Viten

Noe lukter råttent i Sverige

Legen Paolo Macchiarini, i midten, holder opp et eksempel på de kunstige luftrørene han opererte inn i pasienter på en pressekonferanse i 2013. Nå granskes han for juks, og har mistet jobben ved Karolinska Institutet i Sverige.

Om forskningsjuks og andre etiske alvorligheter.  

  • Charlotte Alme
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

SVT sendte nylig en dokumentar om stjernekirurgen Paulo Macchiarini fra Karolinska Institutet (KI) i Stockholm som har utført en rekke oppsiktsvekkende operasjoner som medførte stor oppmerksomhet rundt om i verden (New York Times, BBC).

Charlotte Alme

Macchiarini byttet ut pasientens luftstrupe med et kunstig luftrør i plast. Plastrøret badet i pasientens egne stamceller og var ment å resultere i en fullt funksjonell luftstrupe – en revolusjonerende metode som ville løse problemet med organmangel – hvis det hadde fungert.Operasjoner er blitt utført på pasienter ved KI, i Russland og USA blant annet. Nesten alle pasientene var veldig syke og hadde begrenset levetid, og operasjonene ble utført med mål om å forlenge og forbedre pasientens liv. I dag er seks av åtte pasienter døde mens en ligger på intensivavdelig.

Hva skjedde egentlig og hvor gikk det galt?

Dette har skjedd

Macchiarini ble rekrutert til Karolinska i 2010, og var allerede da et velkjent navn. Han ble ansett å være et kupp for KI, en toppkirurg med svært gode utsikter til å bidra med store fremskritt innenfor området regenerativ medisin.

Prosessen gikk lynraskt nettopp for å kunne initiere et internasjonalt ledende forskningssenter i Europa med mål om en fungerende regenerativ luftveistransplantasjonsvirksomhet operativ tre måneder etter hans ansettelse.

I juni 2011 opereres pasient nr. en på Karolinska. Pasienten får et kunstig luftrør implantert. I november samme år opereres pasient nr. to og samtidig publiseres resultatet fra den første operasjonen i anerkjente the Lancet. Her står beskrevet at pasient nr. en har få eller ingen komplikasjoner.

Våren 2012 dør pasient nr. to, i august samme år opereres likevel pasient nr tre. Ett år senere må pasient nr. tre gjennomgå en ny operasjon etter alvorlige komplikasjoner.

Samtidig får pasient nr. en også alvorlige komplikasjoner, luftrøret blir i stadig dårligere stand og pasienten dør tidlig i 2014.

Mistanker oppstår

I dette bildet fra Careggi-sykehuset i Italia i 2010 transplanterer Macchiarini, til venstre, et kunstig luftrør i en pasient.

I 2014 anmeldes Macchiarini av leger ved Karolinska universitetssykehus for å ha tilslørt sine operasjonsresultater i seks vitenskaplige artikler. En annen belgisk forsker, Pierre Delaere, anmelder også Macchiarini for forskningsjuks i en artikkel publisert i the Lancet .Nyhetsmagasin verden over rapporterer om anklagene mot Macchiarini (New York Times for eksempel). En gransking igangsettes på oppdrag fra KI og en ekstern etterforsker finner indikasjoner på forskningsjuks i flere artikler publisert av Macchiarini.

Granskeren fant at data var feilrepresentert og operasjoner ble fremstilt som mer suksessrike enn de var i virkeligheten. I tillegg manglet etiske tillatelser for utførelse av operasjoner og implantasjon av syntesiske luftstruper.

I august 2015 kommer resultatet. KI fritar Macchiairini fra anklagene om forskningsjuks. Flere var kritiske. I januar 2016 kom TV-dokumentaren som endelig setter i gang prosessen for å undersøke hva som faktisk har skjedd. Samtidig dukker flere av fortidens spøkelser opp og får bildet av Macchiarini til å skurre yttligere.

For eksempel var Macchiarini allerede anklagd for forbrytelser og villedning av pasienter i sitt hjemland Italia og ble til og med arrestert i 2012 under mistanke om bedrageri.

I tillegg kom det nylig ut en artikkel i Vanity Fair om kjendiskirurgen som brukte ‘penger, kjærlighet og paven’ til å lure en nyhetsjournalist. Påstander om CV-juks som i tillegg fremkom i Vanity Fair -artikkelen skal også undersøkes nærmere.

Mennskelige forsøkskaniner

Det er mange problemer knyttet til Macchiarini og hans forskning. Først og fremst har Macchiarini brukt svært syke personer som forsøksobjekter. Han har benyttet metoder som ikke har gjennomgått de obligatoriske og strengt regulerte pre-kliniske fasene innenfor medisinsk testing på mennesker (dyreforsøk), enda han påstod at det var tilfelle.

Det er nå klart at det ikke finnes dyreforsøk, og at de dyreforsøk som er utført ble initiert etter operasjoner på mennesker.

Macchiarini påstod også, i anerkjente medisinske forskningsjournaler, at de kunstige luftstrupene var velfungerende. Undersøkelser og obduksjoner viste at dette var direkte feil. Flere pasienter opplevde at luftstrupene kollapset (og måtte derfor undergå en ny operasjon), i tillegg var luftstrupene heftig inflammert og fulle av bakterier.

Det måtte en tv-dokumentar til

Varsling om vitenskaplig uredelighet og bedrageri fant sted i flere omganger, men Macchiarini ble frikjent av KI i juni 2013, september 2014 og august 2015.

Etter SVT-dokumentaren har det plutselig skjedd veldig mye, veldig fort.

Macchiarini hevdet først at pasientene døde som følge av komplikasjoner som ikke var relatert til transplantasjonen av kunstige luftrør, metoden er eksperimentell og syke pasienter får en mulighet til å leve lenger. Hvilken livskvalitet pasientene opplever er dog nokså relevant, å leve på intesivavdeling er ganske suboptimalt.

I det siste programmet i SVT’s dokumentar innrømmer Macchiarini endelig at luftstrupene faktisk ikke fungerer.

Så sent som i slutten av januar i år uttalte rektor Anders Hamsten ved KI at ‘Paolo Macchiarini ikke har fusket i sine forskningsartikler’, men etter sterkt press fra blant annet media og ulike medisinere er det nå klart at en uavhengig utredning settes i gang for å granske hvordan KI’s ledelse har håndtert saken. Macchiarinis operasjoner skal også vurderes, i utgangspunktet gjennom en intern granskning, men dette ble endret til en ekstern utredning etter å ha medført krass kritikk.

Macchiarini tvinges nå til å forlate KI, han får ikke sparken, men hans kontrakt forlenges ikke og laboratoriet skal avvikles.

Det er liten tvil om at denne saken har skadet Karolinska’s renomme og troverdighet, det gjenstår å se hvilke konsekvenser saken vil få både for forskere og for Karolinska Instituttet/sykehuset.

Hvilken rolle ledelsen ved KI og KS har hatt må nødvendigvis undersøkes. Nylig ble det klart at rektor ved KI, Anders Hamsten, har valgt å trekke seg fra sin stilling etter siste ukers mediastorm.

Om flere må gå vil bare fremtiden vise, historien er på ingen måte ferdig skrevet.

  • Redaksjonens anmerkning: Aftenposten har forelagt denne artikkelen for Paulo Macchiarini. Han har ikke tatt imot tilbudet om å svare.