Viten

FN-rapporten om hav krisemaksimerer | Simen Gaure

Vi må få mer informasjon om de reelle scenarioene.

Grunne korallrev i tropiske strøk er en av naturtypene som kan bli utryddet, allerede ved 1,5 grader.
 • Simen Gaure
  Simen Gaure
  forsker, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Ole Jacob Madsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Sommeren og høsten kom med overskrifter som «nå tar havet hevn», «trenger en krigsinnsats» eller «planeten er i alvorlig fare». Krig og sjokk. Havet hevner seg. Det handlet ikke om Vildanden eller Macbeth på Det Norske Teatret.

Anledningen var FN-rapporten fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) som kom i september.

Det var jo voldsomme vyer, så da må man lese rapporten. Det vil si, rapporten er ikke helt ferdig ennå. Den er kun en «oppsummering for beslutningstagere» og foreløpige versjoner av kapitler. IPCC sier de jobber med å justere rapporten så den stemmer overens med den vedtatte oppsummeringen.

IPCC lager ikke varsler eller prediksjoner for klimaet frem mot 2100 og forbi, men har isteden et sett av oppvarmingsscenarioer som er bygget med litt forskjellige antagelser om utslipp av klimagasser, fjerning av CO₂ fra atmosfæren og slikt.

Rapporten er altså ikke sammenlignbar med værvarsler, som jo er en forutsigelse om hvordan fremtiden kommer til å bli. Snarere finnes forskjellige alternativer av typen «hvis det blir så mye CO₂ i atmosfæren, blir klimaet slik», og så videre.

Simen Gaure er forsker ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Uviten-spaltist i Aftenposten.

To scenarioer behandles

Det mest optimistiske scenarioet heter RCP2.6. Tallet 2,6 refererer til en økning i Jordens energibudsjett på 2,6 Watt/kvadratmeter som skyldes klimagasser. Det mest pessimistiske scenarioet heter RCP8.5. Det er her det blir interessant.

Oppsummeringen for beslutningstagere omhandler i hovedsak kun de to ytterpunktene RCP2.6 og RCP8.5. I det førstnevnte scenarioet vil temperaturøkningen antagelig holde seg rundt 1 grad. Det vil gi noen negative effekter, men ikke noe dramatisk. Vi er nesten der allerede.

I det andre scenarioet er det mange svært alvorlige effekter. Temperaturen går over 4 grader i løpet av hundre år og fortsetter oppover. Dette er slik jeg ser det, ikke veldig sannsynlig. Det krever antagelig brenning av mer olje og gass enn vi har, full overgang til kullfyring over store deler av kloden og vedvarende høy befolkningsvekst.

I oppsummeringen finner vi altså i hovedsak to alternativer: 1 grad eller 4 grader oppvarming. Scenarioene som finnes mellom RCP2.6 og RCP8.5 er behandlet i rapporten, men lite i oppsummeringen. Selv om vi, avhengig av politiske beslutninger, antagelig havner et sted mellom de to scenarioene.

Å klare RCP2.6 er antagelig for omfattende. Det vil kreve mer ressurser enn vi rår over. Oppsummeringen for beslutningstagere inneholder altså lite om scenarioene vi sannsynligvis ender opp med, så det er lite for dem å gripe fatt i. Det er en selsom måte å lage en slik oppsummering på.

Les mer enn oppsummeringen

Et annet problem er at langt de fleste kun leser oppsummeringen, og kanskje bare overfladisk. Da er det lett å feiltolke og få inntrykk av at dette er de to alternativene menneskeheten har.

Klarer vi ikke å holde oss innenfor RCP2.6, så havner vi ute i RCP8.5 med all verdens vemmelige konsekvenser. Derfra er veien kort til å lage fortellinger om at vi for eksempel må stoppe alle CO₂ utslipp i løpet av 12 år for å unngå et totalt økologisk sammenbrudd.

Mitt råd til beslutningstagere og andre er at de setter seg grundig inn i de reelle alternativene. Også de som i liten grad nevnes i oppsummeringen.

 • Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les mer om

 1. Viten
 2. Uviten
 3. FN
 4. Klima
 5. Klimaforskning
 6. Klimautslipp
 7. FNs klimapanel