Viten

På tide å stoppe tvilsomme og idiotiske patenter | Simen Gaure

Noen bruker mye tid på utvikle et produkt som de tar patent på, mens «patanthaier» har som mål å kreve inn lisensavgift for patenter som folk uforvarende har brutt.

Patentvesenet skaper usikkerhet ved å utstede patenter med tvilsomt innhold.

  • Simen Gaure
    Forsker, Frischsenteret
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

En av de utallige mekanismene som besørger velferd og vekst i siviliserte samfunn, er patenter. De sikrer at folk som har brukt mye ressurser på å finne på nye ting, får enerett til å tjene penger på dem i en begrenset periode uten at andre kan stjele ideen.

Ser man nøye på diverse ting man bruker i hverdagen, så finner man ofte et patentnummer.

Det betyr at noen har funnet på noe nytt og har enerett på å produsere akkurat den oppfinnelsen.

Det kan være noe så enkelt som å lage skrulokk som tetter godt, men som er lett å åpne, en måte å hengsle hvitløkspressen på, en melkekartong som kan åpnes og lukkes, en mekanisme for smøring av et motorsagsverd, hva som helst.

Simen Gaure er forsker ved Frischsenteret og Uviten-spaltist i Aftenposten.

Idiotiske patenter

Dette er bra, men det finnes også en del idiotiske patenter. Electronic Frontier Foundation har en stund hatt en serie med «stupid patent of the month».

Et av de mer dubiøse var da det for 18 år siden i USA ble tatt ut patent på en fremgangsmåte for å få sidelengs fart på en huske mens man sitter i den.

Det finnes mange andre patenter som fremstår som litt merkelige.

For eksempel har Apple patent på å lage bærbare rektangulære skjermdingser med avrundede hjørner. Det er også patentert å tegne tre rektangler ved siden av hverandre på en skjerm, med et kvadrat under.

Patenthaier

Patenter kan kjøpes og selges, det er i seg selv en legitim virksomhet. Det er ikke sikkert at patentholder har ressurser til å bruke patentet og er bedre tjent med å selge det.

Patenter brukes også i handelskriger mellom firmaer. Og det finnes patenthaier i form av patentsamlefirmaer hvis formål er å kreve inn lisensavgift for patenter som folk uforvarende har brutt.

Apple har patent på å lage bærbare rektangulære skjermdingser med avrundede hjørner.

Kan bli dyrt

Tvilsomme patenter er en fare for alle produsenter, å forsvare seg i et patentsøksmål kan være ganske dyrt. Eller kanskje man bare aksepterer at man har kommet i skade for å tegne et ulovlig kvadrat under rektanglene på skjermen, eller har fått fart på husken, og betaler seg ut av det. Uansett er det et unødvendig risikomoment for alle som livnærer seg av å lage noe.

Så kan man lure på hvorfor i alle dager det innvilges slike patenter? Michael D. Frakes og Melissa F. Wasserman har undersøkt patenteringsarbeidet i USA.

Når man søker om patent, undersøkes det om oppfinnelsen faktisk er ny og ikke opplagt og at den er godt nok beskrevet i søknaden.

Man må betale en avgift, og en ny avgift hvis patentet blir innvilget, og fornyelsesavgift med årene. Det er her Frakes og Wasserman mener hunden ligger begravd. Avgiften man betaler for å søke er ikke så stor, men avgiften for et innvilget patent er større og må dekke utgiftene med undersøkelsen.

Les også

Lynsjemobb sensurerer akademisk debatt | Simen Gaure

Arbeiderne på patentkontoret har ofte liten tid på hvert patent, med mange søknader som kanskje er sendt inn flere ganger med små modifikasjoner. Det er fristende å gjøre en mindre god jobb og innvilge patenter for å få ned køen uten å risikere klager og slikt.

Frakes og Wassermanns forslag er å øke søknadsavgiften og fjerne innvilgelsesavgiften og gi patentarbeiderne mer tid.

Vi får håpe noe blir gjort, for slik det er nå er en verdifull institusjon nærmest blitt korrumpert og bidrar med usikkerhet i tillegg til løsninger.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les mer om

  1. Uviten
  2. Teknologi
  3. Elektronikk
  4. Viten