Viten

Norges første by var dansk

Norges første by, Kaupang i Vestfold, var dansk! 3. juni åpner statsminister Bondevik utstillingen etter Norges største arkeologiske forskningsutgravning. En gullmynt ble arkeologenes store overraskelse.

  • Forf>
  • Forf><forf>olav Urdahl (foto) <
  • <forf>cato Guhnfeldt<
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike først ved slaget i Hafrsfjord i 872, riktignok med hovedforankring til Vestlandet. Det er kanskje den beste unnskyldning for at Kaupang, også kjent som Skiringssal, var dansk. Kaupang hadde allerede på det tidspunkt eksistert i tre kvart århundre. — Trolig ble Kaupang grunnlagt som en by en gang mellom 780 og 820 av den danske kongeslekten skjoldungene, som under vikingtiden hadde sitt sete i Lejre på Sjælland, forteller professor Dagfinn Skre. Han har ledet de tre år lange utgravningene på Kaupang i regi av Universitetet i Oslo.- Det eldste treverket vi har funnet på Kaupang, tre grove stolper slått ned i havneområdet, muligens som fortøyningsstolper, er datert til 803. Det kan godt være da byen ble grunnlagt, kanskje på direkte ordre fra danskekongen Godfred. Han grunnla også Hedeby i Schleswig i 808 etter å ha plyndret en slavisk by for bl.a. håndverkere som han så benyttet i Schleswig.

Sjeldent uglesmykke

Et viktig bevis for danskenes rolle på Kaupang blant de rundt 600 gjenstandene som utstilles i Historisk Museum i Oslo neste uke, er et uglehode og halvparten av en såkalt epolettspenne båret på brystet.- Det er tidligere bare funnet to-tre tilsvarende smykker, alle i Lejre på Sjælland, opplyser Skre. - Funnet i Kaupang viser således en klar forbindelseslinje til maktsenteret i skjøldungenes rike.Kanskje ble Kaupang lagt til søndre Vestfold fordi det også lå et høvdingesete cirka en kilometer unna, på gården som i dag heter Huseby. Her sto en stor hall som på 800-tallet trolig het Skiringssal - Frøys hall.- Frøy var den mytiske stamfar til ynglingeætten, som flere kilder knytter til dette området. Skiringssal kan således ha vært ynglingenes residens. Snorre fusket da han knyttet ynglingeætten til Harald Hårfagre. Trolig var de norske ynglingene i perioder danekongens menn, slik høvdingen i Skiringssal må ha vært det, forklarer Skre.Største overraskelse for Kaupang-arkeologene ble funnet av en gullmynt, preget av myntmesteren Madelinus i Dorestad i dagens Nederland i år 650.- Funnet er unikt i Norge. Bare to lignende mynter er tidigere funnet i Skandinavia, på Jylland, opplyser Skre. - Fordi vårt myntkabinett ikke hadde mynten, kjøpte de den på en internasjonal myntauksjon for noen år siden. Så dukket mynten opp på Kaupang, noe våre mynteksperter ennå ikke har funnet noen logisk forklaring på.Kaupang eksisterte bare i 100- 150 år, og hadde størst kontakt med Danmark, videre de frankiske og slaviske områder i dagens Nederland, Nordøst-Tyskland og Polen. Så mye som 13- 14 prosent av all keramikk arkeologene har funnet, er fra slaviske områder, mens rundt halvparten er fra Danmark. - I utstillingen som åpner for publikum 4. juni, vil man finne nesten 1200 år gamle fotavtrykk, glass, gryter, begre, jernbarrer og hverdagssøppel i form av slagg, håndverksavfall, ødelagte vevlodd og dyrebein fra husholdningene, forteller funnleder under utgravningene, universitetsstipendiat Unn Pedersen. - Bena er særlig fra gris, som de spiste mye av, mens vilt nesten ikke sto på menyen. Kaupang hadde også smykkeproduksjon, både i bly, bronse, sølv og gull.

&lt;b&gt;Bevis. &lt;/b&gt;Propfessor Dagfinn Skre med det lille uglehodesmykket, beviset på den sterke forbindelsen mellom Kaupang og Lejre på Skjælland.
&lt;b&gt;Uventet.&lt;/b&gt;Fire uformelige klumper arkeologene fant på Kaupang viste seg å inneholde ildstål til å slå mot flint for å lage ild. De ble oppdaget ved røntgenfotografering.
&lt;b&gt;Praktsmykker.&lt;/b&gt; To flotte skålformede draktspenner for kvinner, laget av forgylt bronse, inngår i Kaupang-utstillingen. De ble funnet i en grav ved Kaupang av Charlotte Blindheim allerede i 1954.