Fikk Trump en magisk cocktail av antistoffer?

Antistoffbehandling kan raskt vise seg å bli et viktig behandlingstilbud ved siden av vaksiner.

President Donald Trump fikk en cocktail med designerantistoffer da han fikk covid-19 tidligere i høst. Her er han på vei hjem fra sykehus etter behandling.
  • Jan Terje Andersen
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Etter at president Donald Trump fikk covid-19, fikk han en cocktail med medisiner med håp om å komme seg raskt tilbake i det ovale rom. Cocktailen inneholdt designerantistoffer.

I motsetning til Trumps utallige håpløse uttalelser om lovende medisiner, kan antistoffbehandling raskt vise seg å bli et viktig behandlingstilbud ved siden av vaksiner. Spesielt for dem som responderer dårlig på vaksine, som de eldre i risikogruppen.

Antistoffer kan også gis som forebyggende medisin siden de har lang virkningstid i kroppen. Slik behandling vil være aktuelt for helsepersonell, personer i sentrale samfunnsfunksjoner og dem som er i risikogruppen.

Men selv om designerantistoffer kan vise seg å bremse koronaviruset effektivt, er det knyttet bekymring til tilgjengelighet og kostnadene ved slik behandling.

Jan Terje Andersen er professor i biomedisinsk innovasjon ved Universitetet i Oslo og gruppeleder ved Oslo universitetssykehus, Klinikk for laboratoriemedisin.

Bioteknologiens muligheter

Når vi blir utsatt for en virusinfeksjon, begynner kroppen å forsvare seg. Den lager antistoffer som fester seg til viruset. Er antistoffene av god nok kvalitet, kan de sette viruset i sjakk matt.

Antistoffer er derfor kroppens egenproduserte medisin. De lages også ved vaksinering.

Kroppen forstår derimot ikke alltid hvilke antistoffer den bør produsere i tilstrekkelig grad for å bekjempe infeksjonen. Men med bioteknologiske metoder kan vi isolere de aller beste antistoffene fra personer som har vært gjennom et sykdomsløp.

Antistoffene kan videre tilpasses i laboratoriet slik at de fungerer enda bedre. Da får vi designerantistoffer som kan produseres i store mengder i fabrikker.

Aldri før har vi sett en raskere fremstilling av antistoffer enn under denne pandemien. Det er registrert mer enn 150 varianter, hvor 11 ulike strategier nå testes ut på mennesker i skyggen av vaksineløpene.

To av disse har lagt inn søknad for hastegodkjenning hos Food and Drug Administration (FDA), en etat under det amerikanske Helse- og sosialdepartementet. Den ene ble gitt til Trump.

Eksperimentell antistoffcocktail

Før legemidler blir godkjent av myndighetene testes de ut på mennesker, såkalt eksperimentell behandling. Trump fikk altså en behandling som ikke ennå er tilgjengelig for allmennheten.

Cocktailen er utviklet av Regeneron Pharmaceuticals og består av to antistoffer. Det ene er isolert fra en person som har vært gjennom covid-19, mens det andre er hentet fra vaksinerte mus med et konstruert humant immunsystem.

Begge antistoffene binder seg til piggproteinet som stikker ut på overflaten til koronaviruset, og blokkerer viruset fra å komme seg inn i våre celler. Cocktailen er vist å redusere virusmengde og lungeskader hos aper og testes nå ut på ulike pasientgrupper.

Selskapet rapporterte i slutten av september at behandlingen har god effekt og forkorter tiden med symptomer hos ikke-sykehusinnlagte pasienter. Det er nå knyttet stor spenning til data fra større pasientgrupper.

Regeneron Pharmaceuticals er et velrenommert amerikansk selskap som har lykkes med å ta flere antistoffprodukter til markedet. 14. oktober fikk de godkjent en cocktail med tre antistoffer for behandling av ebolainfeksjon hos voksne og barn.

Les også

Dette er hindrene før nordmenn kan få Trumps «corona-cocktail»


Rettferdig tilgjengelighet

Antistoffer er den gruppen legemidler som er i sterkest vekst, og som lindrer plagsomme symptomer og redder liv.

De er i utstrakt bruk i behandling av kreft og kroniske betennelsessykdommer, men også i behandling av alvorlig migrene og blødersykdommer. Nesten 600 antistoffer testes nå ut klinisk.

Infeksjonssykdommer har i utgangspunktet ikke vært et hovedfokus. Det skyldes kostbare utviklingsløp og usikkerhet knyttet til etterspørsel. Det henger sammen med at infeksjonssykdommer dominerer i land med liten grad av infrastruktur og betalingsevne. Dette har store og alvorlige konsekvenser for global helse.

Hele 80 prosent av antistoffmarkedet er i USA, Europa og Canada. Det betyr at 85 prosent av verdens befolkning ikke har tilgang til effektiv antistoffbehandling.

Slik kan det ikke fortsette.

Det må tas grep for å sikre rettferdig tilgang til en fornuftig pris ved å investere i teknologi som får ned utviklingskostnadene. Det må forretningsmodeller på plass som muliggjør ulike markedstilnærminger. Dette er viktig nå som vi står midt i en pandemi. Rettferdig fordeling av vaksiner er avgjørende, det samme gjelder andre behandlingsmuligheter for å få koronaviruset under kontroll.

Tilpasset de mest sårbare

Forskningsgruppen jeg leder samarbeider med Det internasjonale aidsvaksine-initiativet (IAVI), som er en global, ikke-kommersiell organisasjon, hvor målet er å utvikle hiv-antistoffer som er langtidsvirkende, forebyggende og tilpasset de mest sårbare.

Nylig lanserte IAVI sammen med Wellcome, en politisk og finansielt uavhengig stiftelse, en rapport med nødvendige tiltak for å sikre rettferdig global tilgang på antistoffbehandling.

22. oktober kunngjorde IAVI også sin en egen strategi for kommersialisering av designerantistoffer rettet mot koronaviruset. Det skjer sammen med Merck KGaA i Tyskland og Serum-instituttet i India. Strategien er rettet mot utsatte grupper i lavinntektsland.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!