Kristian Gundersen i Uviten: Kvalitetssikret sludder?

NOKUT skal sikre kvalitet i utdanningen, men går i vitenskapelig spagat.

NOKUT skal sikre at undervisningen holder et høyt faglig nivå og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige prinsipper, skriver Kristian Gundersen.
  • Kristian Gundersen, professor i biologi, Universitetet i Oslo
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har godkjent utdanninger i blant annet aromaterapi, fotsoneterapi og akupunktur. Det siste er et bachelorstudium som tilbys på Høyskolen Kristiania i Oslo.

NOKUT skal påse at godkjente utdanninger skjer i tråd med Universitets- og høyskoleloven, der det heter i §1-5 at institusjonene har ansvar for å sikre at undervisningen holder et høyt faglig nivå og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige prinsipper.

Hvordan kunne NOKUT da godkjenne en utdanning i akupunktur?

Les svaret fra NOKUT her: Studier i akupunktur er vurdert av en faglig komité

Akupunktur

Om akupunktur virker i det hele tatt er vitenskapelig omstridt, men la oss legge til grunn at den har en mild smertedempende effekt. Det er derimot ikke vitenskapelig anerkjent at akupunktur virker mot ulike sykdommer, at det finnes spesielle akupunkturpunkter, eller at behandlingen skaper «balanse» i kroppen.

Kristian Gundersen.

Man kunne kanskje tenkt seg at det godkjente høyskolestudiet begrenset seg til enkel smertebehandling. Det ville imidlertid være vanskelig å fylle et treårig studium med en slik minimalistisk «vitenskapelig akupunktur», og det gjør man da heller ikke.

Høyskolen skriver at «Bachelor i akupunktur kombinerer den kinesiske akupunkturen, som bygger på en helhetlig forståelse av menneskekroppen, med den mer moderne medisinske akupunkturen, som hovedsakelig benyttes ved smertebehandling i muskel- og skjelettsystemet». Ifølge læreplanen foreskrives akupunktur som behandling for en rekke sykdommer, herunder «emosjonelle lidelser».

Les svaret fra Høyskolen Kristiania: Kristian Gundersen bommer stygt

Akademisk frihet

Når jeg spør NOKUT hvordan de kunne godkjenne et slikt uvitenskapelig studium svarer de at NOKUT ikke kan kontrollerer innholdet i studiene fordi dette ville stride mot den akademisk frihet. NOKUT forvalter kun påbud av typen «Tilbyder skal ha en plan for innholdet i utdanningen og hvordan denne skal gjennomføres».

Man kan naturligvis lage en utmerket plan for innholdet i en utdanning i voodoo. Gjennomføringen ville kunne gjøres betryggende med studieopphold i Haiti og voodooprester som sensorer. Man kunne også legge inn forberedende kurs i religionshistorie gitt av historikere med professorkompetanse. Voodoo blir ikke mindre sludder av den grunn, men man ville få studiet godkjent av NOKUT, og lånekassen vil så følge opp med studielån.

Slik opererer akupunkturutdanningen også, den har betydelige innslag av rent vitenskapelige fag slik som anatomi og fysiologi som gis av lærere med vitenskapelige kvalifikasjoner. Men skolen underviser altså også i tradisjonelle forklaringsmodeller med chì og meridianer, og bruker lærebøker som opererer med en sykdomslære som savner ethvert vitenskapelig grunnlag.

Politisk vilje

Det foreligger planer om lignende spagat-studium i kiropraktikk ved Universitetet i Oslo. Der snakker man også om grundig utdanning i vitenskapelige fag som skal kombineres med kiropraktikk. Kiropraktikk er en 120 år gammel medisinsk retning som ikke har et eneste vitenskapelig gjennombrudd å vise til.

NOKUTs spagat skyldes politisk vilje. Politikerne har hatt en slags forestilling om at det bør bygges en bro mellom vitenskapelig og uvitenskapelig medisin. Studielederen for akupunkturstudiet, Hilde Skjerve, sier det slik: «Fra cellebiologi, fysiologi, anatomi og sykdomslære i vestlig medisin i det første året til å forstå dette ut fra tradisjonell kinesisk medisin i andre og tredje år er det en lang reise.»

Jeg tror den reisen blir for lang.

Flere saker fra Viten:

Ic ascie þe, hwæt hæfst þu weorkes - slik så engelsk ut for tusen år siden

Hvert år dør 1500 av tarmkreft. Dette er undersøkelsene som kan gjøre at færre dør av sykdommen.

Ja, det ER mye veps i år, men her er en god nyhet

Disse orkideene hadde ikke klart seg uten sin usynlige bestevenn