Generasjon snøfnugg: Ikke kall oss for snøfnugg, vi blir syke av det! | Atle Fretheim

Er det egentlig ødeleggende for de unges mentale helse å kalle dem «snøfnugg»?

  • Atle Fretheim
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Den britiske avisen The Telegraph hadde en oppsiktsvekkende overskrift 6. desember: Ikke kall oss snøfnugg – det er ødeleggende for vår mentale helse, sier de unge.

Oppslaget ble en internett-hit med hyppige delinger på Facebook – også her til lands. Store medier over hele verden som Daily Mail og Fox News videreformidlet storyen, til allmenn forlystelse.

Snøfnugg, eller «snowflakes», er et populært uttrykk blant dem som mener dagens unge er en hypersensitiv, lett krenkbar generasjon som ikke en gang tåler å høre andre meninger enn sine egne.

Telegraph-artikkelen dreide seg om en spørreundersøkelse der 74 prosent av de spurte i alderen 16-24 år visstnok oppga at det å bli omtalt som «snøfnugg», kunne gå utover deres mentale helse.

Naturligvis ble det latterfestival i kommentarfeltene: Dagens ungdommer er så skjøre og svakelige at de ikke en gang tåler å bli kalt snøfnugg!

Atle Fretheim er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet og Uviten-spaltist i Aftenposten.

Et overraskende resultat

Det er selvfølgelig foruroligende at tre av fire ungdommer mener de kan bli syke av å bli kalt snøfnugg, og det er et overraskende resultat. Så overraskende at det er grunn til å spørre: Kan det virkelig stemme? Hvordan ble spørsmålet stilt? Var det en spesiell gruppe som deltok i undersøkelsen? Hvem sto bak undersøkelsen? Hvorfor ble den utført?

Jeg fant ikke tegn til kritiske spørsmål om undersøkelsen i noen av oppslagene, så jeg måtte sjekke litt selv.

Ved hjelp av et helt enkelt internettsøk var det lett å finne ut at forsikringsselskapet Aviva stod bak undersøkelsen. De hadde offentliggjort resultatet i en pressemelding som Telegraph-oppslaget nærmest var en avskrift av.

Aviva svarte meg raskt på epost. Først ble min forespørsel om å få mer informasjon om undersøkelsen, avvist, men etter litt fram og tilbake fikk jeg se spørsmålene som hadde blitt stilt.

Ligger forklaringen spørsmålsstillingen?

«Do you think that the usage of terms such as the 'snowflake generation’ can have a negative effect on the mental health of the people to whom it refers?»

Medieoppslagene gav inntrykk av at de som svarte ja på spørsmålet mente de selv sto i fare for å bli syke av å bli kalt «snowflake». Det er en tvilsom tolkning. Det er også verdt å merke seg at blant alle de voksne deltakerne i undersøkelsen, svarte godt over halvparten (58 prosent) ja på det samme spørsmålet.

Det er uklart hvorfor forsikringsselskapet utførte undersøkelsen, men det ser ut til at resultatene blir brukt for å skape blest om andre budskap de ønsker å få fram. I dette tilfellet handlet pressemeldingen egentlig om resultatene fra en annen spørreundersøkelse, om velvære og psykisk helse blant voksne briter.

Av de åtte spørsmålene som inngikk i snøfnuggundersøkelsen, er bare noen av svarene er offentliggjort. De resterende blir holdt tilbake for eventuell fremtidig bruk, fikk jeg vite.

Ikke ett kritisk spørsmål

- Har noen journalister tatt kontakt med dere for å få mer informasjon om undersøkelsen? spurte jeg.

- Nei, ingen.