Simen Gaure: Bekymring om fiskefusk i Sverige

Incentivene til å fuske i forskning er store, det fører til en nervøs stemning blant forskere. Bekymring om fusk skaper tvil om viktig forskning og stadig sterkere dokumentasjonskrav.

Studie om mikroplast fikk stor oppmerksomhet i fjor sommer. Var det bare fusk?
  • Simen Gaure, forsker ved Frischsenteret
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

I februar blåste en syk hval i land på Sotra. Den var så syk at den ble avlivet. Man fant at den hadde spist store mengder plastposer og annet plastavfall. Dette førte til allmenn interesse for plastforurensning av havene.

Forskere har vært oppmerksomme på dette problemet lenge, spesielt såkalt mikroplast, plast som blir brutt ned til svært små biter som ikke synes uten at man ser spesielt etter det.

Les også

En plastflaske bruker 450 år på å råtne

Undersøkte abbor

I fjor sommer publiserte Oona Lönnstedt og Peter Eklöv en artikkel i tidsskriftet Science som undersøkte hvilken virkning mikroplast har på om egg fra abbor klekkes. De fant at høye konsentrasjoner av plastpartikler senket klekkesuksessen fra 96 til 81 prosent. De fant også svært svekket luktesans hos 10 dager gammel abbor, noe som blant annet gjør dem mindre i stand til å unngå rovfisk. Dette ble også undersøkt direkte ved å slippe til noen unggjedder.

Etter et døgn var ca. halvparten av de uten plastpåvirkning stadig levende, mens alle som hadde vokst opp med mikroplast var spist. De fant også at fiskelarvene ser ut til å foretrekke mikroplastpartikler fremfor vanlig næring. På denne måten kan mikroplasten bli konsentrert høyere opp i næringskjeden. De har dog ikke undersøkt eller modellert hvordan dette kan påvirke evolusjonen for abbor.

Simen Gaure, forsker ved Frischsenteret.

Data ble stjålet

Denne forskningen fikk en del oppmerksomhet i offentligheten i fjor sommer. Forsøkene ble utført våren 2015 ved Uppsala universitets avdeling på Gotland, ved forskningsstasjonen Ar.

Det var bare ett problem, forskernes kolleger ved Ar har ikke sett noe til forsøkene med alle akvariene og slikt noe, ei heller gjeddefangsten, som ikke er loggført slik man skal. Forskernes originaldata med bilder og all annen dokumentasjon lå på en laptop som ble stjålet rett før Science oppdaget at det ikke var sendt inn til arkivering hos tidsskriftet. Ingen backup fantes.

Marinbiologene Josefin Sundin og Fredrik Jutfelt har tatt opp saken sammen med flere andre, men avvises av Lönnstedt med at hun har lengre CV enn Sundin.

Les også

Må vi ødelegge havet for å redde det?

Dokumentasjon mangler

Science publiserte en notis i fjor om at forskningen ikke kan ettergås nærmere, da all dokumentasjon mangler. Etikprövningsnämda undersøker saken, og det ser foreløpig ikke så bra ut for forfatterne. Ifølge en utlegning om saken av nyhetsredaktør Martin Enserink i Science, er Lönnstedt sykmeldt. Nemnda forventes å konkludere i april.

Trist utvikling

Uansett utfall av denne saken, er det en trist utvikling. Det er et rimelig krav at feltstudier og forsøk skal dokumenteres. Tidsskrifter bør ikke akseptere artikler uten slik dokumentasjon, men på den annen side fører slike saker til at dokumentasjonskravene blir mer og mer omfattende. Fristelsen til å ta snarveier blir større og større.

Med forskning som har stor allmenn interesse, og nesten umiddelbart kan få politiske konsekvenser, er det for sent i ettertid å utrede hva som egentlig har foregått i andedammen der forskningen ble gjort.

Et godt råd til de som faktisk skal agere på forskning er å vente noen år til resultatene er bekreftet av flere.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les flere Uviten-artikler:

Øyvind Østerud: Antidoping på tynn is

Nina Kristiansen: Når mediene vinkler hardt på pessimisme, kan fakta komme i andre rekke

Kristian Gundersen: Kvinnene overtar kunnskapssamfunnet

Simen Gaure: Forvirrende statistikk om kriminalitet i Sverige