem profil og legger ikke skjul på at de er et borgervern.

Odins soldater i Norge hevder derimot at de hverken er høyreekstreme eller et borgervern. Men måten de fremtrer på i gatebildet, sier noe helt annet.

Les også Øyvind Østerud i

Les også

Uviten: De høyreradikale er sterkere enn vi tror

Frykt og mistillit

Behovet for borgervern begrunnes med at flyktningstrømmen til Europa medfører en økende fare for kriminalitet, og at menn fra muslimske land forgriper seg seksuelt på europeiske kvinner. Noen hevder at politiet ikke har kapasitet til å beskytte befolkningen mot denne trusselen, De vil derfor bistå politiet i å patruljere gatene.

Men noen har også mistet tilliten til politiet og vil ta loven i egne hender for å beskytte borgerne – særlig kvinner og unge jenter – mot denne trusselen.

Hendelsene i Köln i nyttårshelgen, og lignende hendelser andre steder hvor utenlandske menn voldtok eller befølte festglade jenter, har forsterket frykten og sinnet – særlig da det kom frem at politiet i Tyskland og Sverige hadde forsøkt å fortie at det i hovedsak var menn fra Midtøsten som sto bak de fleste av overgrepene.

Dermed vokste mistilliten til politiet og politiske myndigheter.

Tore Bjørgo

Et av grunnprinsippene for en stat er at den har enerett på legitim maktbruk på sitt territorium, omtalt som statens voldsmonopol. I Norge er dette nedfelt i politilovens § 26 om forbud mot privat rettshåndhevelse:"Det er forbudt for andre enn politiet å organisere eller delta i privat virksomhet som har som formål å opprettholde offentlig ro og orden eller drive andre former for alminnelig rettshåndhevelse på offentlig sted."

Det er dette prinsippet de nye borgerverngruppene bryter med.

Les også:

Les også

Mener Odins soldater er et fenomen som snart er borte fra gatene

Borgervern i Danmark

Dette kommer tydelig til uttrykk i de offisielle dokumentene til den danske borgervernbevegelsen DanerVærn, som ble etablert i januar 2015:

"DanerVærn, er en borgerrets og borgerværnsgruppe, der er dannet i erkendelse af, at den danske stat ikke længere lever op til sin første og vigtigste forpligtelse: At beskytte borgerne. Ifølge "samfundskontrakten", frasiger vi os retten til våben og selvforsvar, mod at staten beskytter os. Den kontrakt har staten brudt. […] Hvis staten ikke forsvarer os, forsvarer vi os selv, med de nødvendige midler …"

Samtidig legger DanerVærn vekt på at de er en defensiv borgervernbevegelse, og at de aldri skal angripe eller utøve aggresjon mot andre mennesker eller grupperinger. Men de forbeholder seg retten til å forsvare seg mot aggresjon med alle nødvendige midler.

Og de planlegger kontant forsvar og svar mot forbrytere, voldsmenn og grupperinger som prøver å undertrykke andre menneskers frihet og rettigheter, uttaler de.

Les også:

Les også

- Det er forkastelig å sammenligne Odins soldater med Natteravnene

Sverige

Sverige har hatt flere varianter av borgerverngrupper.

Den nynazistiske Svenska Motståndsrörelsen har patruljert gatene i flere svenske byer. Det finnes også flere andre lokale initiativer, hvor blant annet grupper driver patruljering i nærheten av asylmottak.

  1. januar gikk en gruppe på 40–50 svartkledde og maskerte menn med utspring i fotballhooligan— og nynazistmiljøene til angrep for å jage bort enslige mindreårige flyktninger som hadde tilhold i Stockholm sentrum, og som bedrev kriminalitet. Etter disse hendelsene ble andre mindreårige flyktninger bosatt på institusjoner advart mot å gå ut på kveldstid i helgene.

Finland

Soldiers of Odin ble stiftet i Finland i oktober 2015 av Mika Ranta, en kjent aktivist fra den nynazistiske Finske Motstandsbevegelsen og tidligere dømt for rasistisk vold. Grunnleggerens høyreekstreme bakgrunn har tydelig satt sitt preg på gruppens navn og symboler, en krigersk viking maskert med finsk flagg.

Soldiers of Odin hevder at de vil beskytte den finske befolkningen mot trusselen fra det økende antallet asylsøkere, og at de ser på Islam og muslimer som en trussel. Medlemmer uttaler også at det går mot en borgerkrig mellom innvandrerne og finnene, og at de vil forberede seg på dette.

Samtidig legger de vekt på at de ikke gjør bruk av vold, de bare vil skape trygghet i gatene. Det er heller ikke, så vidt vites, rapportert om tilfeller av at Soldiers of Odin har angrepet noen i Finland. Likevel forteller innvandrere til medier at de ikke våger seg ut i gatene på kveldstid når Soldiers of Odin patruljerer.

Visepolitisjefen i Øst-Finland, Seppo Korhonen, uttaler i et intervju at politiet ikke ser på Soldiers of Odin som et bidrag til tryggheten, men heller det motsatte, og at de fleste av deltagerne er dømt for vold og annen kriminalitet.

Det gjelder også i høy grad den norske avleggeren.

Les også:

Les også

Lederen for Odins soldater takker Frp-profil for støtte - SV-politiker anmelder gruppen for borgervern

Norge

Odins soldater i Norge er inspirert av det finske forbildet og har overtatt deres symboler og uniform, men de hevder med enda større styrke enn det finske forbildet at de hverken er høyreekstreme eller et borgervern.

Men måten de fremtrer på i gatebildet, uttrykker det stikk motsatte: De har valgt seg et krigersk navn og en svart hettegenser med bilde av en skummel viking maskert med flagg. I kombinasjon fremstår dette for folk flest som symboler med høyreekstremt og aggressivt meningsinnhold.

Det er forøvrig pussig å velge en viking som symbol for en gruppe som skal beskytte kvinner mot tafsing og voldtekt. Her hadde vikingene et litt dårlig rykte. Og dette sier Snorre om Odins soldater: " ... hans egne menn gikk brynjeløse og var gale som hunder og varger, de beit i skjoldene, var sterke som bjørner eller stuter; de drepte alle mennesker, og hverken ild eller jern beit på dem, det het berserkgang ... "

Denne symbolikken passer godt som navn på en nynazistisk skinheadgjeng eller en lovløs MC-klubb som vil fremstå som farlige og krigerske. Men for en gruppe som vil skape trygghet og ro i gatene, sender dette helt feil budskap.

Når det går 10–15 Odins soldater gjennom gatene i samlet flokk, så virker de skumle og skremmende på mange, provoserende på andre. Gjennom måten de fremstår på skaper de konflikt og uro i gatene, ikke trygghet.

Det er altså en sterk motsetning mellom hva Odins soldater på den ene siden kommuniserer verbalt om at de ikke er høyreekstremister eller borgervern, og at de bare skal observere hva som skjer og varsle politiet, og hva de kommuniserer visuelt gjennom navn, symboler og fysisk fremtreden. Dette må nødvendigvis føre til splittelser.

Knapt en måned etter opprettelsen av Odins soldater har det allerede oppstått tre avskallinger: en utbrytergruppe kaller seg Odins Sønner, en annen gruppe heter nå Guardian Angels. Og i forrige uke ble talsmannen for Odins soldater, Ronny Alte, kastet ut.

Trygghet i gatene?

Det er et faktum at politiet er underbemannet når det gjelder å drive ordenstjeneste i gatene. Men når Odins soldater sier de vil hjelpe politiet, er resultatet motsatt: De binder opp store politiressurser.

Jeg var i Drammen forrige helg for å følge Odins soldater, og da snakket jeg også med politiet. De måtte avsette både sivilt og uniformert politi for å forhindre at det oppsto konfliktsituasjoner. Ikke fordi de trodde Odins soldater ville gå løs på noen, men fordi det kunne oppstå så mye uro og konflikt rundt dem. Dette tok mye av politiets oppmerksomhet denne lørdagsnatten.

Disse politiressursene kunne gjort mye bedre nytte for seg til andre oppgaver enn å passe på Odins soldater.

Når Odins soldater av hensyn til egen sikkerhet må gå i samlet tropp gjennom byen, blir det en svært lite effektiv form for kriminalitetsforebygging. En slik samlet gruppe dekker et veldig lite område av byen.

De vanlige natteravnene går vanligvis to og to og kan spre seg. Da kan ti natteravner dekke et fem ganger så stort område som ti av Odins soldater. Og alle som er ute på byen, setter pris på at natteravnene er der. De skaper ikke konflikt eller aggresjon, og de bidrar utvilsomt til å skape trygghet for alle.

Etter å ha snakket med flere av Odins soldater i Drammen forrige helg, tror jeg at mange av dem oppriktig ønsker å bidra til å skape trygghet i gatene. Men de har ikke noen god forklaring på hvorfor de ikke like gjerne kunne bidratt til dette som vanlige natteravner. Jeg tror det er viktig for dem å bygge opp en gruppeidentitet.

Odins soldater fremstår som langt mer kraftfulle enn de gule natteravnene. Tidligere talsmann Ronny Alte har uttalt at deres skremmende image kan ha en avskrekkende effekt på de kriminelle.

Men det er en oppgave politiet ikke kan overlate til private.

  • Vil du lese mer spennende vitenskapsstoff skrevet av forskere? Følg Aftenposten Viten på FacebookogTwitter!