Kjønnsdelt arbeidsmarked: Hvor har forskerne det fra? | Atle Fretheim

Etter at Jordan Peterson gjestet Norge, har det kommet en serie innlegg om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Debattredaktørene kunne med fordel ha stilt tøffere krav til debattantene.

Jordan Peterson hevder det norske arbeidslivet er svært kjønnsdelt. Debatten som fulgte, har vært lite opplysende, mener Atle Fretheim.
  • Atle Fretheim
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Ifølge Aftenposten uttalte psykologiprofessor Jordan Peterson dette da han besøkte Oslo 23. oktober: «Jo mer egalitært og rikt et samfunn er, jo større forskjeller er det mellom kjønnene. Dere i Norge har derfor størst ulikheter mellom menn og kvinner. Dette materialiserer seg i arbeidslivet: Menn blir ingeniører, kvinner blir sykepleiere.»

Atle Fretheim er fagdirektør i Folkehelseinstituttet og Uviten-spaltist i Aftenposten.

Likestillingsparadokset

Det Peterson viser til er kjent som det norske likestillingsparadokset: Norge er et av verdens mest likestilte land, men har samtidig et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene – er vi blitt fortalt.

Noen dager etter Petersons besøk hadde forskere fra Senter for tverrfaglige kjønnsstudier og CORE – Senter for likestillingsforskning, innlegg i henholdsvis Aftenposten og Dagbladet, der de hevdet at Petersons påstand er feil: Det norske arbeidsmarkedet er ikke spesielt kjønnsdelt, i alle fall ikke i europeisk sammenheng.


Hvor er dokumentasjonen?

Dette var nytt og litt overraskende, i alle fall for meg, og da er det rimelig å spørre: Hvor har forskerne dette fra? Dessverre henviste de ikke til annet enn «analyser foretatt ved CORE – Senter for likestillingsforskning», uten nærmere spesifisering.

De fikk svar på tiltale fra instituttlederen ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han leverte en serie logiske argumenter for hvorfor kvinner og menn velger forskjellig i arbeidsmarkedet, og påsto at «Tidsskriftene Science, Nature og Psychological Science har nylig publisert studier som kaster lys over dette».

Heller ikke han spesifiserte eller lenket til studiene han viste til, og spørsmålet som var utgangspunktet for diskusjonen, nemlig om arbeidsmarkedet i Norge er mer kjønnsdelt enn i andre land, berørte han ikke.


To ukers debatt uten henvisninger

Responsen på det innlegget kom først fra en annen forsker ved CORE – Senter for likestillingsforskning, som gjentok det hennes kollega tidligere hadde hevdet om at likestillingsparadokset er en myte, med en lenkeløs henvisning til «analyser vi har gjort». Deretter kom et svar der det ble vist til «en EU-rapport» som skal ha vist at «skandinaviske land ligger omtrent på midten når det gjelder kjønnsdeling av yrkesvalg i Europa».

Første klare henvisning til en konkret forskningsstudie kom først etter to ukers debatt, i et innlegg med kritikk av kjønnsforskernes påstand om at det norske arbeidsmarkedet ikke er spesielt kjønnsdelt. Det var bare det at studien det ble henvist til ikke dreide seg om kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet.


Fortsatt ubesvart

Dermed er følgende spørsmål fremdeles ubesvarte for de av oss som har fulgt debatten gjennom avisene:

• Er det norske arbeidsmarkedet et av de mest kjønnsdelte i verden? Hva slags dokumentasjon ligger til grunn for svaret?

• Har det norske arbeidsmarkedet blitt mindre kjønnsdelt over tid? Hva slags dokumentasjon ligger til grunn for svaret?

Forslag: Å begrunne en påstand med «forskning viser» er ikke godt nok i 2018. Debattredaktørene bør forlange at debattanter viser til konkret, relevant dokumentasjon – fortrinnsvis med direkte lenke.